Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
News article9 Eylül 2021

NextGenerationEU: Avrupa Komisyonu Kıbrıs'a 157 milyon € ön finansman sağladı

Avrupa Komisyonu bugün, Kıbrıs'a ön finansman olarak, ülkenin mali tahsisinin hibe ve kredi bileşeninin %13'üne eşdeğer olan 157 milyon € tutarında ödeme yaptı.

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Cyprus

İyileşme ve Dayanıklılık Kolaylığı (RRF) kapsamındaki ön finansman ödemesi, Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planında belirtilen önemli yatırım ve reform önlemlerinin uygulanmasının başlatılmasına yardımcı olacak.

Komisyon, Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planında belirtilen yatırımların ve reformların uygulanmasına dayalı olarak daha fazla ödeme yapılmasına izin verecek. Kıbrıs, planın süresi boyunca, 1 milyar Euro hibe ve 200 milyon Euro kredi olmak üzere toplam 1.2 milyar Euro alacak.

Bugün gerçekleşen ödeme, NextGenerationEU kapsamındaki ilk borçlanma operasyonlarının son zamanlardaki başarılı uygulamasınının ardından gerçekleşiyor. Komisyon, yıl sonuna kadar, Yeni Nesil AB kapsamında Üye Devletlere ilk planlanan ödemeleri finanse etmek için kısa vadeli AB Bonoları ile tamamlanacak uzun vadeli finansmanda toplam 80 milyar Euro'ya kadar artırmayı planlıyor.

NextGenerationEU'nun bir parçası olan RRF, Üye Devletler genelindeki yatırımları ve reformları desteklemek için (cari fiyatlarla) 723,8 milyar Euro sağlayacak.  Kıbrıs planı, AB'nin COVID-19 krizinden daha güçlü bir şekilde çıkmak, yeşil ve dijital geçişleri teşvik etmek ve toplumlarımızdaki direnci ve uyumu güçlendirmek içingünümüze kadar  ilk kez gerçekleşen müdahalenin bir parçasıdır.

Dönüştürücü yatırımları ve reform projelerini desteklemek

Kıbrıs'taki RRF, Kıbrıs ekonomisi ve toplumu üzerinde derin bir dönüştürücü etkisi olması beklenen yatırımları ve reformları finanse ediyor. Bu projelerden bazıları şunlardır:

  • Yeşil geçişin güvence altına alınması: Kıbrıs planı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji önlemlerine 89 milyon €, sürdürülebilir ve yeşil hareketliliğin teşvik edilmesine 87 milyon € ve ülkenin yangın tehlikeleriyle mücadele kapasitesini yükseltmek, yangınla mücadele satın alınması uçak, araç, ekipman ve ilgili eğitimlerin verilmesi için, 19 milyon € yatırım yapılması.
  • Dijital geçişin desteklenmesi: Plan, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesine 133 milyon € yatırım yaparak, dijital kamu hizmetlerinin bir kombinasyonuna geçişi desteklemek için güvenli, entegre ve modern bir dijital mimari inşa edilmesi. Ayrıca, iletişim altyapısına erişimi geliştirmek ve kapsayıcı bir dijital dönüşümü desteklemek için 87 milyon € yatırım yapılması.
  • Ekonomik ve sosyal dayanıklılığın güçlendirilmesi: Plan, öğretmenlik mesleğini ve orta öğretim okullarının müfredatını yeniden düzenleyerek, modern bir mesleki eğitim kurarak ve bir yüksek öğretim mezunları takip sistemi getirerek eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya 51 milyon € yatırım yapacak.Ayrıca, AB'de listelenmiş, işbirliği yapmayan ve düşük vergili yetki bölgelerine yapılan ödemelerde stopaj vergisi ve agresif vergi planlamasını engellemek için başka önlemler de getirecek.

Kolej Üyeleri şunları söyledi:

Başkan Ursula von der Leyen şunları söyledi: “Yeni Nesil AB fonlarının Bugün gerçekleşen 157 milyon Euro'luk ilk ödemesi Kıbrıs için önemli bir kilometre taşıdır. Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planında yer alan yatırımları ve reformları gerçeğe dönüştürmenin ilk adımıdır. Bu önlemler, enerji verimliliğini, sürdürülebilir hareketliliği, eğitim ve öğretimi destekleyerek ve bağlanabilirliği geliştirerek Kıbrıs'ın dijital ve yeşil geçişlerini güvence altına almaya yardımcı olacak. Fonların önemli bir bölümünün Kıbrıs'ı orman yangınları tehdidine karşı korumaya ayrılacağından özellikle gurur duyuyorum. İyileşme ve dayanıklılık planını uygulamada size başarılar diliyorum.”

Bütçe ve İdareden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn şunları söyledi: “Son birkaç hafta içinde NextGenerationEU kapsamında üç çok başarılı tahvil ihracı ve diğer NGEU programları için yapılan ilk ödemelerden sonra, şimdi RRF için de ödeme aşamasına geldiğimiz için memnunum. Kıbrıs ile yoğun işbirliği ve Komisyon içindeki kapsamlı hazırlık, fonları rekor sürede ödememizi sağladı. Bu, artırılan kaynaklarla, tüm Üye Devletlerin ön finansman ihtiyaçlarını hızla karşılayabileceğimizi ve böylece onlara ulusal planlarında yer alan çok sayıda yeşil ve dijital projenin uygulanmasında ilk desteği sağlayacağımızı gösteriyor.”

Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Paolo Gentiloni şunları söyledi: “157 milyon Euro'luk bu ön finansman, İyileşme ve Dayanıklılık Kolaylığı aracılığıyla Kıbrıs'a yapılan 1,2 milyar Euro'luk AB desteğinin ilk bölümüdür.. Bu fon, Kıbrıs'ın iklim geçişi için önemli önlemler almasına ve orman yangınları tehdidiyle mücadele etmesine, ülkenin dijital rekabet gücünü artırmasına ve eğitim ve öğretimi güçlendirmesine yardımcı olacak. Ayrıca, Kıbrıs'ın agresif vergi planlaması olanaklarını sınırlama konusundaki taahhütlerini de memnuniyetle karşılıyorum.”

Daha Fazla Bilgi için

Sorular ve cevaplar: Avrupa Komisyonu Kıbrıs planını onayladı

İyileşme ve Dayanıklılık Tesisi: Sorular ve Cevaplar

Bilgi Formu: Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planı


Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planına ilişkin Konsey Uygulama Kararı

 Komisyon Personeli Çalışma Belgesi: Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planının analizi

Kurtarma ve Dayanıklılık TesisiKurtarma ve Dayanıklılık Tesisi Yönetmeliği

Basın açıklaması: üçüncü NextGenerationEU Senedi

Basın açıklaması: Komisyonun ilk finansman planı

Bir borçlu web sitesi olarak AB

 

Detaylar

Yayın tarihi
9 Eylül 2021