Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi21 Aralık 2022Representation in Cyprus

Devlet yardımı: Komisyon, yüksek hızlı geniş bant hizmetlerine erişimi desteklemek için Kurtarma ve Direnç Tesisi kapsamındaki 12 milyon Euro'luk Kıbrıs planını onayladı

The European Commission has approved, under EU State aid rules, a €12 million Cypriot voucher scheme, made available in part through the Recovery and Resilience Facility (‘RRF'), to help households access high-speed broadband services.

EU and Cyprus flags

Plan, ülkenin dijitalleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor ve aynı zamanda AB'nin dijital geçişle ilgili stratejik hedeflerine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kıbrıs planı

30 Haziran 2025'e kadar devam edecek olan program, Komisyon’un Kıbrıs  Kurtarma ve Direnç Planı hakkında olumlu yönde değerlendirmesi ve Konsey tarafından kabul edilmesinin ardından kısmen RRF aracılığıyla finanse edilecek. Plan, geniş bant hizmetlerinin mevcut altyapı üzerinden alınmasını destekleyerek vatandaşlara yüksek hızlı geniş bant hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde sunulmasını sağlıyor.

Yardım, söz konusu program kapsamında, saniyede en az 100 megabit (Mbps) indirme hızı sağlayan bir bağlantıya, aboneliği olmayan hanelere kupon şeklinde verilecek. Program, kurulum maliyetlerinin bir kısmını ve en az 200 Mbps indirme hızı sağlayan geniş bant hizmetlerine aboneliğin ilk 12 ayını kapsayacak.

Program yaklaşık 82.000 hane tarafından kullanılabilecek. Programda aranan koşulları yerine getiren tüm geniş bant hizmet sağlayıcıları bu program kapsamında nitelikli sayılacak.

Komisyon’un değerlendirmesi

Komisyon planı, AB Devlet yardımı kuralları kapsamında, özellikle de Üye Devletlerin belirli ekonomik faaliyetlerin veya belirli koşullar altındaki ekonomik alanların gelişimini desteklemesine izin veren Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 107(3)(c) Maddesi kapsamında değerlendirdi.

Komisyon şunları tespit etti:

  • Plan, bir piyasa başarısızlığına, yani Kıbrıs'taki hane halkları uygun genişbant hizmetlerine geçişinin yavaş ilerlemesine karşı mücadele etmek için gereklidir. Yüksek hızlı geniş bant hizmetleri sağlayabilen ağlar Kıbrıs'ta yaygın olarak bulunmasına ve hanelerin artan performanslı bağlantı gereksinimlerine rağmen, veriler Kıbrıs ev halkı tarafından bu tür hizmetlerin benimsenmesinin nispeten düşük olduğunu gösteriyor.

 

  • Sözkonusu önlemin teşvik edici bir etkisi bulunuyor çünkü kamu desteği olmadan bağlantı ve genişbant hizmetlerine erişim kolay olmayacak.

 

  • Program, rekabetteki aşırı dengesizliklerin sınırlandırılmasını ve yardımın AB'deki rekabet ve ticaret üzerinde aşırı olumsuz etki yapmaması için yeterli güvenceye sahiptir. Önlem, özellikle gerekli olan asgari miktarla ve zaman içinde sınırlı olduğundan orantılıdır. Buna ek olarak, program teknolojik olarak tarafsızdır ve uygun hizmetleri sağlayabilen geniş bant hizmet sağlayıcılarına eşit muamele edilmesini sağlıyor. Önlem ayrıca yeni yüksek hızlı bağlantılara  abone olma veya mevcut bağlantıları yükseltme maliyetlerinin de bir kısmını karşılıyor.

 

  • Kıbrıs, ilgili ulusal merciler tarafından sağlanan toptan erişim yükümlülükleri ışığında da, önlemin tasarımının bir veya daha fazla belirli hizmet sağlayıcıya diğerlerinin zararına orantısız bir avantaj sağlamayı önlediğini gösteren bir piyasa değerlendirmesi, ve ilgili ulusal düzenleme tarafından sağlanan toptan erişim yükümlülükleri ışığında düzenleme gerçekletirdi.

Komisyon, bu temelde, AB Devlet yardımı kuralları kapsamındaki Kıbrıs planını onayladı.

Kısa Bilgi

RRF bağlamında sunulan ulusal iyileştirme planlarına dahil olan Devlet yardımı gerektiren tüm yatırımların ve reformların, Devlet yardımı grup muafiyeti kurallarından biri kapsamında olmadıkça, önceden onay için Komisyon’a bildirilmesi gerekiyor.

Komisyon, RRF bağlamında sunulan ulusal iyileştirme planlarında yer alan Devlet yardımını gerektiren önlemleri öncelikli olarak değerlendiriyor ve ulusal planların hazırlık aşamalarında Üye Devletlere rehberlik ve destek sağlıyor. Aynı zamanda Komisyon, Tek Pazar'daki eşit şartların korunması ve RRF fonlarının rekabet dengesizliklerini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamak için kararlarında geçerli Devlet yardımı kurallarına uyulmasını ve özel yatırımın dışlanmamasını sağlıyor.

Geniş bant bağlantısı, Avrupa’nın tüm ekonomik sektörlerde büyümesi ve inovasyonu ile sosyal ve bölgesel uyum için stratejik öneme sahiptir. Plan, AB'nin  Gigabit Bildirisi,  Avrupa'nın dijital geleceğini Şekillendirmeye İlişkin Bildirisi,  Dijital Pusula Bildirisi ve ayrıca  Avrupa Parlamentosu ve geçtiğimiz günlerde Konsey tarafından   kabul edilen Dijital On Yıl Politika Programında belirtilen stratejik hedeflere katkıda bulunuyor. 

Bugün kabul edilen Kıbrıs planı,  12 Aralık 2022 tarihinde kabul edilen ve Ocak 2023'te Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ertesi günü yürürlüğe girecek olan, geniş bant ağları için Devlet yardımına ilişkin revize edilmiş Bildiri ("Geniş Bant Yönergeleri") ile uyumludur. Gözden geçirilmiş Genişbant Yönergeleri, tüketicileri ve işletmeleri bağlantı kuponları da dahil olmak üzere genişbant hizmetlerini kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan Devlet yardımı önlemlerine yönelik değerlendirme çerçevesini birleştiriyor.TR 

Daha Fazla Bilgi İçin

Kararın gizli olmayan versiyonu, herhangi bir gizlilik sorunu çözüldükten sonra, Komisyon’un rekabet web sitesinde Devlet Yardımı Kaydı'nda SA.102977 dosya numarası altında sunulacak. Devlet Yardımları Haftalık e-Haberleri, Devlet yardımları kararlarının internette ve Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yayınlarını listeliyor.

Detaylar

Yayın tarihi
21 Aralık 2022
Yazar
Representation in Cyprus