Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου23 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Κοινή δήλωση ΕΕ-Νορβηγίας για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας

Visit of Terje Aasland, Norwegian Minister for Petroleum and Energy, to the European Commission

Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και να καταβληθούν προσπάθειες για τη μείωση των τιμών της ενέργειας στην ΕΕ και τη Νορβηγία, με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και βελτίωση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στις αρνητικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της κλιματικής αλλαγής, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς και ο Νορβηγός υπουργός Πετρελαίου και Ενέργειας κ. Τέργε Άασλαντ συμφώνησαν σήμερα να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Νορβηγίας στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό την εμβάθυνση της μακροπρόθεσμης ενεργειακής εταιρικής σχέσης τους.

Τα μέρη τόνισαν την ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας ως γειτόνων, εταίρων και συμμάχων, που μοιράζονται κοινές θεμελιώδεις αξίες, κλιματικούς στόχους και ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και έναν συνεχή διάλογο για την ενεργειακή πολιτική:

  • σημειώνοντας ότι η Νορβηγία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη με παραγωγή που συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς παρέχει περίπου το ¼ της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώνουν οι χώρες της ΕΕ.
  • σημειώνοντας επίσης τη σημασία της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας ως κύριας εξαγωγικής αγοράς για τον νορβηγικό τομέα φυσικού αερίου και πετρελαίου και τις μελλοντικές δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του υδρογόνου, με γνώμονα τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου RePowerEU, καθώς και στον τομέα της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).
  • σημειώνοντας την ενεργειακή πλατφόρμα της ΕΕ, η οποία δημιουργήθηκε στις 7 Απριλίου 2022 για να διασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ σε προσιτές τιμές στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο και να καταργήσει σταδιακά την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.
  • σημειώνοντας ότι οι μέσες εκπομπές CO2 και μεθανίου από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Νορβηγία είναι χαμηλές σε παγκόσμιο πλαίσιο, δηλαδή μικρότερες από το ήμισυ του παγκόσμιου μέσου όρου. Υπογραμμίζοντας ότι η Νορβηγία και η ΕΕ έχουν δεσμευτεί να τηρήσουν τη συμφωνία του Παρισιού, να επιτύχουν μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050 και να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας με αξιόπιστη πρόσβαση στην ενέργεια.
  • συμφωνώντας ότι η σημασία της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια έχει αυξηθεί περαιτέρω μετά τον αδικαιολόγητο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
  • επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Νορβηγία παράγουν επί του παρόντος πολύ μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου. Δεδομένων των υψηλών επιπέδων παραγωγής που παρατηρήθηκαν στη Νορβηγία κατά τους πρώτους μήνες του έτους —τάση που αναμένεται να διατηρηθεί για το υπόλοιπο του έτους— υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για αυξημένες πωλήσεις στην Ευρώπη το 2022, οι οποίες θα φέρουν στην ευρωπαϊκή αγορά περί τις 100 TWh επιπλέον ενέργειας.
  • αναγνωρίζοντας το αμοιβαίο συμφέρον της Νορβηγίας και της ΕΕ για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών ενέργειας στα νοικοκυριά και την οικονομία τόσο στην ΕΕ όσο και στη Νορβηγία.
  • υπογραμμίζοντας την αξιοπιστία της Νορβηγίας ως ασφαλούς και συνετού προμηθευτή πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά τα τελευταία 50 έτη από κοιτάσματα σε όλη τη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.
  • αναγνωρίζοντας ότι η Νορβηγία διαθέτει σημαντικούς εναπομείναντες πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου και μπορεί, μέσω συνεχούς εξερεύνησης, νέων ανακαλύψεων και εκμετάλλευσης νέων κοιτασμάτων, να εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό προμηθευτή της Ευρώπης και μακροπρόθεσμα μετά το 2030. Η ΕΕ στηρίζει τις συνεχείς έρευνες και επενδύσεις της Νορβηγίας για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.
  • εκτιμώντας τον ρόλο του υφιστάμενου ενεργειακού διαλόγου ΕΕ-Νορβηγίας, και το ότι η Νορβηγία αποτελεί μέρος της εσωτερικής αγοράς μέσω της συμφωνίας ΕΟΧ.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς, η επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον και ο Νορβηγός υπουργός Πετρελαίου και Ενέργειας κ. Τέργε Άασλαντ συμφώνησαν, ως εκ τούτου, να εντείνουν τη συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί ο πρόσθετος βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος εφοδιασμός με φυσικό αέριο από τη Νορβηγία, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των υψηλών τιμών ενέργειας και να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμη συνεργασία στους τομείς των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του υδρογόνου, της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό την ανάπτυξη μιας ακόμη στενότερης μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης στον τομέα της ενέργειας.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο