Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ελληνικά
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου8 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού επενδύει 2,4 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σε 7 δικαιούχους χώρες

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, Thierry Breton and Virginijus Sinkevičius, European Commissioners, on sustainable products 

Σήμερα το Ταμείο Εκσυγχρονισμού διέθεσε 2,4 δισ. ευρώ σε επτά δικαιούχους χώρες για να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών τους συστημάτων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών και για να τις στηρίξει στην επίτευξη των στόχων τους για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030. Επιβεβαιώθηκαν επενδύσεις στη Ρουμανία (1391,6 εκατ. ευρώ), στην Τσεχία (520 εκατ. ευρώ), στην Πολωνία (244,2 εκατ. ευρώ), στη Λιθουανία (85 εκατ. ευρώ), στην Ουγγαρία (74,3 εκατ. ευρώ), στη Σλοβακία (49,5 εκατ. ευρώ) και στην Κροατία (40 εκατ. ευρώ). Οι επενδύσεις ολοκληρώνουν τον τρίτο επενδυτικό κύκλο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού και αντιπροσωπεύουν ραγδαία αύξηση των δαπανών σε σύγκριση με τους προηγούμενους επενδυτικούς κύκλους.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε τα εξής: «Tο Ταμείο Εκσυγχρονισμού κάνει πράξη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Με έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, αποφέρει απτά αποτελέσματα επί τόπου, βοηθώντας τις δικαιούχους χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε βασικούς τομείς και να καταστούν κλιματικά ουδέτερες. Επιπλέον, αυτή η σημαντική χρηματοδοτική συνεισφορά είναι διαθέσιμη για τη δρομολόγηση έργων που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μας μετάβασης ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.»

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Aμπρουάζ Φαγιόλ δήλωσε: «Μέσω της στήριξης των χωρών της ΕΕ που επηρεάζονται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού συμβάλλει στην παροχή χρηματοδότησης για το κλίμα εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία. Σε αυτόν τον τελευταίο κύκλο εκταμίευσης, το Ταμείο διέθεσε 2,4 δισ. ευρώ για στήριξη 45 επενδυτικών προτάσεων που θα βοηθήσουν τα δικαιούχα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα ενεργειακά τους συστήματα και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Η ΕΤΕπ, ως τράπεζα της ΕΕ για το κλίμα, εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με την υλοποίηση του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, ενός βασικού εργαλείου για την επιτάχυνση της μετάβασης της ΕΕ στην καθαρή ενέργεια και για τη στήριξη της υλοποίησης της πρόσφατα ανακοινωθείσας στρατηγικής RePowerEU.» 

Tο Ταμείο Εκσυγχρονισμού στηρίζει 45 επενδυτικές προτάσεις στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγέςτου εκσυγχρονισμού των ενεργειακών δικτύων και της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της ενέργειας, στη βιομηχανία, στα κτίρια και στις μεταφορές, καθώς επίσης και της αντικατάστασης της παραγωγής με καύση άνθρακα με καύσιμα μικρότερης έντασης άνθρακα. Παραδείγματα των επενδύσεων που στηρίζει το Ταμείο είναι:

  • ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων δημόσιου φωτισμού εντός των δήμων, η μετατροπή άνθρακα σε βιομάζα και φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση και στις εγκαταστάσεις ΣΕΔΕ, και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην Τσεχία·
  • η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Κροατία·
  • η ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στη Λιθουανία·
  • η κατασκευή 8 φωτοβολταϊκών πάρκων και δύο μονάδων αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου στη Ρουμανία, που θα αντικαταστήσουν τον λιγνίτη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία·
  • η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία στην Πολωνία·
  • οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας για την ασφάλεια του δικτύου στην Ουγγαρία·
  • η αποκατάσταση και η επέκταση των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης στη Σλοβακία.

Η προθεσμία υποβολής από τα δικαιούχα κράτη μέλη επενδυτικών προτάσεων για δυνητική συνδρομή του Ταμείου Εκσυγχρονισμού κατά τον δεύτερο κύκλο εκταμίευσης είναι η 16η Aυγούστου 2022 για τις προτάσεις άνευ προτεραιότητας (δηλαδή για επενδύσεις που δεν εμπίπτουν στους τομείς προτεραιότητας του Ταμείου), και η 13η Σεπτεμβρίου 2022 για τις προτάσεις προτεραιότητας(δηλαδή για επενδύσεις που εμπίπτουν στους τομείς προτεραιότητας).

Ιστορικό

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το οποίο χρηματοδοτείται με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων εκπομπής από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, έχει ως στόχο να στηρίξει δέκα χώρες της ΕΕ με χαμηλότερο εισόδημα κατά τη μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα, εκσυγχρονίζοντας τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τα ευρύτερα ενεργειακά τους συστήματα, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση και διευκολύνοντας τη δίκαιη μετάβαση. Οι δικαιούχες χώρες είναι η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Τσεχία.

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού στηρίζει επενδύσεις στην παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην ενεργειακή απόδοση, στην αποθήκευση ενέργειας, στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης, των αγωγών και των δικτύων, και στη δίκαιη μετάβαση σε περιοχές που εξαρτώνται από τον άνθρακα.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του το Ταμείο διέθεσε 898,43 εκατ. EUR σε οκτώ δικαιούχους χώρες για να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών τους συστημάτων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών και της γεωργίας και για να τις στηρίξει στην επίτευξη των στόχων τους για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030.

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού συμπληρώνει άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, όπως η πολιτική συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Το Ταμείο κινητοποιεί σημαντικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τα δικαιούχα κράτη μέλη να στηρίξουν επενδύσεις σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU και τη δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 % (Fit For 55).

Το Ταμείο λειτουργεί υπό την ευθύνη των δικαιούχων κρατών μελών του σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Περισσότερες πληροφορίες 

Ιστότοπος του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Εκδοθείσες αποφάσεις εκταμίευσης

Επιβεβαιώσεις των προτάσεων προτεραιότητας

Συστάσεις για τις προτάσεις άνευ προτεραιότητας

Κατάλογος επιβεβαιωμένων και συνιστώμενων επενδυτικών προτάσεων

Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο