Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Εργασία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Πρακτική άσκηση (Stages)

Κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ διαθέτει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Περίοδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Blue Book)

Υπάρχουν δύο πεντάμηνες περίοδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή — η πρώτη ξεκινά τον Μάρτιο και η δεύτερη τον Οκτώβριο. Για να υποβάλετε αίτηση για κάθε περίοδο, πρέπει να το προγραμματίστε εγκαίρως, δεδομένου ότι οι ημερομηνίες λήξης για την υποβολή των αιτήσεων είναι στο τέλος του προηγούμενου Αυγούστου για την περίοδο πρακτικής άσκησης του Μαρτίου και στο τέλος Ιανουαρίου για την περίοδο πρακτικής άσκησης του Οκτωβρίου. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών, ενώ οι ασκούμενοι που επιλέγονται λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι και να έχουν πολύ καλή γνώση δύο γλωσσών της ΕΕ (οι πολίτες τρίτων χωρών χρειάζεται να γνωρίζουν μόνο μία).

Σημείωση: στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι επίσης δυνατή η υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση στη μετάφραση, για παράδειγμα, ή για επιστημονική πρακτική άσκηση (Κοινό Κέντρο Ερευνών).

Πρακτική άσκηση στα όργανα της ΕΕ

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Μόνιμες θέσεις

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ απασχολούν πάνω από 40.000 άτομα — κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε περιοχές ανά τον κόσμο. Ως πολίτης της ΕΕ, δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για θέση σε οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διαχειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο τους «γενικούς διαγωνισμούς», μέσω των οποίων μπορείτε να διεκδικήσετε μόνιμες θέσεις ως υπάλληλοι της ΕΕ σε οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Οι απαιτήσεις για κάθε διαγωνισμό ποικίλλουν· επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πολύ προσεκτικά τις οδηγίες που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό πριν από την υποβολή της αίτησής σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό EPSO και το ευρωπαϊκό βιογραφικό σας ανά πάσα στιγμή, ώστε να είστε ένα βήμα μπροστά όταν δημοσιεύεται σχετικός διαγωνισμός.

Σημείωση: oι υπάλληλοι της ΕΕ πρέπει να μπορούν να εργάζονται σε περισσότερες από μία γλώσσες της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

Γιατί να εργαστώ στην ΕΕ; 

Τελευταίες ευκαιρίες απασχόλησης

 

Προσωρινές θέσεις εργασίας

Υπάρχουν επίσης προσωρινές θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ — κυρίως θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων (πολλά από τα θεσμικά όργανα αναφέρονται σε αυτές ως συμβάσεις CAST) και θέσεις έκτακτων υπαλλήλων (θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με όρους παρόμοιους με αυτούς των συμβάσεων αορίστου χρόνου).

Ορισμένοι διαγωνισμοί CAST είναι μόνιμα ανοικτοί για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ανά πάσα στιγμή και όταν τα θεσμικά όργανα χρειάζονται υποψηφίους για να καλύψουν μια θέση, θα συμβουλευτούν τον εν λόγω κατάλογο και θα προχωρήσουν στις διαδικασίες πρόσληψης.

Για θέσεις εντός των οργανισμών της ΕΕ, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους καταλόγους κενών θέσεων εργασίας από τους επιμέρους οργανισμούς/όργανα της ΕΕ.

Πλέον πρόσφατες ευκαιρίες απασχόλησης

Πρόσκληση για μεταφραστές (μόνιμα ανοικτή)