Skip to main content
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi15 Temmuz 2021

Temmuz ihlal paketi: Kıbrıs'la ilgili önemli kararlar

Avrupa Komisyonu, düzenli ihlal kararları paketinde, AB hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için Üye Devletlere karşı yasal işlem başlatıyor.

Flag_EU_CY

Çeşitli sektörleri ve AB politika alanlarını kapsayan bu kararlar, vatandaşların ve işletmelerin yararına AB hukukunun uygun şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Komisyon tarafından alınan başlıca kararlar aşağıda sunuldu ve politika alanına göre gruplandırıldı. Komisyon ayrıca, ilgili Üye Devletlerle olan sorunların Komisyon'un prosedürü daha fazla takip etmesine gerek kalmadan çözüldüğü 108 davayı da kapatıyor.

AB ihlal prosedürü hakkında daha fazla bilgi için tam Soru-Cevap bölümüne bakınız. Alınan tüm kararlar hakkında daha fazla ayrıntı için ihlal kararları kayıtlarına bakabilirsiniz. Tüm paket için Temmuz ayı ihlal paketi: önemli kararlar paketine  buradan ulaşabilirsiniz.

 

1. Göç, İçişleri ve Güvenlik Birliği

Terörle mücadele: Komisyon, KIBRIS, ÇEKYA, YUNANİSTAN, İSPANYA ve LİTVANYA'yı terörle mücadeleye ilişkin AB kurallarının doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamaya çağırıyor.

Komisyon bugün, terörle mücadeleye ilişkin AB kurallarının belirli unsurlarını doğru bir şekilde aktarmadıkları için Kıbrıs, Çekya, Yunanistan, İspanya ve Litvanya'ya resmi bildirim mektupları göndererek ihlal prosedürleri başlatmaya karar verdi (Direktif (AB) 2017/541). Terörle mücadeleye ilişkin Yönerge, AB'nin Terörle Mücadele Gündeminin önemli bir unsurudur ve terör suçu işlemek için yurtdışına seyahat etmek, bu tür faaliyetler için AB'ye geri dönmek veya AB içinde seyahat etmek, terör amaçlı eğitim sağlamak ve terörizmin finansmanı gibi terörle ilgili suçları cezalandıran hükümler içeriyor. Buna ek olarak, AB kuralları, terör mağdurlarının, bir saldırının hemen ardından ve gerekli olduğu sürece, güvenilir bilgilere, profesyonel ve uzman destek hizmetlerine erişimlerini sağlamak için özel hükümler ortaya koyuyor. 8 Eylül 2018 tarihine kadar Üye Devletlerin Direktifi ulusal hukuka aktarmaları gerekiyordu. Kıbrıs, Çekya, Yunanistan, İspanya ve Litvanya'nın Komisyon tarafından öne sürülen argümanlara yanıt vermeleri için şimdi iki aylık bir süreleri var. Aksi takdirde Komisyon gerekçeli görüş gönderebilecek.

(Daha fazla bilgi için: Adalbert Jahnz – Tel.: + 32 229 53156; Laura Bérard – Tel.: + 32 229 55721; Ciara Bottomley – Tel.: +32 229 69971)

 

 2. Vergilendirme ve Gümrük Birliği

Vergilendirme: Komisyon, konutlar için AB KDV kurallarına uyulmaması nedeniyle KIBRIS'a dava açtı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ta satın alınan veya inşa edilen konutlar için AB KDV kurallarını gerektiği gibi uygulamadığı için Kıbrıs'a resmi bir bildirim mektubu göndermeye karar verdi. Kıbrıs, yararlanıcı tarafından asıl ve daimi ikametgah olarak kullanılan ilk 200 m2'lik konutlarda başka herhangi bir sınırlama olmaksızın %5'lik indirimli KDV oranına izin veriyor. Özellikle, yararlanıcının geliri, mal varlığı ve ekonomik durumu, konutta ikamet edecek aile fertleri ve ilgili konutların azami toplam alanı ne olursa olsun indirimli oran uygulanıyor. KDV Direktifi, Üye Devletlerin sosyal politikanın bir parçası olarak konutlara indirimli KDV oranı uygulamasına izin veriyor. Ancak, Kıbrıs mevzuatının geniş kapsamı ve oradaki sınırlamaların olmaması, tedbirin bir sosyal politika hedefinin ötesine geçtiğini gösteriyor. Sonuç olarak Komisyon, Kıbrıs'ın KDV Direktifi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşünüyor. Kıbrıs'ın bu resmi duyuru mektubunda belirtilen eksiklikleri gidermek için önünde iki aylık bir süresi bulunuyor. Kıbrıs önümüzdeki iki ay içinde uygun adımları atmazsa, Komisyon gerekçeli görüş göndermeye karar verebiliecek.

(Daha fazla bilgi için: Daniel Ferrie – Tel.: +32 229 86500, Nerea Artamendi Erro – Tel.: +32 2 29 90964)

 

3. Hareketlilik ve Ulaşım

Avrupanın Tek Gökyüzü: Komisyon, 6 Üye Devleti veri bağlantısı hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin AB kurallarına uymaya çağırıyor

Komisyon bugün, sorumlulukları altındaki hava sahasında uçan uygun donanımlı uçakların tüm operatörleri için veri bağlantısı hizmetleri sağlayamadığı ve işleyemediği için Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, Malta, Portekiz ve Slovakya'ya gerekçeli görüş göndermeye karar verdi. Karar, 15 Mayıs 2020'de gönderilen resmi tebligat mektuplarının ve 18 Şubat 2021'de gönderilen ek resmi tebligat mektuplarının ardından alındı. Her Üye Devlet, TEU Madde 4(3) ile bağlantılı olarak 29/2009 (AB) Komisyon Uygulama Tüzüğü tarafından belirlenmiş hava trafik hizmet sağlayıcılarının bu hizmetleri sunabilmesi ve çalıştırabilmesi için bu önlemleri almaktan sorumludur. Uçak ve yer arasındaki veri bağlantıları aracılığıyla iletilen iletişim, kokpit ve hava trafik kontrol merkezleri arasında geleneksel olarak kullanılan sesli iletişimi tamamlıyor Bu birlikte çalışabilir teknolojinin Avrupa'da konuşlandırılması, pilotlar ve kontrolörler arasındaki iletişimin verimliliğini artırmak ve böylece hava trafik kontrol kapasitesini artırmak için esastır. Sağlayıcıların veri bağlantı hizmetlerini çalıştırma süresi sona erdi ve bazı kontrol merkezlerindeki ekipman eksikliği, kendilerini teknolojiyle donatmaları gereken hava aracı operatörlerinin veri bağlantı hizmetlerini kullanmasını etkin bir şekilde engelliyor. İlgili Üye Devletlerin gerekli önlemleri almak için şimdi iki ayı var. Aksi takdirde, Komisyon davayı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na havale etmeye karar verebilecek.

(Daha fazla bilgi için: Stefan de Keersmaecker – Tel.: +32 229 84680, Anna Wartberger - Tel.: +32 229 82054)

 

4. İstihdam ve sosyal haklar

İşçilerin görevlendirilmesi: Komisyon, 24 Üye Devleti AB İşçi Gönderimi Uygulama Direktifine uymaya çağırıyor

Komisyon bugün Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, , Avusturya, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya’ya, çeşitli ulusal hükümleri İşçilerin Gönderilmesine İlişkin Uygulama Direktifi (2014/67/EU) ile uyumlu hale getirmedikleri için resmi bildirim mektupları göndererek ihlal prosedürlerini başlatmaya karar verdi. Yürütme Direktifi, sahtekarlıkla mücadele ve kuralların aşılması, bilgiye erişim ve AB Üye Devletleri arasındaki idari işbirliği ile ilgili konuları ele alarak, çalışanların görevlendirilmesine ilişkin kuralların pratik uygulamasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle, Yürütme Direktifi, Üye Devletlerin işçilerin görevlendirilmesine ilişkin kurallara uyumu izlemek için uygulayabileceği idari gereklilikleri ve kontrol önlemlerini tanımlıyor; Görevlendirilen işçilerin haklarını savunuyor ve onları misillemeye karşı koruyor (haklarına saygı gösterilmemesi durumunda işverene karşı yasal veya idari işlem yapmaları durumunda işverenlerinin olumsuz muamelesi); taşeronluk durumlarında görevlendirilen işçilerin haklarının korunmasını sağlıyor; AB Üye Devletleri arasında idari cezaların ve para cezalarının etkin bir şekilde uygulanmasını ve tahsil edilmesini sağlıyor; Üye Devletleri etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar uygulamaya zorluyor. Komisyon, Direktifin yukarıda belirtilen hükümlerinin bir kısmını veya tamamını doğru bir şekilde aktarmamış olan 24 AB Üye Devleti ile diyalog içinde kalmaya devam ediyor. Komisyon, yürürlükteki kuralların, çalışanların haklarını güvence altına alırken, işverenler için gereksiz engellemeler olmaksızın Tek Pazar'da işçi ilanına devam etmelerine izin vermesini sağlamayı amaçlıyor. İlgili Üye Devletlerin gerekli önlemleri almak için şimdi iki ayı var, aksi takdirde Komisyon gerekçeli görüş göndermeye karar verebilecek.

(Daha fazla bilgi için: Arianna Podesta – Tel.: +32 229 87024; Flora Matthaes – Tel.: +32 229 83951)

Detaylar

Yayın tarihi
15 Temmuz 2021