Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου18 Οκτωβρίου 20211' χρόνος ανάγνωσης

Αεροπορικές μεταφορές: Η ΕΕ και το Κατάρ υπογράφουν συμφωνία ορόσημο για τις αερομεταφορές

Symbolic - Travel

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κατάρ υπέγραψαν σήμερα συνολική συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές, η οποία αναβαθμίζει τους κανόνες και τα πρότυπα για τις πτήσεις μεταξύ Κατάρ και ΕΕ. Η συμφωνία αποτελεί ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς, καθώς δεσμεύει και τις δύο πλευρές να τηρούν τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού, συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα την κοινωνική και την περιβαλλοντική προστασία. Η υπογραφή συνεπάγεται νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες στο Κατάρ και την ΕΕ. Το Κατάρ είναι ολοένα και σημαντικότερος εταίρος της ΕΕ στον τομέα των αερομεταφορών. Με 6,3 εκατομμύρια επιβάτες να ταξιδεύουν μεταξύ της ΕΕ και του Κατάρ το 2019, το Κατάρ ήταν η 15η μεγαλύτερη αγορά εκτός ΕΕ εκείνη τη χρονιά. Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού για τις αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ ΕΕ και Κατάρ είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά επίσης τα δρομολόγια μεταξύ της ΕΕ και της Ασίας. Η κ. Αντίνα Βαλεάν, Επίτροπος αρμόδια για την κινητικότητα και τις μεταφορές, δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή, που είναι η πρώτη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής του Κόλπου, αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μακρόπνοες συμφωνίες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Αποτελεί απόδειξη της κοινής μας δέσμευσης για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες αερομεταφορές, με βάση ένα σύγχρονο πλαίσιο που καλύπτει τον θεμιτό ανταγωνισμό και τη στενότερη συνεργασία σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η συμφωνία αυτή θα προσφέρει νέες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και υψηλότερα πρότυπα για τους επιβάτες, τον κλάδο των αερομεταφορών και τους εργαζομένους στον τομέα αυτό.» Στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμο σχετικό δελτίο Τύπου, καθώς και σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Οκτωβρίου 2021