Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması16 Mayıs 2022Representation in Cyprus

Bahar 2022 Ekonomik Tahmini: Rus işgali AB'nin ekonomik direncini test ediyor

Savaşın patlak vermesinden önce AB ekonomisinin görünümü, uzun süreli ve sağlam bir genişleme yönündeydi.

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Paolo Gentiloni, European Commissioner, on the relaunch of the review of EU economic governance

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Birliğin pandeminin ekonomik etkilerinden kurtulmasına başlarken yeni zorluklar ortaya çıkardı. Savaş, emtia fiyatları üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı uygulayarak, arz kesintilerine ve artan belirsizliğe neden olarak, daha önceden beklenen  büyümenin yavaşlamasına yönelik karşı rüzgarları şiddetlendiriyor. Bu durum Avrupa Komisyonu'nun AB'nin büyüme görünümünü aşağı, enflasyon tahminini ise yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.

Savaş önceden var olan karşı rüzgarları şiddetlendirdikçe büyümede yavaşlama hissediliyor

AB GSYİH'sının, pandemi kısıtlamaları sonrası yeniden açılışın birleşik etkisi ve pandemi sırasında büyümeyi desteklemek için alınan güçlü politika eylemi sayesinde, tahminin pozitif bölgede kalması bekleniyor. Yani, temas yoğun hizmetlerin pandemi sonrası yeniden açılması, güçlü ve hala gelişen bir işgücü piyasası, daha düşük tasarruf birikimi ve artan enerji fiyatlarını dengelemek için mali önlemler özel tüketimi destekleyecek şekilde ayarlandı. İyileşme ve Dayanıklılık Tesisinin tam olarak uygulanmasından ve beraberindeki reform gündeminin uygulanmasından faydalanacak şekilde ayarlandı.

Hem AB'de hem de euro bölgesinde reel GSYİH büyümesinin, 2022 Kış Geçici Tahmininde sırasıyla %4.0 ve %2.8'den (Euro bölgesinde %2.7) 2022'de %2.7 ve 2023'te %2.3 olması bekleniyor. 2022 için not indirimi, ekonominin geçen yıl ilkbahar ve yaz aylarında topladığı ve bu yıl için yıllık büyüme oranına yaklaşık yüzde 2 puan ekleyen büyüme ivmesinin arka planı çerçevesinde okunması gerekiyor. Yıl içindeki üretim artışı %2,1'den %0,8'e düşürüldü.

Küresel ve AB ekonomilerine en büyük darbe enerji emtia fiyatları üzerinden geliyor. Savaştan önce zaten önemli ölçüde artmış olsalar da, pandemi sırasında kaydedilen düşük seviyelerden tedarik zincirleriyle ilgili belirsizlik, fiyatları yukarı yönlü baskı yaparken hareketliliğini artırdı. Bu, gıda ve diğer temel mal ve hizmetleri etkiliyor ve hanehalklarının satın alma gücüni düşüyor.

Savaşın neden olduğu lojistik ve tedarik zinciri kesintileri ile geniş bir hammadde yelpazesi için artan girdi maliyetleri, Çin'in bazı bölgelerinde halen uygulanan sıkı COVID-19 kısıtlama önlemlerinin neden olduğu küresel ticaretteki rahatsızlıkları artırıyor ve üretimi etkiliyor.

Enerji fiyatları enflasyonu rekor seviyelere çıkardı

Enflasyon 2021'in başından beri yukarı yönlü artıyor. 2021'in son çeyreğinde yıllık %4,6'dan 2022'nin ilk çeyreğinde %6,1'e yükseldi. Euro bölgesinde manşet enflasyon Nisan'da para birliği tarihindeki en yüksek oran olan %7,5'e yükseldi.

Euro bölgesindeki enflasyonun 2023'te %2,7'ye düşmeden önce 2022'de %6,1 olması bekleniyor. Bir bütün olarak 2022 için bu, 2022 Kış Geçici Tahminine (%3,5) kıyasla önemli bir yukarı yönlü revizyonu temsil ediyor. Enflasyonun bu yılın ikinci çeyreğinde %6,9 ile zirve yapması ve sonrasında kademeli olarak düşmesi bekleniyor. AB için enflasyonun 2021'de %2,9'dan 2022'de %6,8'e çıkması ve 2023'te %3,2'ye gerilemesi bekleniyor. Ortalama çekirdek enflasyonun 2022 ve 2023'te hem AB hem de Euro bölgesinde %3'ün üzerinde olması bekleniyor.

Güçlü ve gelişen işgücü piyasası

İşgücü piyasası yeni krize güçlü bir temel üzerinde giriyor. 2021'de AB ekonomisinde 5,2 milyondan fazla istihdam yaratıldı ve bu da yaklaşık 3,5 milyon insanı işgücü piyasasına çekti. Ayrıca, işsiz sayısı yaklaşık 1,8 milyon kişi azaldı. 2021'in sonunda işsizlik oranları önceki rekor seviyelerin altına düştü.

İşgücü piyasası koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. AB'de istihdamın bu yıl %1,2 oranında artması bekleniyor, ancak bu yıllık büyüme oranı geçen yılın ikinci yarısındaki güçlü ivme tarafından destekleniyor. Ukrayna'daki savaştan AB'ye kaçan insanların işgücü piyasalarına ancak kademeli olarak girmeleri ve somut etkilerin ancak gelecek yıldan itibaren görünür hale gelmesi bekleniyor.

AB’de bu yıl  işsizlik oranlarının daha da azalarak %6,7'ye ve 2023'te %6,5'e ve Euro bölgesinde sırasıyla 2022 ve 2023'te %7,3 ve %7,0'a düşeceği tahmin ediliyor.

Hükümet açıkları düşmeye devam ediyor, ancak savaşla ilgili maliyetler artıyor

Yüksek enerji fiyatlarının etkisini hafifletmeye ve Ukrayna'dan kaçan insanları desteklemeye yönelik önlemlerin maliyetlerine rağmen, AB'deki toplam hükümet açığı, geçici COVID-19 destek önlemleri geri çekilmeye devam ettikçe 2022 ve 2023'te daha da düşecek. 2021'de GSYİH'nın %4,7'sinden, AB'deki açığın 2022'de GSYİH'nın %3,6'sına ve 2023'te %2,5'e (Euro bölgesinde %3,7 ve %2,5) düşeceği tahmin ediliyor.

2020'de GSYİH'nın neredeyse %92'si (euro bölgesinde neredeyse %100) olan tarihi zirveden 2021'de yaklaşık %90'a (euro bölgesinde %97) düştükten sonra, AB'nin toplam borç-GSYİH oranı, 2022'de yaklaşık %87'ye ve 2023'te %85'e (sırasıyla Euro bölgesinde %95 ve %93) düşeceği ve COVID-19 öncesi seviyenin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Belirsizlik ve riskler savaşın gidişatına bağlıdır

Ekonomik aktivite ve enflasyon tahminine yönelik riskler, büyük ölçüde savaşın gelişimine ve özellikle de enerji piyasaları üzerindeki etkisine dayanıyor.

Yüksek belirsizlik göz önüne alındığında, temel tahmine, daha yüksek enerji emtia fiyatlarının ve ayrıca Rusya'dan gelen gaz arzında kesin bir kesintinin etkisini simüle eden model tabanlı bir senaryo analizi eşlik ediyor. Bu ikinci, daha ciddi senaryoda, GSYİH büyüme oranları 2022 ve 2023'te öngörülen taban çizgisinin sırasıyla yaklaşık 2,5 ve 1 yüzde puan altında olurken, 2022’de enflasyonu temel projeksiyonun üzerinde yüzde 3 yüzde puan ve 2023'te yüzde 1'den fazla artacak.

Enerji arzındaki bu tür potansiyel aksaklıkların yanı sıra, tedarik zincirlerinde beklenenden daha kötü sorunlar ve başta gıda olmak üzere enerji dışı emtia fiyatlarındaki ilave artışlar, büyüme üzerinde aşağı yönlü ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskılara yol açabilecek. İthal edilen bir enflasyonist şok karşısında beklenenden daha büyük ikinci tur etkiler, stagflasyonist güçleri birleştirebilecek. Güçlü enflasyonist baskılar, finansman koşullarına yönelik artan riskleri de beraberinde getiriyor. Son olarak, COVID-19 bir risk faktörü olmaya devam ediyor.

Bu acil risklerin ötesinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, bu aşamada tam olarak anlaşılması zor sonuçlarla birlikte, AB'nin Rusya'dan ekonomik olarak ayrışmasına yol açıyor.

Kolej üyeleri şunları söyledi:

İnsanlar İçin İşe Yarayan Bir Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, şunları söyledi: “AB ekonomisinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğine şüphe yok ve biz de buna göre tahminimizi aşağı çektik. En olumsuz faktör, enerji fiyatlarındaki artış, enflasyonu rekor seviyelere çıkarması ve Avrupa'daki işletmeler ve haneler üzerinde baskı oluşturmasıdır. Büyüme bu yıl ve önümüzdeki yıl devam edecek olsa da, önceden beklenenden çok daha düşük olacak. Rusya'nın saldırganlığı devam ettiği sürece, görünüm üzerindeki belirsizlik ve riskler yüksek kalmaya devam edecek. Ancak bu krizi atlatmamızı sağlayacak bazı pozitif unsurlar bulunuyor. Ekonomik temellerimiz sağlam: Bu savaş başlamadan önce AB ekonomisi güçlü bir toparlanma ve büyüme yoluna girmişti. AB ekonomisinde daha fazla istihdam yaratılıyor, bu da daha fazla insanı işgücü piyasasına çekiyor ve işsizliği düşük tutuyor. Üye Devletler toparlanma ve dayanıklılık planlarını tam olarak uygulamaya koydukça, bu ekonomik gücümüze çok ihtiyaç duyulan bir desteği sağlayacak.”

Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Paolo Gentiloni şunları söyledi: “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali anlatılmaz acılar ve yıkımlara neden oluyor, ancak aynı zamanda Avrupa'nın ekonomik toparlanmasına da zarar veriyor. Savaş, enerji fiyatlarında bir artışa yol açtı ve tedarik zincirlerini daha da kesintiye uğrattı, böylece enflasyon artık daha uzun süre daha yüksek kalmaya devam edecek. Geçen yılki güçlü ekonomik toparlanma, bu yıl büyüme oranları üzerinde kalıcı bir pozitif etkiye sahip olacak. Güçlü bir işgücü piyasası, pandemi sonrası yeniden açılma ve NextGenerationEU, ekonomilerimize daha fazla destek sağlaması ve kamu borcunu ve açıklarını düşürmeye yardımcı olması gerekiyor. Ancak bu tahmin, Rusya savaşının gelişimiyle yakından bağlantılı yüksek belirsizliğe ve risklere tabidir. Büyümenin bugün tahmin ettiğimizden daha düşük ve enflasyonun daha yüksek olabileceği başka senaryolar da mümkündür.”

Kısa Bilgi

Bu tahmin, döviz kurları, faiz oranları ve emtia fiyatlarına ilişkin bir dizi teknik varsayıma dayanıyor ve kapanış tarihi 29 Nisan'dır. Hükümet politikalarıyla ilgili varsayımlar da dahil olmak üzere gelen tüm diğer veriler için bu tahmin, 29 Nisan dahil olmak üzere, bu tarihe kadar olan bilgileri dikkate alacak. Yeni politikalar açıklanmadıkça ve yeterli ayrıntıda belirtilmedikçe, projeksiyonlarda politika değişikliği olmadığı varsayılacak.

Avrupa Komisyonu, her yıl iki kapsamlı tahmin (ilkbahar ve sonbahar) ve iki ara tahmin (kış ve yaz) yayınlıyor. Ara tahminler, tüm Üye Devletler için mevcut ve sonraki yıl için yıllık ve üç aylık GSYİH ve enflasyonun yanı sıra AB ve Euro bölgesi toplamlarını kapsıyor.

Avrupa Komisyonu'nun 2022 Yaz Ekonomik Tahmini, GSYİH ve enflasyon tahminlerini güncellenmesi ve Temmuz 2022'de sunulması bekleniyor.

 

Detaylar

Yayın tarihi
16 Mayıs 2022
Yazar
Representation in Cyprus