Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus

AB'ye giriş

27 Avrupa ülkesinin oluşturduğu AB, benzersiz bir ekonomik ve siyasi ortaklıktır ve yarım yüzyıldan fazla bir süredir barış, istikrar ve refah sağlamıştır.

AB kurumları

AB benzersiz bir kurumsal yapıya sahiptir. Genel öncelikler, düzenli olarak yapılan zirvelerde üye hükümetler tarafından belirlenir ve karar alma süreci bir dizi kurumu içerir. Bu kurumlardan başlıca dördü şunlardır: 

AB kurumları, organları ve ajansları hakkında daha fazla bilgi

AB'nin karar alma süreçleri (yeni ve tamamlanmış versiyonu 2021 yılının 3. çeyreğinde yayınlanacak)

Nobel Barış Ödülü

Avrupa Birliği, Avrupa kıtasının büyük bölümünü bir savaş kıtasından bir barış kıtasına dönüştürmede ve kıtada uzlaşı, demokrasi ve insan haklarını ilerletmede oynadığı istikrar sağlayıcı rol nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

İlgili bağlantılar

AB Kıbrıs'ı nasıl destekliyor

AB ile ilgili en son haberleri okuyun

AB'nin 2024 yılına kadar kilit öncelikleri