Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου13 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Σχέδιο της Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου: Δημιουργία ενωσιακού δικτύου ολοκληρωμένων κέντρων για τον καρκίνο

Press conference by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Stella Kyriakides, European Commissioner, on facing current and new COVID-19 challenges

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει επίσημα το ενωσιακό δίκτυο ολοκληρωμένων κέντρων για τον καρκίνο, μία από τις εμβληματικές δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Στο πλαίσιο του σχεδίου της ΕΕ για τον καρκίνο, αυτό το νέο ενωσιακό δίκτυο θα δημιουργηθεί έως το 2025 και στοχεύει να διασφαλίσει ότι το 90% των επιλέξιμων ασθενών θα έχει πρόσβαση σε τέτοια κέντρα έως το 2030. Ανακοινώνοντας την έναρξη και τα επόμενα βήματα για το ενωσιακό αυτό δίκτυο, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε τα εξής: «Με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου έχουμε δεσμευτεί να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας διαγνωστικά μέσα, καινοτόμες θεραπείες και εξατομικευμένη περίθαλψη για τους ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ενωσιακό δίκτυο ολοκληρωμένων κέντρων για τον καρκίνο αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών μέσω της προώθησης της συνεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Τώρα αρχίζουμε να το δημιουργούμε και στόχος μας είναι να έχουμε το ενωσιακό αυτό δίκτυο σε λειτουργία έως το 2025, καθώς επίσης και να διασφαλίσουμε ότι το 90% των επιλέξιμων ασθενών θα έχει πρόσβαση σε τέτοια κέντρα έως το 2030.» Φέρνοντας σε επαφή εθνικά ολοκληρωμένα κέντρα και δίκτυα για τον καρκίνο από ολόκληρη την ΕΕ, αυτό το ενωσιακό δίκτυο θα βελτιώσει την πρόσβαση σε ποιοτικά διαγνωστικά μέσα και θεραπείες, ενώ παράλληλα θα στηρίξει δράσεις για τη βελτίωση της κατάρτισης, της έρευνας και των κλινικών δοκιμών σε όλη την ΕΕ.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο