Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

AB'de iş yapmak

Avrupa Birliği, 450 milyon tüketiciden oluşan potansiyel iç pazarı ile dünyanın en büyük pazarlarından biridir.

Ne kadar büyük olduklarına bakılmaksızın tüm Kıbrıs şirketleri, Tek Pazar sayesinde ekonomik büyümeyi besleyen, istihdam yaratan ve ticaret yapmayı kolaylaştıran bu dinamik AB ticaret alanının bir parçasıdır.

AB'de küçük veya orta ölçekli bir işletme yönetmek

Her üç işçiden ikisini istihdam eden küçük ve orta ölçekli işletmeler, AB'deki tüm yeni işlerin %85'ini oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olan bu işletmelerin gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak için onlara bilgi, destek ve finansman kaynakları sağlar. Özellikle belirtmek gerekirse, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) şunları yapabilir:

  • Gümrük veya düzenleyici engeller olmaksızın AB genelinde mal ve hizmetlerin serbest dolaşımından yararlanabilirler;
  • Covid-19 salgını ve Brexit gibi zorluklarla karşılaştıklarında AB'nin desteğine ve dayanışmasına güvenebilirler;
  • AB'nin diğer ülkeler ve bölgelerle yaptığı ticaret anlaşmaları yoluyla küresel pazarlara erişimi kolaylaştıran toplu pazarlık gücünden yararlanabilirler.

İşletmeler için AB finansmanı ve mali destek

AB her yıl, 200.000'den fazla işletmeye ve girişimciye ticari kredi, mikrofinans, garanti ve risk sermayesi yoluyla destek vermektedir. AB finansmanı sağlama kararı genellikle bankalar, risk sermayedarları veya melek yatırımcılar gibi yerel finans kuruluşları tarafından verilir.

AB, pandeminin neden olduğu ekonomik ve sosyal yıkımın ışığında; ekonomileri, işletmeleri ve vatandaşları yeniden ayağa kaldırmaya yardımcı olmak için Avrupa Toparlanma Planı'nı başlattı. Bunun, özellikle tarım sektöründeki Kıbrıslı işletmeler için ekstra destek ve finansman fırsatı sağlaması beklen,yor.

Kıbrıs Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Planı

AB fonları ve iş prosedürleri hakkında bilgi

Kıbrıs için mevcut işletme finansmanı

AB'nin finanse ettiği girişimler

 

İş bilgileri ve destek ağları

 

Sizin Avrupa İşiniz

AB'de bir iş veya start-up kurma ve yürütme, vergilendirme kuralları ve prosedürleri, insan kaynakları, ürün gereksinimleri, finans ve finansman ve müşterilerle ilişkiler hakkında eksiksiz bir bilgi yelpazesi.

 

Sizin Avrupa Tavsiyeniz

Tüm AB ülkelerinde hem AB hem de ulusal hukuka aşina olan bağımsız avukatlardan oluşan bir ağ aşağıdakileri sağlar:

  • bir hafta içinde, seçtiğiniz AB dilinde ücretsiz, kişiselleştirilmiş geri bildirim
  • sizin durumunuzda geçerli olan Avrupa yasalarına ilişkin açıklama
  • AB haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi.

 

SOLVIT

Adil olmayan kurallar veya kararlar ve ayrımcı bürokrasi, başka bir AB ülkesinde yaşamayı, çalışmayı veya iş yapmayı zorlaştırabilir. Bu yüzden, bir AB vatandaşı veya şirketi olarak, başka bir ülkede bir kamu makamının AB yasalarının gerektirdiğini yapmaması nedeniyle engellerle karşılaşırsanız…SOLVIT size yardımcı olabilir.

 

Genç Girişimciler için Erasmus

Bu program, işin kuruluş aşamasında, eğitim ve danışmanlık yoluyla, Avrupa'da küçük bir iş kurmak ve/veya işi başarılı bir şekilde yürütmek için hevesli Avrupalı girişimcileri  gerekli becerilerle donatmaya yardımcı olur.

 

Access2Markets

Potansiyel ve mevcut AB ihracatçı ve ithalatçılarının tüm AB ülkelerinde ve dünya çapında 120'den fazla pazara ilişkin gümrük vergisi, diğer vergiler, ürün mevzuatları ve gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi bulabilecekleri özel bir portaldır.

 

Avrupa Küme İşbirliği Platformu

Ülke, bölge, sektör veya endüstriyel ekosisteme göre iş ortakları bulmaya yardımcı olan çevrimiçi bir eşleştirme aracıdır.

 

AB'de istihdam ve sosyal işler

Çalışan hakları, becerileri ve nitelikleri, hareketlilik, sosyal koruma ve içerme dahil olmak üzere AB'nin istihdam stratejisi ve politikaları hakkında bilgiler, haberler ve etkinliklerdir.

 

Avrupa Fikri Mülkiyet Yardım Masası

Avrupalı KOBİ'lere ve AB'nin finanse ettiği araştırma projelerinden yararlananlara uluslararası iş yapma veya AB araştırma ve inovasyon programları kapsamında fikri mülkiyetlerini yönetmelerine yardımcı olmak için ücretsiz destek sağlayan birinci basamak fikri mülkiyet (IP) hizmeti.