Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ελληνικά
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου8 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Η Επίτροπος Φερέιρα συμμετέχει στην παρουσίαση της επιτυχούς μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος της Κύπρου

Flag_EU_CY

Σήμερα, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα θα συμμετάσχει στην παρουσίαση, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, της κυπριακής μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, η οποία πραγματοποιείται με τη στήριξη του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της Επιτροπής. Η Επίτροπος κ. Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Επί δεκαετίες, το δικαστικό σύστημα της Κύπρου πάσχει από χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και από τη συσσώρευση όλο και περισσότερων αστικών και εμπορικών υποθέσεων αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Χαίρομαι που η Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει την Κύπρο για τη δικαστική της μεταρρύθμιση, μεταξύ άλλων μέσω της μεταρρύθμισης και την έγκρισης νέων κανόνων πολιτικής δικονομίας από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η ύπαρξη αποτελεσματικών συστημάτων δικαιοσύνης είναι καίριας σημασίας για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την εξασφάλιση ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος και τη βιωσιμότητα της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης». Από τον Δεκέμβριο του 2017, η Επιτροπή στηρίζει τις κυπριακές αρχές για τη διαμόρφωση μιας αποδοτικότερης προσέγγισης των κανόνων πολιτικής δικονομίας. Τα βασικά στάδια της μεταρρύθμισης ήταν η δημόσια διαβούλευση με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη για τους τομείς της παρέμβασης, καθώς και ο κοινός σχεδιασμός, η κατάρτιση και η έγκριση των νέων κανόνων από τα εθνικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στοχευμένων επικοινωνιακών δράσεων. Η στήριξη περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της μετάβασης στους νέους κανόνες και διαδικασίες και την κατάρτιση δικαστών, δικηγόρων και γραμματέων δικαστηρίων σχετικά με το σύγχρονο σύστημα. Μέσω του TSI, η Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα κράτη μέλη για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Γενικός στόχος του TSI είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ, μέσω της στήριξης των προσπαθειών των κρατών μελών για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Το TSI στηρίζεται στην επιτυχία του παλαιότερου Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Από το 2017, η Επιτροπή έχει παράσχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα κράτη μέλη με πάνω από 1.200 έργα. Μάθετε περισσότερα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Κύπρου εδώ.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο