Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Βασικές πολιτικές της ΕΕ για την Κύπρο

Sheep

Συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γεωργοί και οι αγροτικές κοινότητες της Κύπρου δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τα ζητήματα αυτά, καθώς η Κύπρος συνεργάζεται με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την εξεύρεση λύσεων σε παγκόσμια και τοπικά ζητήματα.

Green Deal

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει βασικές πολιτικές που αποσκοπούν στη φιλόδοξη μείωση των εκπομπών, στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης και στην επένδυση σε έρευνα και καινοτομία αιχμής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Euro Currency

Ως μικρή ανοικτή οικονομία, η Κύπρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο και τις αγορές, γεγονός που την καθιστά οικονομικά ευάλωτη σε παγκόσμιες κρίσεις όπως η πανδημία COVID-19.

European flags at half-mast in solidarity with the victims of the recent floodings in Belgium, Germany, the Netherlands and Luxembourg
Η ΕΕ αναπτύσσει δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς πολιτικής, από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι το εμπόριο και τις μεταφορές. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τομείς πολιτικής για να ενημερωθείτε συνοπτικά για τις δραστηριότητες της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα και να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για τα...