Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ελληνικά
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Σεπτεμβρίου 2021

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει προχρηματοδότηση ύψους 157 εκατ. ευρώ για την Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 157 εκατ. ευρώ με τη μορφή προχρηματοδότησης για την Κύπρο. 

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Cyprus

Το ποσό αντιστοιχεί στο 13 % της συνιστώσας επιχορηγήσεων και δανείων του χρηματοδοτικού κονδυλίου της χώρας. Η καταβολή προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις με βάση την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Η χώρα αναμένεται να λάβει συνολικά 1,2 δισ. ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδίου της, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 200 εκατ. ευρώ σε δάνεια.

Η σημερινή εκταμίευση πραγματοποιείται μετά την πρόσφατη επιτυχή εφαρμογή των πρώτων δανειοληπτικών πράξεων στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Έως τα τέλη του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να αντλήσει έως και 80 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, η οποία θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα της ΕΕ για να χρηματοδοτηθούν οι πρώτες προγραμματισμένες εκταμιεύσεις προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού RRF, ο οποίος αποτελεί μέρος του NextGenerationEU, θα διατεθούν 723,8 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Το σχέδιο της Κύπρου εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοφανών μέτρων της ΕΕ προκειμένου να εξέλθει ακόμα ισχυρότερη από την κρίση της COVID-19, προωθώντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες μας.

Στήριξη μετασχηματιστικών επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών έργων

Στην Κύπρο, ο μηχανισμός RRF αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που αναμένεται να έχουν βαθιά μετασχηματιστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου. Μερικά από τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι τα ακόλουθα:

  • Διασφάλιση της πράσινης μετάβασης: Το σχέδιο της Κύπρου προβλέπει επενδύσεις ύψους 89 εκατ. ευρώ στην ενεργειακή απόδοση και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 87 εκατ. ευρώ στην προώθηση της βιώσιμης και της πράσινης κινητικότητας και 19 εκατ. EUR στην αναβάθμιση της ικανότητας της χώρας να αντιμετωπίζει κινδύνους πυρκαγιάς, ήτοι στην αγορά πυροσβεστικών αεροσκαφών, οχημάτων και εξοπλισμού και στην παροχή σχετικής εκπαίδευσης.
  • Στήριξη της ψηφιακής μετάβασης: Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 133 εκατ. EUR στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας ασφαλούς, ολοκληρωμένης και σύγχρονης ψηφιακής αρχιτεκτονικής για τη στήριξη της μετάβασης στις συνδυασμένες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Προβλέπει επίσης επενδύσεις ύψους 87 εκατ. ευρώ στη βελτίωση της πρόσβασης στις επικοινωνιακές υποδομές και στη στήριξη του συμμετοχικού ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας: Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 51 εκατ. ευρώ στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω της μεταρρύθμισης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της καθιέρωσης μιας σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης και της δημιουργίας ενός συστήματος παρακολούθησης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπει επίσης τη θέσπιση παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των εξερχόμενων πληρωμών που πραγματοποιούνται προς μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο της ΕΕ, καθώς και άλλα μέτρα για την ανάσχεση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η σημερινή, πρώτη εκταμίευση 157 εκατ. ευρώ από το NextGenerationEU προς την Κύπρο αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της Κύπρου μέσω της στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, της βιώσιμης κινητικότητας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της βελτίωσης της συνδεσιμότητας. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί για την προστασία της Κύπρου από την απειλή δασικών πυρκαγιών. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.»

Ο Γιοχάνες Χαν, επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, δήλωσε τα εξής: «Έπειτα από τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων στο πλαίσιο του NextGenerationEU κατά τις τελευταίες εβδομάδες και μετά τις πρώτες πληρωμές για άλλα προγράμματα του NextGenerationEU, χαίρομαι που έχουμε πλέον φτάσει στο στάδιο των εκταμιεύσεων για τον RRF. Η εντατική συνεργασία με την Κύπρο και η πολύ καλή προετοιμασία από την πλευρά της Επιτροπής μας επέτρεψαν να εκταμιεύσουμε τα κονδύλια σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό δείχνει ότι, με τους πόρους που θα συγκεντρώσουμε, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις ανάγκες προχρηματοδότησης όλων των κρατών μελών, δίνοντας έτσι την αρχική ώθηση για την υλοποίηση των πολυάριθμων πράσινων και ψηφιακών έργων που περιλαμβάνονται στα εθνικά τους σχέδια.»

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Αυτή η προχρηματοδότηση ύψους 157 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στο πρώτο μέρος των συνολικά 1,2 δισ. ευρώ που θα διατεθούν από την ΕΕ για τη στήριξη της Κύπρου μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν την Κύπρο να εφαρμόσει σημαντικά μέτρα για την κλιματική μετάβαση και να αντιμετωπίσει την απειλή των δασικών πυρκαγιών, να τονώσει την ψηφιακή της ανταγωνιστικότητα και να ενισχύσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Χαιρετίζω επίσης τις δεσμεύσεις της Κύπρου να περιορίσει τις δυνατότητες επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.»

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Κύπρου

Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου

Ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ανάλυση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου

Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Δελτίο τύπου: Τρίτο ομόλογο NextGenerationEU

Δελτίο τύπου: Πρώτο σχέδιο χρηματοδότησης της Επιτροπής

Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Σεπτεμβρίου 2021