Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ελληνικά
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου6 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Ευρωβαρόμετρο για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Οι νέοι Ευρωπαίοι συμμετέχουν όλο και περισσότερο

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την έρευνα για τη νεολαία και τη δημοκρατία που διεξήχθη από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2022.

Young people with the European flag

Με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας σε πλήρη εξέλιξη και καθώς η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης — στην οποία η νεολαία διαδραμάτισε καίριο ρόλο — ολοκληρώνεται, το Ευρωβαρόμετρο αυτό δίνει το σφυγμό της νέας γενιάς.

Η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποδεικνύει την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων: σήμερα, η πλειονότητα (58 %) των νέων δραστηριοποιούνται στις κοινωνίες στις οποίες ζουν και έχουν πάρει ενεργό μέρος σε μία ή περισσότερες οργανώσεις νεολαίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Πρόκειται για αύξηση 17 εκατοστιαίων μονάδων σε σχέση με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο του 2019. Επιπλέον, η συνηθέστερη προσδοκία των νέων για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 είναι οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα αιτήματά τους και να ενεργήσουν σχετικά με αυτά, καθώς και να στηρίξουν την προσωπική, την κοινωνική και την επαγγελματική τους εξέλιξη (72 %). Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινιάζει επίσης ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, την πλατφόρμα «Δώσε φωνή στο όραμά σου», για να βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους στην προσπάθειά τους να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Έτους Νεολαίας διοργανώνονται διάλογοι πολιτικής μεταξύ μελών του Σώματος των επιτρόπων και των νέων. Οι διάλογοι αυτοί προσφέρουν τη μοναδική ευκαιρία στους νέους να έχουν απευθείας επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη λήψη των αποφάσεων και να εκφράσουν ευθέως το όραμά τους και τις ιδέες τους σε όλους τους τομείς πολιτικής.

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα πρέπει να αλλάξει τα πρότυπα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εντάσσουμε τους νέους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Οι στόχοι του Έτους είναι να ακουστεί η φωνή τους, να υπάρξουν δεσμεύσεις και να προωθηθούν συγκεκριμένες ευκαιρίες για τους νέους Ευρωπαίους και τις νέες Ευρωπαίες. Το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο δείχνει με σαφήνεια ότι το ίδιο ακριβώς επιθυμούν και οι νέοι και οι νέες στην ΕΕ.»

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε τα εξής: «Όπως βλέπουμε σήμερα, οι νέοι συμμετέχουν και ασχολούνται όλο και περισσότερο με δραστηριότητες που αφορούν το μέλλον των κοινωνιών. Ενδιαφέρονται για την ειρήνη, τη διεθνή συνεργασία, την ευημερία, το περιβάλλον. Θέλουν, όμως, να ακούγεται περισσότερο η γνώμη τους. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ακουστεί η φωνή τους.  Με χαρά μου ανακοινώνω ότι έχουμε δρομολογήσει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, την πλατφόρμα “Δώσε φωνή στο όραμά σου” , το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους νέους να καταγράφουν τις απόψεις και τις ιδέες τους για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.»

Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο για τη νεολαία

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ενίσχυσε την πεποίθηση των νέων ότι η διατήρηση της ειρήνης, η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της ΕΕ (37 %). Οι επόμενες υψηλότερες προσδοκίες είναι να αυξήσει η ΕΕ τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους (33 %), να καταπολεμήσει τη φτώχεια και τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες (32 %), να προωθήσει φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή (31 %).

Οι νέοι θεωρούν ότι οι τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσει το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι η ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία (34 %), η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (34 %), αλλά και η εκπαίδευση και η κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εκπαιδευομένων (33 %).

Παρά την πανδημία, η έρευνα δείχνει αύξηση της διακρατικής κινητικότητας των νέων σε σύγκριση με το 2019, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ισχυρή επιθυμία επανασύνδεσης των νέων πέρα από σύνορα. Περίπου τέσσερις στους δέκα νέους (39 %) έχουν πάρει μέρος σε επαγγελματική, εθελοντική, μαθησιακή ή αθλητική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ το 2019 ήταν λίγο περισσότεροι από τρεις στους δέκα (31 %). Η έλλειψη χρηματοοικονομικών μέσων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό λόγο της μη συμμετοχής σε έργα κινητικότητας, αν και το ποσοστό που αφορά τα οικονομικά εμπόδια είναι μικρότερο (36 % σε σύγκριση με 42 % το 2019).

Τέλος, τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου επιβεβαιώνουν ότι πάνω από τους μισούς νέους που απάντησαν γνωρίζουν το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο γιορτάζει την 35η επέτειό του το 2022, μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με το ποσοστό των νέων που γνωρίζουν το Erasmus+ για τους σπουδαστές να είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα (72 %) και στην Κύπρο (70 %) και μικρότερο στη Σουηδία (26 %).

Νέα πλατφόρμα «Δώσε φωνή στο όραμά σου»

Η Επιτροπή εγκαινίασε επίσης ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Στην πλατφόρμα «Δώσε φωνή στο όραμά σου», οι Ευρωπαίοι μπορούν να καταγράφουν τις απόψεις και τις ιδέες τους για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Μπορούν να θίξουν κάθε ζήτημα που θεωρούν σημαντικό, από την απασχόληση, την ένταξη, την ειρήνη και την ασφάλεια έως την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία κ.λπ. Η πλατφόρμα «Δώσε φωνή στο όραμά σου ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας να προσφέρει στους νέους τα μέσα για να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο και στη λήψη των αποφάσεων.

Ιστορικό

Η έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου 502 με τίτλο «Νεολαία και δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας» πραγματοποιήθηκε από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2022, σ' ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 26 178 νέων ηλικίας 15 έως 30 ετών στα 27 κράτη μέλη κατά παραγγελία της Επιτροπής. Η έρευνα διενεργήθηκε μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAWI).

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Έκθεση διαδικτυακής έρευνας

Ευρωβαρόμετρο 2019

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο