Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ελληνικά
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

COP15: ιστορική παγκόσμια συμφωνία για τη φύση και τους ανθρώπους

Νωρίς σήμερα το πρωί στη διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα (COP15) στο Μόντρεαλ του Καναδά, η ΕΕ προσχώρησε μαζί με 195 χώρες στο ιστορικό παγκόσμιο πλαίσιο του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα

Lemur on a tree
Lemur on a tree in Madagascar
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2019

Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει παγκόσμιους γενικούς και ειδικούς στόχους με τους οποίους επιδιώκεται η προστασία και η αποκατάσταση της φύσης για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, η διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης της, καθώς και η τόνωση των επενδύσεων για μια πράσινη παγκόσμια οικονομία. Μαζί με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ανοίγει τον δρόμο προς έναν κλιματικά ουδέτερο, θετικό για τη φύση και ανθεκτικό κόσμο έως το 2050.

Η συμφωνία είναι ένα στέρεο πλαίσιο το οποίο περιέχει σαφείς, μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους, με πλήρεις ρυθμίσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επανεξέτασης για την παρακολούθηση της προόδου οι οποίες συμπληρώνονται από μια ισχυρή δέσμη μέτρων κινητοποίησης πόρων.

Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ εξαρτάται από υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Το 70 % των πλέον ευάλωτων ατόμων στον κόσμο εξαρτώνται άμεσα από άγρια είδη. Η συμφωνία του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ θα επιταχύνει φιλόδοξες πολιτικές σε ολόκληρο τον κόσμο και θα κινητοποιήσει χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα από όλες τις πηγές — 200 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2030. Δεσμεύει την παγκόσμια κοινότητα να αναλάβει δράσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης και την εξάλειψη της ρύπανσης — όπως εκείνες που αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η φύση θα συνεχίσει να στηρίζει τις κοινωνίες, τις οικονομίες και τις κοινότητες για τις επόμενες δεκαετίες.

Γενικοί και ειδικοί στόχοι για φιλόδοξη δράση έως το 2030 και το 2050

Η συμφωνία του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνει βασικούς παγκόσμιους στόχους για:

 • την αποκατάσταση του 30 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων παγκοσμίως (στην ξηρά και τη θάλασσα) έως το 2030
 • τη διατήρηση και διαχείριση του 30 % των περιοχών (χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών και εσωτερικών υδάτων) έως το 2030
 • την αναχαίτιση της εξαφάνισης γνωστών ειδών, και έως το 2050 τη μείωση κατά δέκα φορές του κινδύνου και του ρυθμού εξαφάνισης όλων των ειδών (συμπεριλαμβανομένων των άγνωστων)
 • τη μείωση του κινδύνου από τα φυτοφάρμακα κατά τουλάχιστον 50 % έως το 2030
 • τη μείωση των θρεπτικών ουσιών που χάνονται στο περιβάλλον κατά τουλάχιστον 50 % έως το 2030
 • τη μείωση των κινδύνων ρύπανσης και των αρνητικών επιπτώσεων της ρύπανσης από όλες τις πηγές έως το 2030 σε επίπεδα που δεν είναι επιβλαβή για τη βιοποικιλότητα και τις λειτουργίες του οικοσυστήματος
 • τη μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος της κατανάλωσης έως το 2030, μεταξύ άλλων μέσω της σημαντικής μείωσης της υπερκατανάλωσης και της παραγωγής αποβλήτων και της μείωσης κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων
 • τη βιώσιμη διαχείριση περιοχών όπου ασκούνται δραστηριότητες γεωργίας, υδατοκαλλιέργειας, αλιείας και δασοκομίας και ουσιαστική αύξηση της αγροοικολογίας και άλλων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα πρακτικών
 • την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση
 • τη μείωση του ποσοστού εισαγωγής και εγκατάστασης χωροκατακτητικών ξένων ειδώνκατά τουλάχιστον 50 % έως το 2030
 • τη διασφάλιση της ασφαλούς, νόμιμης και βιώσιμης χρήσης και εμπορίας άγριων ειδών έως το 2030
 • το «πρασίνισμα» των αστικών χώρων.

