Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ελληνικά
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοίνωση15 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/07

EU_Flag

Τελωνεία: Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία προσχώρησης της Ουκρανίας στις συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση για πρόσκληση της Ουκρανίας να προσχωρήσει στις συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης, ένα διεθνές πλαίσιο που εξασφαλίζει απλουστευμένες διαδικασίες για την τελωνειακή διαμετακόμιση εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων. Χάρη στις εν λόγω συμβάσεις, τα εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται πολύ ευκολότερα μεταξύ της ΕΕ και των επτά λεγόμενων χωρών κοινής διαμετακόμισης (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι απλουστευμένοι κανόνες, όπως οι αμοιβαία αναγνωρισμένες οικονομικές εγγυήσεις για την τελωνειακή διαμετακόμιση και οι λιγότεροι έλεγχοι συμβάλλουν στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και των χωρών εταίρων, ενώ παράλληλα διευκολύνουν και ενισχύουν το εμπόριο. Στο σχέδιο εγγράφου θέσεων της ΕΕ που εγκρίθηκε σήμερα, η Επιτροπή διατυπώνει την άποψη ότι η Ουκρανία πληροί όλα τα σχετικά κριτήρια προσχώρησης στις συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και διαρθρωτικών απαιτήσεων, καθώς και των απαιτήσεων πληροφορικής. Επιπλέον, η προσχώρηση στις εν λόγω συμβάσεις προβλέπεται στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και στην προενταξιακή στρατηγική της ΕΕ για την Ουκρανία. Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, η θέση της ΕΕ θα υποβληθεί στο ανώτατο όργανο των συμβάσεων, τις κοινές επιτροπές ΕΕ — Συμβάσεων περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης, οι οποίες απαρτίζονται από εκπροσώπους της ΕΕ και άλλων συμβαλλόμενων μερών των εν λόγω συμβάσεων. Οι ανωτέρω κοινές επιτροπές μπορούν στη συνέχεια να προσκαλέσουν επισήμως την Ουκρανία να προσχωρήσει στις συμβάσεις. Η Επιτροπή ελπίζει ότι αυτός ο στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Περισσότερες πληροφορίες και τα σχέδια νομικών κειμένων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο

 

Εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας: Η Επιτροπή εγκρίνει κοινή πρόταση για δέσμη μέτρων «συντήρησης και ευθυγράμμισης»

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την κοινή πρόταση (Ύπατου Εκπροσώπου-Επιτροπής) για μια νέα δέσμη μέτρων διατήρησης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των έξι ευρύτατων και πρωτοφανών δεσμών κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Η σημερινή δέσμη μέτρων «διατήρησης και ευθυγράμμισης» αποσαφηνίζει ορισμένες διατάξεις με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και της επιβολής της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Επίσης, ευθυγραμμίζει περαιτέρω τις κυρώσεις της ΕΕ με τις κυρώσεις των συμμάχων και των εταίρων μας, ιδίως της G7. Είναι σημαντικό ότι η δέσμη μέτρων επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να προστατεύσει την επισιτιστική ασφάλεια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Ο βάναυσος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται ακάθεκτος. Ως εκ τούτου, σήμερα προτείνουμε τη σκλήρυνση των αυστηρών κυρώσεων της ΕΕ κατά του Κρεμλίνου, την αποτελεσματικότερη επιβολή τους και την παράτασή τους έως τον Ιανουάριο του 2023. Η Μόσχα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει υψηλό τίμημα για την επιθετικότητά της.»

Ο κ. Τζουζέπ Μπορέλ, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, δήλωσε τα εξής: «Οι κυρώσεις της ΕΕ είναι σκληρές και αποτελεσματικές. Συνεχίζουμε να στοχεύουμε όσους βρίσκονται κοντά στον Πούτιν και το Κρεμλίνο. Η σημερινή δέσμη μέτρων αντικατοπτρίζει τη συντονισμένη με τους διεθνείς μας εταίρους προσέγγισή μας, συμπεριλαμβανομένης της G7. Πέραν των μέτρων αυτών, θα υποβάλω επίσης προτάσεις στο Συμβούλιο για την καταχώριση περισσότερων προσώπων και οντοτήτων, τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων και τον περιορισμό της ικανότητάς τους να ταξιδεύουν

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Νέοι κανόνες της ΕΕ προετοιμάζουν το έδαφος για μεγαλύτερη χρήση οργανικών λιπασμάτων και λιπασμάτων που παράγονται από απόβλητα

Χάρη στον νέο κανονισμό της ΕΕ για τα προϊόντα λίπανσης που θα τεθεί σε εφαρμογή αύριο, νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τον ρόλο της ενιαίας αγοράς, θα συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λιπασμάτων, στον περιορισμό της επικινδυνότητάς τους για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα εισαγόμενα λιπάσματα. Τα λιπάσματα που παράγονται από οργανικά απόβλητα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το 30% των ορυκτών λιπασμάτων. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα καταστήσουν σύντομα δυνατή την εμπορία στην ΕΕ περισσότερων οργανικών λιπασμάτων και λιπασμάτων που παράγονται από απόβλητα. Ο κανονισμός καλύπτει μια σειρά προϊόντων λίπανσης, όπως υλικά ασβέστωσης, βελτιωτικά εδάφους, ενισχυτικά φυτικής ανάπτυξης, βιοδιεγέρτες φυτών και μείγματα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη γεωργία, έναν από τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Βάσει των νεών αυτών κανόνων, η ενιαία αγορά θα ανοίξει για τα οργανικά λιπάσματα και λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα. Θα καθοριστούν οριακές τιμές για τους τοξικούς επιμολυντές στα προϊόντα λίπανσης και θα επιτραπεί η προαιρετική εναρμόνιση. Προηγήθηκε τριετής μεταβατική περίοδος από τη θέσπιση των κανόνων, η οποία βοήθησε τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις διαδικασίες παραγωγής τους και να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες. Για τη στήριξη των επιχειρήσεων, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την επισήμανση των λιπασμάτων της ΕΕ. Επιπλέον, με βάση την εκτεταμένη επιστημονική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών, η Επιτροπή: i) επέκτεινε τους νέους κανόνες, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπορία πρόσθετων λιπασμάτων με συστατικά που προέρχονται από ανακτηθέντα απόβλητα, και ii) θέσπισε συνοδευτική νομοθεσία για την ασφαλή χρήση υποπροϊόντων από άλλες βιομηχανίες, όπως οι πετροχημικές ή μεταλλουργικές βιομηχανίες, στην παραγωγή προϊόντων λίπανσης της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για τα προϊόντα λίπανσης, την ιστοσελίδα για τα προϊόντα λίπανσης και το σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο

 

Νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους: 20 μικροί και μεσαίοι δήμοι θα λάβουν στήριξη για πρωτοπόρα έργα 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τους 20 νικητές της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (NEB) για έργα που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία μικρών και μεσαίων δήμων για τη μεταμόρφωση συγκεκριμένων περιοχών. Τα έργα ενσωματώνουν τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους —βιωσιμότητα, αισθητική και ένταξη— σε έναν από τους τέσσερις τομείς δράσης, δηλαδή την ανακαίνιση κτιρίων και δημόσιων χώρων, τη διατήρηση και τον μετασχηματισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προσαρμογή και τη μετατροπή κτιρίων για εξασφάλιση οικονομικά προσιτής στέγης και την ανάπλαση αστικών ή αγροτικών χώρων.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Μέσα από πάνω από 80 αιτήσεις απ’ όλη την Ευρώπη επιλέξαμε 20 σπουδαία έργα. Ο αριθμός αυτός αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. Η πολιτική συνοχής είναι ιδανική για τη στήριξη των μικρών πόλεων και κωμοπόλεων και την παροχή κινήτρων στις δημόσιες αρχές να δρομολογήσουν περισσότερα έργα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους σε περιφερειακό επίπεδο.»

