Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi5 Ağustos 2021

AB Uyum politikası: İspanya, İtalya ve Kıbrıs'ta ekonominin toparlanmasını desteklemek için 2,7 milyar euro ek kaynak sağlanıyor

Flag_EU_CY

Komisyon, REACT-EU kapsamında İspanya, İtalya ve Kıbrıs'ta Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) ve Avrupa Sosyal Fonu için yedi Operasyonel Programın (OP) yeniden düzenlenmesi için  toplam 2,7 milyar €'luk bütçeyi onayladı. Komisyon, "İşletmeler ve Rekabet Edebilirlik" Ulusal Operasyonel Programı çerçevesinde İtalya'ya 1,6 milyar Euro ek finansman sağladı. Bu ek finansman, KOBİ'lerin yeşil ve dijital geçişe yatırım yapmalarını destekleyecek. REACT-EU kaynakları aynı zamanda enerjinin iletimi ve dağıtımı için Akıllı şebekelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gibi enerji alanındaki müdahalelere ve kamu binalarının enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemlere de yatırılacak. İspanya'da, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu'nun operasyonel programlarını (OP) tamamlamak için REACT-EU kapsamında 1 milyar Euro ek kaynak sağlanıyor. Aragon bölgesine, 207 milyon € ek kaynak verilecek. Bunlar, sağlık hizmetlerine yönelik ürün ve hizmetlere yapılan yatırımlara, dijital ve yeşil bir ekonomiye geçişe katkıda bulunan yatırımlara ve vatandaşlara temel hizmetler sağlayan altyapıya tahsis edilecek. Extremadura bölgesi ek olarak 87 milyon € destek alacak. Bu destek, halk sağlığı krizlerine yanıt verme kapasitesini güçlendirmek, KOBİ'leri işletme sermayesi şeklinde desteklemek ve vatandaşlara temel hizmetler sunan altyapıları sağlamak için sağlanacak. Balear Adaları için Operasyonel Program, 194 milyon €  artırılacak. Bu kaynaklar, COVID-19 ile mücadele için sağlık ve sosyal hizmetleri güçlendirmek, en çok etkilenen KOBİ'lere işletme sermayesi sağlamak, iklim geçişini desteklemek ve vatandaşlar için temel altyapı sağlamak için yapılacak yatırımlar için kullanılacak. Madrid bölgesine 587 milyon € ek bütçe sağlanacak. Madrid bölgesi için REACT-EU fonlarının önemli bir bölümünün, sağlık sisteminin dayanıklılığını artırmak ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek için stratejik bir operasyon olan '12 Octubre' Üniversite Hastanesinin rehabilitasyonu için kullanılması planlanıyor. Kıbrıs'ta sürdürülen, OP "Rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınma" programı için 46,4 milyon Euro  ek kaynak sağlanacak. Bu bütçe, esas olarak işletme sermayesi (hibeler) için geri ödenmeyen finansal destekle birlikte, iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunan eylemlerle pandemiden etkilenen KOBİ'lere destek olarak yatırılacak. REACT-EU, NextGenerationEU'nun bir parçasıdır ve 2021 ve 2022 boyunca Uyum politika programlarına (cari fiyatlarla) 50,6 milyar € ek finansman sağlıyor.

Detaylar

Yayın tarihi
5 Ağustos 2021