Κινητοποίηση χρηματοδότησης και παροχή στις επιχειρήσεις της δυνατότητας να αναλάβουν την ευθύνη για τη βιοποικιλότητα

Η συμφωνία θα αυξήσει σημαντικά την κινητοποίηση χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα από όλες τις πηγές, εγχώριες, διεθνείς —δημόσιες και ιδιωτικές— κινητοποιώντας τουλάχιστον 200 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2030. Θα δημιουργήσει κίνητρα για εγχώριες και διεθνείς πηγές, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Αντιμετωπίζει επίσης τις επιδοτήσεις που είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα, με τη δέσμευση να προσδιοριστούν έως το 2025 και να εξαλειφθούν έως το 2030 επιδοτήσεις που ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 500 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΕΕ προσυπέγραψε μια δέσμη μέτρων διεθνούς αλληλεγγύης, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες χώρες και τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Το νέο ταμείο του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα που συστάθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού Ταμείου θα είναι ανοικτό σε χρηματοδότηση από όλες τις πηγές.

Σε μια σημαντική προσπάθεια για τη βελτίωση της επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της βιοποικιλότητας, οι μεγάλες και διεθνικές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να δημοσιοποιούν τακτικά τους κινδύνους, τις εξαρτήσεις και τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα· και να παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης.

Δέσμευση της ΕΕ για τη δημιουργία χώρου για συμφωνία

Η ευρωπαϊκή ενότητα και ηγεσία ήταν ουσιαστικής σημασίας καθ' όλη τη διάρκεια των τετραετών διαπραγματεύσεων. Στο Μόντρεαλ η διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ, με επικεφαλής τον Επίτροπο κ. Σινκέβιτσιους, από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ, υπό τον συντονισμό της τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου, κατόρθωσε να δημιουργήσει τον χώρο και να προωθήσει τις φιλοδοξίες παράλληλα με την πρόοδο στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική ώθηση για την πολυμερή προσέγγιση, σε μια εποχή κατά την οποία η παγκόσμια αλληλεγγύη και συνεργασία είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.

Επόμενα βήματα

Καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία, είναι καιρός να εφαρμόσουν το πλαίσιο όλες οι χώρες μέσω εγχώριας και διεθνούς δράσης.

Πριν από την επόμενη COP το 2024, όλες οι χώρες πρέπει να καταρτίσουν επικαιροποιημένες εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα, καθώς και εθνικές στρατηγικές χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας. Οι επόμενες COP θα εξετάσουν κατά πόσον ο σωρευτικός αντίκτυπος των εθνικών δράσεων επαρκεί για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το 2030 και το 2050.

Παράλληλα με την πολιτική δράση, οι χώρες και τα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα εργαστούν τώρα για την ταχεία έναρξη της κινητοποίησης της χρηματοδότησης.  

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή αυτού του παγκόσμιου οικονομικού μετασχηματισμού. Οι προτάσεις μας, όπως ο πρόσφατα εγκριθείς νόμος για τις αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης και οι περαιτέρω εργασίες για την εξάλειψη της ρύπανσης, θα συμβάλουν στην επίτευξη της συμφωνίας του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ.

Ιστορικό

Η διαφύλαξη της υγείας της φύσης, το «πρασίνισμα» των πόλεών μας και η διατήρηση της τεράστιας βιοποικιλότηταςστον πλανήτη μας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον μας. Η φύση καθαρίζει τα ύδατά μας, μας παρέχει θρεπτική τροφή, μας προστατεύει από πλημμύρες και συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Κατά την COP 15 στο Μόντρεαλ, η ΕΕ συγκρότησε συμμαχίες και πρωτοβουλίες για να συμβάλει στην υλοποίηση του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα στην πράξη. Μαζί με ορισμένα κράτη μέλη και αρκετές άλλες χώρες, η ΕΕ ένωσε τις δυνάμεις της για να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα από όλες τις πηγές. Η ΕΕ προσχώρησε επίσης σε βασικές πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις γνώσεις για την υλοποίηση του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα. Σ' αυτές περιλαμβάνονται η υψηλής φιλοδοξίας εταιρική σχέση Accelerator για τη στήριξη της μελλοντικής εφαρμογής του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα και η παγκόσμια υπηρεσία στήριξης της γνώσης για τη βιοποικιλότητα, ώστε να βοηθηθούν οι χώρες να παρακολουθούν την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιοποικιλότητας. Η ΕΕ υπέγραψε επίσης με τη Γουιάνα συμφωνία για το βιώσιμο εμπόριο νόμιμης ξυλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη συμφωνία του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα

Η ΕΕ στη διάσκεψη COP15 για τη βιοποικιλότητα

Λεπτομέρειες

Στοιχεία αναφοράς
#EUGreenDeal
Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Δεκεμβρίου 2022 (Τελευταία επικαιροποίηση την/στις: 19 Δεκεμβρίου 2022)
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο