Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Πείτε τη γνώμη σας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμβάλετε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Παρακάτω υπάρχουν σύνδεσμοι όπου θα δείτε μερικούς από τους κύριους τρόπους για να πείτε τη γνώμη σας.

Ο χώρος για τη συμμετοχή σας στη χάραξη της ενωσιακής πολιτικής. Τα σχόλιά σας αποτελούν ζωτικό μέρος της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Η φωνή όλων μας είναι σημαντική, και θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας.
 Public consultations
Εκφράστε τις απόψεις σας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τις προτεραιότητες και την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ όσον αφορά νέες πρωτοβουλίες ή την αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών και νομοθετικών πράξεων.
 European Citizens’ Initiative
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους.
 The Fit for Europe platform
Προτείνετε τρόπους απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και τρόπους μείωσης του κανονιστικού φόρτου.
Vote in the European Parliament elections
Ψηφίστε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, ενώ οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2024. Η Κύπρος έχει 6 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.