Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

AB Toparlanma Planı

Kıbrıs'taki Avrupa Toparlanma Planı

Avrupa Toparlanma Planı nedir?

COVID ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek için artırılan uzun vadeli AB bütçesi, Toparlanma Planının %50'sinden fazlasının araştırma ve inovasyon yoluyla modernizasyona, iklim ve dijital geçişe ve hazırlık, toparlanma ve dayanıklılığa ayrılmasını sağlar.

Avrupa Yeşil Anlaşması ile uyumlu bu paket, iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılacak ve biyoçeşitliliğin korunmasına özel önem verecek. AB bütçesinin %30'u bu öncelik için harcanacak.

NextGenerationEU, ilave 806,9 milyar Euro sağlayacak ve bu miktarın 723,8 milyar Euro'su (cari fiyatlarla), AB ülkeleri tarafından üstlenilen yapısal reformları ve yatırımları desteklemek amacıyla Toparlanma ve Dayanıklılık İmkanı (RRF) aracılığıyla kredi ve hibe olarak sağlanacak.

Ekonomi politikasının koordinasyonunu ve izlenmesini sağlayan Avrupa Sömestri, Toparlanma ve Dayanıklılık İmkanı ile yakından bağlantılı olduğu için uyarlanmıştır ve yapısal reformların her ülkede toparlanma planlarının ayrılmaz bir parçası olmasını sağlayacaktır.

Her AB üye ülkesi, Toparlanma ve Dayanıklılık fonlarından faydalanmak için, en az %37'sinin iklime ve %20'sinin dijital yatırımlara ve reformlara ayrıldığı ve 2026 yılına kadar uygulanması gereken bir ulusal toparlanma ve dayanıklılık planı sunmuştur.

AB toparlanma planı hakkında daha fazla bilgi

Toparlanma ve Dayanıklılık İmkanı

Avrupa Sömestri 2021 – istisnai bir döngü

Avrupa Yeşil Anlaşması

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesi ve Yeni NesilAB: Gerçekler ve rakamlar

 

Kıbrıs Toparlanma Planı

Kıbrıs Toparlanma Planı'nda neler var?

Kıbrıs Toparlanma Planının Uygulanması