Skip to main content
European Commission logo
European Commission Representation in Cyprus

AB'nin Kilit Kıbrıs Politikaları

Kıbrıs'ta tarım ve kırsal kalkınma

Kıbrıs, hem küresel hem de yerel sorunlara çözümler bulmak için Ortak Tarım Politikası (OTP) aracılığıyla diğer AB Üye Ülkeleri ile koordinasyon içinde olduğundan Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Kıbrıslı çiftçiler ve kırsal topluluklar bu sorunlarla mücadelede yalnız değiller.

Çevre

Avrupa Yeşil Anlaşması, emisyonları ciddi bir şekilde azaltmayı, Avrupa'nın doğal çevresini korumayı ve iklim değişikliğiyle mücadele için en ileri araştırma ve inovasyonlara yatırım yapmayı amaçlayan kilit politikaları içerir.

Avrupa Birliği Konuları

AB, insan haklarından ulaşım ve ticarete kadar çok çeşitli konularda aktiftir. AB'nin bu alanlarda yaptıklarının özeti ve ilgili organlara, yasalara ve belgelere yönlendiren faydalı bağlantılar için aşağıdaki konu başlıklarından birine tıklayın.