Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Αυγούστου 20211' χρόνος ανάγνωσης

Κυρώσεις: Η Επιτροπή εκδίδει πρόσθετο καθοδηγητικό σημείωμα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σχετικά με τη νόσο COVID-19 σε περιβάλλοντα που υπόκεινται σε κυρώσεις

Visit of Janez Lenarčič, European Commissioner, to Italy

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτεινε σήμερα περαιτέρω το καθοδηγητικό της σημείωμα σχετικά με τους τρόπους παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για τη νόσο COVID-19 σε χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίες υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις) της ΕΕ. Ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με τις αντιτρομοκρατικές κυρώσεις παρέχει πρακτικές κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως ιατρικής βοήθειας, με στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Σκοπός των κατευθύνσεων αυτών είναι να διευκολυνθεί το έργο των ανθρωπιστικών φορέων στις οικείες περιοχές, καθώς και η διανομή εξοπλισμού και βοήθειας για την καταπολέμηση της πανδημίας. Η προσθήκη αυτή βασίζεται στα υφιστάμενα κεφάλαια για τη Συρία, το Ιράν, τη Βενεζουέλα και τη Νικαράγουα. Οι ενωσιακές κυρώσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των βασικών στόχων της ΕΕ, όπως η διατήρηση της ειρήνης, η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, καθώς και η εδραίωση και η στήριξη της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο στόχαστρο των κυρώσεων βρίσκονται εκείνοι που θέτουν σε κίνδυνο αυτές τις αξίες· το δε κύριο μέλημά τους είναι να μετριάσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις δυσμενείς συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό. Επί του παρόντος, η ΕΕ εφαρμόζει περίπου 40 διαφορετικά συστήματα κυρώσεων. Οι κυρώσεις πρέπει επίσης να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ανθρωπιστικών φορέων, καθώς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής βοήθειας, και την υλοποίηση συναφών δραστηριοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις διατίθενται εδώ.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Αυγούστου 2021