Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοίνωση30 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Επ’ ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά του Καρκίνου, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια μελέτη σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων με ιστορικό καρκίνου σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Participation of Stella Kyriakides, European Commissioner, in the event "Unmet Paediatric Medical Needs in the EU: Insights from Financial, Regulatory and Patient Perspectives”

Η μελέτη αφορά το λεγόμενο «δικαίωμα στη λήθη» στην ΕΕ και καθορίζει τα επόμενα βήματα δράσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Σύμφωνα με τη μελέτη υπάρχει ευρεία στήριξη για τη θέσπιση μιας πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα εξασφαλίζει δίκαιη πρόσβαση σε προϊόντα όπως οι ασφάλειες ζωής, τα δάνεια και οι πιστώσεις. Περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης, ενίσχυσης της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών, καθώς και τακτικής επικαιροποίησης των επιστημονικών στοιχείων. Ταυτόχρονα, ο αντίκτυπος της δράσης της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις διαφορετικές προσεγγίσεις ρύθμισης και αυτορρύθμισης που ισχύουν σε όλη την ΕΕ. Προσεχώς, η Επιτροπή θα ξεκινήσει εκτενέστερες εργασίες για τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων και γνώσεων και για να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των εθνικών αρχών, των ασθενών και του χρηματοπιστωτικού τομέα, με σκοπό τη θέσπιση του πρώτου Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ έως τις αρχές του 2024.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Η ποιότητα ζωής και η ίση μεταχείριση αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ασθενούς. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν συχνά οι επιζώντες καρκίνου στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σε άλλους τομείς της ζωής τους είναι απαράδεκτα. Με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, για πρώτη φορά ξεκινάμε εργασίες σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλίσουμε τη δίκαιη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες των ολοένα και περισσότερων ανθρώπων με ιστορικό καρκίνου σε μακροπρόθεσμη ύφεση. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη νομοθετήσει για την προστασία του «δικαιώματος στη λήθη» των ασθενών, γεγονός που δείχνει ότι η πραγματικότητα μπορεί να συμβαδίζει με την ιατρική πρόοδο. Εργαζόμενοι ομαδικά, μπορούμε να βρούμε βιώσιμες λύσεις ώστε οι επιζώντες από καρκίνο να ζουν χωρίς διακρίσεις και αθέμιτα εμπόδια».

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, προσέθεσε: «Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους καρκινοπαθείς και στους πρώην καρκινοπαθείς». Η παρέμβαση της Επιτρόπου Κυριακίδου στο σημερινό ειδικό διαδικτυακό σεμινάριο για την «Πρόσβαση των ατόμων με ιστορικό καρκίνου στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» είναι διαθέσιμη εδώ.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο