Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου9 Νοεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωβαρόμετρο: Παρά την πανδημία, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής και η κατάσταση της οικονομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν βελτιωθεί ελαφρώς

European flags at half-mast in solidarity with the victims of the recent floodings in Belgium, Germany, the Netherlands and Luxembourg

Τα πρώτα αποτελέσματα του έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σχετικά με την κοινή γνώμη στις περιφέρειες της ΕΕ δείχνουν ότι περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (83%) δηλώνουν ότι η ποιότητα ζωής στην περιφέρειά τους είναι καλή (ποσοστό αυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018), ενώ το 68% δηλώνει ότι η κατάσταση της οικονομίας της περιφέρειάς τους είναι καλή (αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018). Περισσότεροι από επτά στους δέκα ερωτηθέντες (71%) δηλώνουν ότι είναι αισιόδοξοι όσον αφορά το μέλλον της περιφέρειάς τους (ποσοστό αυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση το 2018). Για τους ερωτηθέντες, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η περιφέρειά τους είναι η οικονομική κατάσταση και η ανεργία (33%). Ακολουθούν εκ του σύνεγγυς η υγεία (24%), το κόστος ζωής (23%) και το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή (22%). Το 57% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένο με τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ το 55% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το NextGenerationEU θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Μια σχετική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (47%) πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Τέλος, το 61% των ερωτηθέντων τείνει να εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση (σταθερό ποσοστό σε σύγκριση με το 2018). Για τη συγκεκριμένη έρευνα του έκτακτου Ευρωβαρόμετρου έγιναν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με 62.636 ερωτηθέντες σε 194 περιφέρειες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα πλήρη αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εδώ.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Νοεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο