Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Fon ve hibeler

Başarılı araştırmalar; sağlık hizmetlerini geliştirerek, sürdürülebilir tarım yöntemleri geliştirerek ve yenilikçi ürünler ve hizmetler yaratarak Avrupa'yı daha yaşanabilir bir yer haline getirir.

AB her yıl, 200.000'den fazla işletmeye ticari kredi, mikrofinans, garanti ve risk sermayesi yoluyla destek vermektedir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı

Finansmana erişim, tüm küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) gelişimleri sırasında karşılaştıkları bir sorundur. Avrupa'nın KOBİ'lere yönelik programı COSME, kuruluştan genişlemeye kadar iş geliştirmenin tüm aşamalarında finansmana erişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

İrlanda'daki inovatif şirketler, EIC Hızlandırıcı (önceden KOBİ Aracı olarak adlandırılırdı) kapsamında pazar yaratma potansiyeli olan çığır açan projeler için AB finansman ve desteğine de başvurabilir.

EIC Hızlandırıcı, Avrupa'nın en parlak ve en cesur girişimcilerinin yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarlarda devrim yaratma potansiyeli olan çığır açan fikirler için öne çıkmalarına ve kaynak talep etmelerine olanak tanır.

Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSI), toplam 5,5 milyar Euro'ya kadar finansman kaynağı veya garanti kapasitesi sunan özel bir KOBİ penceresine sahiptir.

İnovatörler için finansman araçları ve danışmanlık hizmetleri, Avrupa Yatırım Bankası Grubu (EIB) ve EIF tarafından Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı kapsamında başlatılan ortak bir girişim olan InnovFin tarafından sağlanmaktadır.

 

EIC Hızlandırıcı finansman fırsatları

COSME, Avrupa'nın küçük ve orta ölçekli işletmeler için programı

Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSI)

İnovatörler için InnovFin fonu

Araştırma finansmanı

Araştırma fonu, Avrupa Komisyonu'nun Yeşil Mutabakatta ana hatlarıyla belirtilen sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek ve AB'nin dijital geçişe ulaşabilmesi için inovasyonda kilit bir rol oynamaktadır.

Horizon 2020, araştırma yatırımlarını AB'nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ve istihdam hedefinin kalbine yerleştiren ana finansal enstrümandır.

Bir sonraki AB araştırma ve inovasyon yatırım programı olan Horizon Europe'un, yaklaşık 100 milyar Euro'luk bir bütçeye sahip olması bekleniyor.

AB, iş temelli araştırmalara fon sağlamanın yanı sıra, araştırmacıları kariyerlerinin ve akademik eğitimlerinin her aşamasında destekler.

 

Araştırma fonları Kıbrıs'a nasıl fayda sağlar

AB araştırma başarı hikayeleri

AB araştırma fon program ve çağrıları

 

Fon fırsat ve ana hatları

 

AB fon programları hakkında her şey

Mevcut fon türleri hakkında bilgi ve ana finansman programlarına ve AB finansmanının nasıl yönetildiğine dair genel bir bakış.

 

Fon prosedür ve ana hatları

AB fonlarına uygunluk, başvuru ve seçim prosedürleri hakkında faydalı bilgiler.

 

Finansal Şeffaflık Sistemi (FTS)

Kıbrıs'ta ve AB genelinde her yıl kimlerin Avrupa Komisyonu'ndan fon aldığı ve alınan fonların miktarları, ne amaçla alındıkları ve hak sahiplerinin yerleri hakkında bilgi edinin.

 

Açık fon olanakları

Fon ve ihale fırsatları hakkında bilgi edinin ve nasıl katılacağınızı öğrenin.