Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ

Το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη στην Κύπρο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ;

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος αυξήθηκε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, εξασφαλίζει ότι πάνω από το 50% του σχεδίου ανάκαμψης προορίζεται για τον εκσυγχρονισμό, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, για την κλιματική και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και για την ετοιμότητα, την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

Αυτή η μακρόπνοη δέσμη μέτρων, που είναι ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θα καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της βιοποικιλότητας. Το 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ θα δαπανηθεί για τις προτεραιότητες αυτές.

Το NextGenerationEU θα παράσχει επιπλέον 750 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 672,5 δισ. ευρώ θα χορηγηθούν μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που πραγματοποιούν οι χώρες της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο συντονισμού και παρακολούθησης της οικονομικής πολιτικής, έχει επίσης προσαρμοστεί, δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και θα διασφαλίσει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάκαμψης για κάθε χώρα.

Για την πρόσβαση στα κονδύλια για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υποβάλει σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του οποίου τουλάχιστον το 37% των δαπανών διατίθεται για το κλίμα και το 20% για ψηφιακές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, και το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί έως το 2026.

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων ύψους 1,8 τρισ. ευρώ

Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2021 — ένας έκτακτος κύκλος

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU: Στοιχεία και αριθμοί

Το σχέδιο ανάκαμψης για την Κύπρο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανάκαμψης για την Κύπρο;

Υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης της Κύπρου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θάλεια 2021-2027 - 08.07.2022, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υπουργός Οικονομικών 

Ιστότοπος του σχεδίου ανάκαμψης της Κύπρου

Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου / Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu)

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου

Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου

Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου

Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου

Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 157 εκατ. ευρώ για την Κύπρο

Recovery and Resilience Scoreboard