Οι νικητές προέρχονται από 15 κράτη μέλη: Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία. Μια ομάδα επιστημόνων με πλούσια πείρα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα θα συνδράμει τους νικητές, προκειμένου να κάνουν πράξη τα έργα που έχουν σκεφτεί για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. Οι γνώσεις και τα διδάγματα που αντλήθηκαν απ’ αυτή τη διαδικασία θα τροφοδοτήσουν μια «εργαλειοθήκη» που θα απευθύνεται σε άλλους δήμους, καθώς και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη νέων έργων ή την αναπαραγωγή υφιστάμενων έργων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους» υποβλήθηκαν 87 προτάσεις από 18 διαφορετικά κράτη μέλη. Η Επιτροπή επέλεξε τους 20 νικητές μεταξύ των προτάσεων με την υψηλότερη βαθμολογία, επιδιώκοντας μια δίκαιη κατανομή περιοχών όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία, το μέγεθος των δήμων και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Τα έργα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπαουχάους εκτείνονται από τη βιώσιμη ένταξη των ευάλωτων κοινοτήτων και την ανάπλαση βιομηχανικών χώρων ως την προώθηση δυναμικών τοπικών κοινοτήτων, την αντιστοίχιση της ψηφιοποίησης με τους δημιουργικούς κλάδους σε κέντρα τέχνης και πολιτισμού, διασυνοριακές δραστηριότητες και έργα που εστιάζουν στα νησιά και τις γειτονιές. Οι συμμετέχοντες δήμοι έχουν πληθυσμό από 700 έως πάνω από 85.000 κατοίκους. 

Ανακοινώθηκαν οι νικητές και οι νικήτριες των βραβείων συμμετοχής του κοινού στην έρευνα 

Τα φετινά βραβεία Συμμετοχής του Κοινού στην Έρευνα απονεμήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στους καθηγητές Mariska Kret, Alpa Shah και Jonathan Tennyson. Ο καθηγητής Artur Obłuski, από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, έλαβε ειδική μνεία κατόπιν διαδικτυακής ψηφοφορίας για το αγαπημένο ερευνητικό έργο του κοινού. Τα ονόματα των βραβευθέντων ανακοινώθηκαν χθες σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του EuroScience Open Forum, στο Λάιντεν της Ολλανδίας. Σκοπός του βραβείου είναι η αναγνώριση των υποτρόφων του ΕΣΕ που έρχονται σε επαφή με κοινά πέραν της επιστημονικής κοινότητας. Η Mariska Kret από το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν βραβεύτηκε για ένα ερευνητικό έργο που χρησιμοποίησε την επιστήμη των πολιτών σε ένα ζωολογικό κήπο, εμπλέκοντας το ευρύ κοινό στη μελέτη των συναισθημάτων των πιθήκων. Η Alpa Shah, από το London School of Economics and Political Science, βραβεύτηκε για ένα έργο με το οποίο κατόρθωσε να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη στενή σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, ταξικών σχέσεων, καταπίεσης και αποκλεισμού βάσει ταυτότητας στην Ινδία. Ο Jonathan Tennyson, από το University College του Λονδίνου, βραβεύτηκε για ένα πρόγραμμα που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των μαθητών στα θετικά μαθήματα και αύξησε την επιλογή τέτοιων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, ιδίως από υποεκπροσωπούμενες ομάδες και κορίτσια. 

Επ' ευκαιρία της τελετής απονομής, η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε τα εξής: «Οι ερευνητές και οι ερευνήτριες διευρύνουν τις γνώσεις μας και μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις. Στην προσπάθειά τους να εξερευνήσουν το άγνωστο, οι επιστήμονες καταφεύγουν στην ευρεία στήριξη της κοινωνίας και πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Γι’ αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που πολλοί υπότροφοι του ΕΣΕ βγαίνουν έξω από τα εργαστήριά τους και συνεργάζονται με τους πολίτες με τόσο δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους νικητές και τους φιναλίστ.» 

Το ΕΣΕ έλαβε 67 αιτήσεις για βράβευση από 17 χώρες. Έγινε προεπιλογή για τις καλύτερες προτάσεις που αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή. Στη συνέχεια, η κριτική επιτροπή του βραβείου, η οποία αποτελείται από ειδικούς στους τομείς της δημόσιας συμμετοχής και της επιστημονικής επικοινωνίας επέλεξε τρεις νικητές. Ο νικητής ή η νικήτρια καθεμίας από τις τρεις κατηγορίες, πέραν της δημόσιας αναγνώρισης, λαμβάνει έπαθλο 10.000 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ.

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο