Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Αυγούστου 20211' χρόνος ανάγνωσης

Πολιτική συνοχής της ΕΕ: 2,7 δισ. ευρώ πρόσθετων πόρων για τη στήριξη της ανάκαμψης στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο

Flag_EU_CY

Η Επιτροπή χορήγησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,6 δισ. ευρώ στην Ιταλία στο πλαίσιο του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα». Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Οι πόροι του REACT-EU θα επενδυθούν επίσης σε παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας, όπως στην ανάπτυξη και την ενίσχυση έξυπνων δικτύων για τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας, καθώς και σε μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων. Στην Ισπανία, περισσότερα από 1 δισ. ευρώ πρόσθετων κονδυλίων χορηγούνται στο πλαίσιο του REACT-EU και θα ενισχύσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η περιφέρεια της Aragón (Ισπανία) θα λάβει πρόσθετους πόρους άνω των 207 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν για επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για την υγειονομική περίθαλψη, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, καθώς και σε υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες. Η περιφέρεια της Extremadura (Ισπανία) θα λάβει πρόσθετα κονδύλια ύψους 87 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα επενδυθούν για την ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης και τη διασφάλιση υποδομών που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τις Βαλεαρίδες Νήσους θα αυξηθεί κατά 194 εκατ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και για την παροχή βασικών υποδομών για τους πολίτες. Η περιφέρεια της Μαδρίτης θα λάβει πρόσθετα κονδύλια ύψους 587 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος των κονδυλίων του REACT-EU για την περιφέρεια της Μαδρίτης προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «12 Octubre», μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας για την αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας της εν λόγω κοινότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στον πληθυσμό της. Στην Κύπρο, το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη» θα λάβει πρόσθετα κονδύλια άνω των 46,4 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα επενδυθούν για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, κυρίως μέσω μιας μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης για κεφάλαια κίνησης (επιχορηγήσεις), καθώς και για δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Το REACT-EU αποτελεί μέρος του NextGenerationEU και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 50,6 δισ. EUR (σε τρέχουσες τιμές) κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022 στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής. 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Αυγούστου 2021