Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Οι εκδόσεις μας

Οι εκδόσεις μας

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως η Επιτροπή, παράγουν μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ, που διατίθενται δωρεάν από την Υπηρεσία Εκδόσεων.

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύεται καθημερινά σε 22 γλώσσες (23 όταν απαιτείται η ιρλανδική γλώσσα), ένα μοναδικό φαινόμενο στον εκδοτικό κόσμο.

Στη Γωνιά μάθησης μπορείτε να βρείτε παιχνίδια, διαγωνισμούς και βιβλία δραστηριοτήτων που θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε την ΕΕ με διασκεδαστικό τρόπο. Μπορείτε επίσης να βρείτε έμπνευση για σχέδια μαθημάτων. Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε ευκαιρίες δικτύωσης με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων δημοσιεύει επίσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πολλές άλλες εκδόσεις για τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ιστότοπος των εκδόσεων της ΕΕ είναι το μοναδικό σημείο πρόσβασής σας σε εκδόσεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύονται από το 1952.

Στις εκδόσεις της ΕΕ μπορείτε να τηλεφορτώσετε εκδόσεις σε μορφότυπο PDF δωρεάν.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων προσφέρει επίσης μια σειρά διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με:

το δίκαιο της ΕΕ (EUR-Lex),

τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ (TED),

την έρευνα και ανάπτυξη της ΕΕ (CORDIS).

Δείτε μερικές από τις επιλεγμένες εκδόσεις μας

EU and Me
Αν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ, τότε είστε και ευρωπαίος πολίτης. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εσάς; Καταρχάς, όλοι ζούμε σε καιρό ειρήνης, κάτι που από μόνο του αποτελεί τεράστιο επίτευγμα, χωρίς ωστόσο να είναι το μόνο που έχει κάνει η Ευρώπη για εμάς...
Let's Explore Europe
Έλα μαζί μας να εξερευνήσουμε την Ευρώπη! Θα είναι ένα περιπετειώδες ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο και θα ανακαλύψεις ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα.