Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου6 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: Η Επιτροπή εγκρίνει προχρηματοδότηση ύψους 920,4 εκατ. ευρώ για την Ιρλανδία

Visit of Joël Giraud, FrenchMinister of State for Rural Affairs, attached to Jacqueline Gourault, Ministerfor Territorial Cohesion and Relationships with Territorial Collectivities, to the European Commission

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδότησης στην Ιρλανδία, συνολικού ύψους 920,4 εκατ. ευρώ, από το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit. Η Ιρλανδία είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit και το πρώτο κράτος μέλος που λαμβάνει προχρηματοδότηση. Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Το Brexit έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή πολλών ανθρώπων. Εντός της ΕΕ, τον αντίκτυπο αυτό τον αισθάνεται πιο έντονα ο λαός της Ιρλανδίας. Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης προς όσους πλήττονται περισσότερο. Προχωρώντας προς το μέλλον, δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν πίσω. Η χρηματοδότηση που θα λάβει η Ιρλανδία θα συμβάλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων για τις τοπικές κοινότητες». Η χρηματοδότηση θα συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων του Brexit στην οικονομία της Ιρλανδίας, στηρίζοντας τις περιφέρειες και τους τομείς της οικονομίας, μεταξύ άλλων για τη δημιουργία και την προστασία θέσεων εργασίας, π.χ. μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επανεκπαίδευσης και κατάρτισης. Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit, ύψους 5,4 δισ. ευρώ έχει συσταθεί για τη στήριξη όλων των κρατών μελών, ενώ εστιάζει ιδιαίτερα σε αυτά που πλήττονται περισσότερο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο