Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου30 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Υδρογόνο: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αναπτύσσει έργα υδρογόνου σε μαζική κλίμακα

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the European Hydrogen Week

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο ανακοίνωσε μια σειρά έργων που αναλαμβάνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα. Με περισσότερα από 750 έργα, αυτή η σειρά έργων αποδεικνύει το μέγεθος και τον δυναμισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υδρογόνου. Τα έργα ποικίλλουν από την παραγωγή καθαρού υδρογόνου έως τη χρήση του στη βιομηχανία, την κινητικότητα, την ενέργεια και τα κτίρια. Τα έργα θα υλοποιηθούν και στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης. Στόχος αυτής της σειράς έργων είναι να παράσχει μια επισκόπηση των έργων υδρογόνου, να προωθήσει την αναδυόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία υδρογόνου διευκολύνοντας τη δικτύωση και την αντιστοίχιση, να καταγράψει τα έργα και να τα προβάλει ευρύτερα, μεταξύ άλλων και σε δυνητικούς επενδυτές. Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Το καθαρό υδρογόνο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μας. Η συνταγή μας για τη στήριξη της ανάπτυξης σε ευρεία κλίμακα τεχνολογιών καθαρού υδρογόνου έως το 2030 αποτελείται από επενδύσεις, ένα υποστηρικτικό κανονιστικό πλαίσιο και την προώθηση των συμπράξεων μεταξύ της βιομηχανίας, των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο, αναπτύξαμε μια σειρά καινοτόμων, βιώσιμων επενδυτικών έργων κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας του υδρογόνου, τα οποία δημοσιεύουμε σήμερα. Περισσότερα από 600 έργα προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2025. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτές οι ρηξικέλευθες καινοτομίες θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή, να ενισχύσουμε τη βιομηχανική μας ανθεκτικότητα και την τεχνολογική πρωτοπορία μας και να συμβάλουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας.» Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο δημιουργήθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2020 για τη στήριξη της στρατηγικής της ΕΕ για το υδρογόνο, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης της παραγωγής και της χρήσης καθαρού υδρογόνου στην Ευρώπη. Ένα από τα κύρια καθήκοντά της είναι η ανάπτυξη ενός επενδυτικού θεματολογίου και μιας σειράς επενδυτικών έργων που παρουσιάστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια του φόρουμ για το υδρογόνο. Η Συμμαχία δημοσίευσε επίσης μια έκθεση που προσδιορίζει τους φραγμούς στην ανάπτυξη καθαρού υδρογόνου, καθώς και πιθανά μέτρα μετριασμού. Επί του παρόντος η Συμμαχία έχει πάνω από 1500 μέλη. Η σειρά έργων της Συμμαχίας βασίζεται σε μια συλλογή έργων από μέλη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο, τα οποία αξιολογήθηκαν στη συνέχεια από την Επιτροπή με βάση ένα σύνολο σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, του ελάχιστου μεγέθους και της ωριμότητας του έργου. Η σειρά έργων μπορεί να αναζητηθεί ανά είδος έργου, τοποθεσία, εταιρεία και ημερομηνία έναρξης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμμαχία είναι διαθέσιμες εδώ.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο