Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Πηγές και αρμόδιοι επικοινωνίας για τον Τύπο

Το Γραφείο Τύπου της Αντιπροσωπείας εργάζεται για την ενημέρωση του κυπριακού Τύπου σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα και για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ζωή του κυπριακού λαού.

Η ομάδα Τύπου

Το Γραφείο Τύπου ανταποκρίνεται άμεσα σε ευρύ φάσμα ερωτημάτων από τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με θέματα της ΕΕ. Επιπλέον, προωθεί ενεργά την κάλυψη της ΕΕ από τα μέσα ενημέρωσης, διατηρώντας τακτικές επαφές με τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιεύοντας δελτία Τύπου σχετικά με τρέχοντα θέματα της ΕΕ που ενδιαφέρουν το κυπριακό κοινό[KT(1] . Διοργανώνει επίσης εκδηλώσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας και εκπροσωπεί την Επιτροπή σε συνεντεύξεις Τύπου στην Κύπρο.

Το Γραφείο Τύπου διαχειρίζεται επίσης τον ιστότοπο της Αντιπροσωπείας, καθώς και τις σελίδες της στο Twitter, στο Facebook και στο Instagram.

Επικοινωνία

Προϊστάμενος Τύπου: Αθανάσιος Αθανασίου

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Athanasios [dot] ATHANASIOUatec [dot] europa [dot] eu (Athanasios[dot]ATHANASIOU[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

Υπεύθυνη Τύπου: Kezban Akansoy[KT(2] 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Kezban [dot] AKANSOYatec [dot] europa [dot] eu (Kezban[dot]AKANSOY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

Βοηθός ενημέρωσης και επικοινωνίας: Ζήνωνας Σωκράτους

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Zinonas [dot] SOKRATOUSatec [dot] europa [dot] eu (Zinonas[dot]SOKRATOUS[at]ec[dot]europa[dot]eu)

 

Υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου (ΥΕΤ) λειτουργεί υπό την πολιτική ευθύνη της Προέδρου της Επιτροπής και σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη. Είναι αρμόδια για την έκδοση δελτίων Τύπου, τη διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου και τη διαχείριση της επικοινωνίας με τον Τύπο. Οι εκπρόσωποι Τύπου είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής της Επιτροπής.

Υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου[KT(3] 

Υλικό για τον Τύπο από την υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου της Επιτροπής

Διαπίστευση εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης — Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία χρειάζονται διαπίστευση για να εισέλθουν στις ζώνες Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Πηγές Τύπου σε επίπεδο ΕΕ

 

Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων

Η Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει μια σειρά δωρεάν υπηρεσιών και υλικού σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων:

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο — Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει συνεντεύξεις με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κέντρο πολυμέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αίθουσα Τύπου του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Πηγές της ΕΕ για συγγραφείς και εκδότες

Τα σύμβολα της ΕΕ

Στοιχεία επικοινωνίας για άλλα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης της Κύπρου στην ΕΕ[KT(4] 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου