Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει τον αδιάλειπτο εφοδιασμό της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Μάλτας, με φάρμακα

EU-UK Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία έγκριση από το Συμβούλιο των προτάσεων που αποβλέπουν, αφενός, στο να εξασφαλίσουν τον αδιάλειπτο μακροπρόθεσμο εφοδιασμό της Βόρειας Ιρλανδίας με φάρμακα από τη Μεγάλη Βρετανία και, αφετέρου, στο να αντιμετωπίσουν τα συνεχιζόμενα προβλήματα ανεφοδιασμού στην Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα —αγορές που παραδοσιακά προμηθεύονταν φάρμακα από τη Μεγάλη Βρετανία ή μέσω αυτής. Η σημερινή έγκριση αποτελεί συνέχεια της θετικής ψήφου της περασμένης εβδομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις αυτές τον περασμένο Δεκέμβριο, ύστερα από την εκτεταμένη συνεργασία που είχε με τους πολίτες, τη βιομηχανία και άλλους εκπροσώπους των επιχειρήσεων στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τις εκτεταμένες συνομιλίες με την κυβέρνηση του ΗΒ για την εξεύρεση αυτής της μακροχρόνιας λύσης.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έγκριση αυτή, ο αντιπρόεδρος, κ. Σέφτσοβιτς, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στη Βόρεια Ιρλανδία το περασμένο φθινόπωρο, υποσχέθηκα να κάνω ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσω τον αδιάλειπτο εφοδιασμό φαρμάκων στη Βόρεια Ιρλανδία. Τώρα καταλήξαμε σε οριστική λύση, η οποία επιτεύχθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Θα εξακολουθήσω να συνεργάζομαι στενά με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να διασφαλίσω την προβλεψιμότητα, την ασφάλεια δικαίου και την ευημερία όλων των κοινοτήτων στη Βόρεια Ιρλανδία.»

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Ο αδιάλειπτος εφοδιασμός σε φάρμακα έχει κρίσιμη σημασία για εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς στη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα, οι αγορές των οποίων εξαρτώνται παραδοσιακά από φάρμακα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πλέον εκπληρώσει τη δέσμευσή μας να βρούμε λύση που θα διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακα που χρειάζονται, ανά πάσα στιγμή. Χαιρετίζω αυτή την ταχεία συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη ισχυρών αλυσίδων εφοδιασμού και πρόσβασης σε φάρμακα ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων υγείας.

Επόμενα στάδια για την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα:

Για την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα, οι κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προβλέπουν προσωρινή παρέκκλιση, ώστε οι χώρες αυτές να μπορούν να συνεχίσουν να προμηθεύονται φάρμακα από το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο εάν χρειαστεί. Η οδηγία και ο κανονισμός εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2022 και την 31η Ιανουαρίου 2022 αντίστοιχα. Αναμένεται ότι, εντός τριών ετών, δηλ. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, οι αγορές αυτές θα καταργήσουν σταδιακά τις προσωρινές παρεκκλίσεις και θα μειώσουν την εξάρτηση των εγχώριων αγορών τους όσον αφορά τον εφοδιασμό με φάρμακα που προέρχονται από τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου άλλα από τη Βόρεια Ιρλανδία, ή που διαμετακομίζονται μέσω των τμημάτων αυτών.

Επιπλέον, στα τέλη του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές θα επιδιώξουν να παράσχουν πιο μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές λύσεις, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της πρόσβασης σε φάρμακα, με ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και στην αντιμετώπιση των κινδύνων ελλείψεων στις μικρότερες αγορές της Ένωσης.

Ιστορικό

Η σημερινή λύση αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων μεγάλης εμβέλειας που η Επιτροπή πρότεινε τον Οκτώβριο του 2021 για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που βιώνουν οι πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας λόγω του Brexit. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο