Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi15 Eylül 2021

Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi: sürdürülebilirliği tasarım ve ayrımcılığa karşı bir duruşla ilişkilendirmek için eylemler ve finansman

Komisyon bugün, Yeni Avrupa Bauhaus konseptini ortaya koyan bir Bildiri’yi kabul ediyor.

New European Bauhaus

Tasarı, bir dizi politika eylemini ve finansman olanaklarını içeriyor. Proje, tüm vatandaşlara dairesel ve daha az karbon yoğun ürünlere erişim sağlamak için inşaat ve tekstil gibi çeşitli ekonomik sektörlerin dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

Yeni Avrupa Bauhaus fikri, sürdürülebilir inovasyonun günlük hayatımızda nasıl somut, olumlu deneyimler sunduğunu göstermeyi amaçlayan Avrupa Yeşil Anlaşmasına kültürel ve yaratıcı bir boyut getiriyor.

Finansman için, 2021 – 2022'deki AB programlarından Yeni Avrupa Bauhaus projelerine tahsis edilen yaklaşık 85 milyon € olacak. Diğer birçok AB programı, Yeni Avrupa Bauhaus'u önceden tanımlanmış bir tahsis edilmiş bütçe olmaksızın bir bağlam veya öncelik unsuru olarak entegre edecek.

Finansman, araştırma ve yenilik için Horizon Avrupa programı (özellikle Horizon Europe misyonları), çevre ve iklim eylemi için LIFE programı ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu dahil olmak üzere farklı AB programlarından sağlanacak. Buna ek olarak, Komisyon Üye Devletleri bölgesel ve sosyo-ekonomik kalkınma stratejilerinde Yeni Avrupa Bauhaus temel değerlerini kullanmaya ve uyum politikası kapsamındaki programların yanı sıra toparlanma ve dayanıklılık planlarının ilgili kısımlarını herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere harekete geçirmeye davet edecek.

Komisyon, yeni araçları, çözümleri ve politika önerilerini birlikte oluşturmak, prototiplemek ve test etmek için bir "düşün ve yap tankı" olan Yeni bir Avrupa Bauhaus Laboratuvarı kuracak. Laboratuvar, hareketin farklı yaşam alanlarını bir araya getiren ve insanları birbirine bağlamak ve birlikte yaratmanın yeni yollarını bulmak için topluma, endüstriye ve siyasete ulaşan işbirlikçi ruhunu sürdürecek.

Bildiri, Komisyonun Avrupa'nın ve dünyanın her yerinden 2000'den fazla katılımın sağlandığı Ocak-Temmuz ayları arasında gerçekleşen ortak tasarım aşamasında alınan girdilerden ilham aldı..

Büyüyen bir hareketi teşvik etmek

Ocak 2021'de, yaşam alanlarımız için estetik, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler belirlemek ve düşünmek ve Avrupa Yeşil Anlaşmasının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Yeni Avrupa Bauhaus ortak tasarım aşaması başlatıldı. Gelişimin ilk kısmı, birlikte yaşama şeklimizi yeniden düşünmek için herkesi diyalog kurmaya çağırdı. Bu bilgi alışverişleri, bugün benimsenen Yeni Avrupa Bauhaus iletişiminin oluşumuna katkı sağladı.

Birlikte yaratma temel olmaya devam edecek ve değerlendirmeler ve incelemeler yoluyla ilk somut sonuçların ışığında gelişecek. Bu nedenle Komisyon, kendini konuya adamış bireyler, kuruluşlar ve yetkililerden oluşan büyüyen Yeni Avrupa Bauhaus Toplumu ile çalışmalarını daha da derinleştirecek.

Hareket ayrıca Avrupa'daki mevcut güzel, sürdürülebilir ve kapsayıcı mekan ve projelerden ilham alıyor. İlk Yeni Avrupa Bauhaus Ödülleri, 'ürünler ve yaşam tarzı'ndan 'buluşmak ve paylaşmak için yeniden keşfedilen mekanlar'a kadar on kategoride ödüller vererek bu başarıları kutluyor. Yalnızca 30 yaşın altındakilere açık olan 'Yeni Avrupa Bauhaus Yükselen Yıldızlar' dizisi, genç nesli yeni fikirler ve heyecan verici konseptler geliştirmeye devam etmeleri için destekliyor ve teşvik ediyor. Kazananlar ödüllerini 16 Eylül'de düzenlenecek ödül töreninde alacaklar.

Komisyon Üyeleri şunları söyledi:

Başkan Ursula von der Leyen şunları söyledi:

 “Yeni Avrupa Bauhaus, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın büyük vizyonunu sahadaki somut değişimle birleştiriyor.  Binalar, kamusal alanlar, aynı zamanda moda veya mobilyalar gibi günlük yaşamımızı iyileştiren ve insanların dokunabildiği ve hissedebildiği bir değişim söz konusu. Yeni Avrupa Bauhaus, sürdürülebilirliği iyi tasarımla eşleştiren, daha az karbon gerektiren, kapsayıcı ve herkes için uygun fiyatlı yeni bir yaşam tarzı yaratmayı hedefliyor.”

Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel şunları söyledi: “Yeni Avrupa Bauhaus, bilim ve yeniliği sanat ve kültürle birleştirerek ve bütünsel bir yaklaşım benimseyerek, yalnızca sürdürülebilir ve yenilikçi değil, aynı zamanda yenilikçi çözümler yaratacak. aynı zamanda erişilebilir, uygun fiyatlı ve hepimiz için yaşamı zenginleştiren bir değişimdir”.

Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira şunları söyledi: “Disiplinler arası ve katılımcı yaklaşımıyla Yeni Avrupa Bauhaus, yaşam kalitemizi iyileştirmek için birlikte çalışan yerel ve bölgesel toplulukların, endüstrilerin, yenilikçilerin ve yaratıcı zihinlerin rolünü pekiştiriyor. Uyum politikası, yeni fikirleri yerel düzeyde eyleme dönüştürecek”.

Daha Fazla Bilgi için

Yeni Avrupa Bauhaus hakkında Bildiri

Ek 1 – Ortak tasarım aşamasına ilişkin rapor

Ek 2 – AB programlarının harekete geçirilmesi

Ek 3 – Yeni Avrupa Bauhaus politika ekosistemi

Soru-Cevap

Yeni Avrupa Bauhaus web sitesi

Üst Düzey Yuvarlak Masa

Başkan von der Leyen'in Birliğin Durumu Konuşması

Detaylar

Yayın tarihi
15 Eylül 2021