Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Σπουδές, μάθηση, πρακτική άσκηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ευρύ φάσμα πόρων για να βοηθήσει τους μαθητές και τους φοιτητές να μάθουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπαιδευτικοί και φοιτητές από την Κύπρο μπορούν επίσης να σπουδάσουν ή να διδάξουν στο εξωτερικό στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γωνιά μάθησης

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης