Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου22 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Ατομικές συντάξεις: Το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) εφαρμόζεται από σήμερα

Σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται ο κανονισμός για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), ο οποίος εγκρίθηκε το 2019.

Visit of Mairead McGuinness, European Commissioner, to Ireland

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει ο δρόμος για ένα νέο εθελοντικό πρόγραμμα σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους μέσω ενός ευρέος φάσματος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα είναι σε θέση να το προσφέρουν. Το PEPP —βασικό μέρος του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών— θα είναι διαθέσιμο ως συμπλήρωμα των δημόσιων και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, παράλληλα με τα υφιστάμενα εθνικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Χάρη στο πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, οι αποταμιευτές θα επωφελούνται από μεγαλύτερο εύρος επιλογών, εντονότερο ανταγωνισμό, ενισχυμένη διαφάνεια και περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την προσφορά προϊόντων. Οι πάροχοι PEPP θα επωφεληθούν από την πραγματική ενιαία αγορά για το PEPP και από την εξαπλουστευμένη διασυνοριακή διανομή, γεγονός που θα τους επιτρέψει να συγκεντρώσουν περιουσιακά στοιχεία και να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας.

Ταυτόχρονα, το PEPP θα συμβάλει στη διοχέτευση των αποταμιεύσεων προς τις κεφαλαιαγορές και θα ωφελήσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στην ΕΕ.

Η Μαρέιντ Μαγκίνες, επίτροπος αρμόδια για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Με αυτό το νέο πλαίσιο για ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (ΡΕΡΡ), ο καθένας θα έχει περισσότερες επιλογές αποταμίευσης για τη συνταξιοδότησή του, ενώ παράλληλα θα απολαμβάνει ισχυρή καταναλωτική προστασία. Ως συμπλήρωμα των δημόσιων συντάξεων, το PEPP καλύπτει τις ανάγκες της σημερινής νεότερης γενιάς και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να φροντίζει για το μέλλον και να το προγραμματίζει καλύτερα. Από σήμερα, οι πάροχοι ατομικών συντάξεων είναι σε θέση να παράσχουν το PEPP σε ολόκληρη την ΕΕ με μία μόνο καταχώριση. Και με τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το PEPP θα συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης στην ΕΕ.»

Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής του Ιουνίου 2017 για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Ο κανονισμός PEPP συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε στις 25 Ιουλίου 2019 με σκοπό να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις, ενισχύοντας τις δυνατότητες των συνταξιοδοτικών φορέων όσον αφορά την παροχή ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων σε διασυνοριακό επίπεδο και παρέχοντας στους καταναλωτές μια ανταγωνιστική εναλλακτική λύση αποταμίευσης για τη συνταξιοδότησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) – κανονισμός 2019/1238

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο