Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Gazete makalesi29 Mart 2023Representation in Cyprus3 min read

Standard Eurobarometer 98: KIBRIS TÜRK TOPLUMU RAPORU

EU flag

Standart Eurobarometer 98 Araştırması 16 Ocak -29 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve 5 aday ülke (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) ile İngiltere, Bosna Hersek, İzlanda, Norveç, İsviçre, Kıbrıs Türk Toplumu, Moldovya ve Kosova kara bölgesini içermektedir. Araştırma 15 yaş ve üzeri 502 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs Türk toplumu için saha çalışması ve raporlama, yüklenici Kantar Public şirketi adına, Lipa Consultancy tarafından yürütülmüştür.

Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı 2023 yılında %79 olarak görülmektedir. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, %83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 4 puan gerisinde yer almıştır.

Kıbrıs Türk toplumunda en önemli sorun %61’lik oranla “ekonomik durum” olarak ifade edilmiştir. Bir önceki raporlamaya kıyasla “ekonomik durum” 9 puanlık bir artış göstermiş, ikinci sıradaki “fiyatların yükselmesi enflasyon ve hayat pahalılığı” ise 16 puanlık bir artışla %43’ten %59’a ulaşmıştır. Dikkat çeken bir konu olarak “işsizlik” ise %12 ile en önemli sorunlar sıralamasında 3. sırada yer almıştır.

Sorunların nasıl ele alındığı ile ilgili sorgulamada ankete katılanların 3’te 2’si (%67), Kıbrıs Türk toplumundaki genel durumu “kötü” diye ifade etmiştir. Yine “işler kötü yönde ilerliyor” diyenlerin oranı ise %73 olarak belirlenmiştir (AB27’de %61). Ayrıca, cevaplayanların %22’si son 12 aylık dönemde ay sonu faturalarını ödemekte “çoğu zaman” güçlük çektiğini söylemektedir. Bu konudaki Avrupa Birliği ortalaması %9 olarak ortaya çıkmıştır.

 

Araştırmada, Ukrayna’daki savaş “Kıbrıs Türk toplumuna yönelik çok ciddi ekonomik sonuçlar doğurdu” ifadesi yöneltilmiştir ve Kıbrıs Türk toplumunda bu ifadeye “katılıyorum” cevapları toplamı %86’sını oluştururken, AB27 için de bu ifadeye ayni oranda (%86) bir sonuç ortaya çıkmıştır. Rapora göre bu çarpıcı sonuçlar, toplumdaki kişilerin gündemi yakından takip ettiğini göstermektedir.

 

Avrupa Birliği’ni “hangi değerler en iyi şekilde temsil eder” ifadesine verilen cevaplarda “insan hakları” (%35), “insan hayatına saygı” (%28), “demokrasi” (%25) olmuştur ilk üç sırada yer almıştır. AB27 için listenin ilk üçü ise “barış” (%38), “demokrasi” (%35), ve “insan hakları” (%30).   

 

Araştırmada “Avrupa Birliği mevzuatının tam olarak Kıbrıs Türk toplumuna uygulanması” “iyi bir şey” mi, “kötü bir şey” mi olduğuna ilişkin düşünceler derlenmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun yarısı, %50’si “iyi bir şey” olduğuna inanıyor. Bu soruya paralel, her alan ve kesim dikkate alındığında AB mevzuatının tam olarak uygulanmasından Kıbrıs Türk toplumuna yarar sağlayıp sağlamayacağı konusunda yöneltilen ikinci bir soruda ise %70 (+22 puan) ile ‘yarar sağlayacağını’ düşünen çok önemli bir kesim olduğu gözlenmektedir.

 

Avrupa meseleleri hakkında toplumdaki insanların ne düzeyde haberdar oldukları ve bilgilendirildikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda “oldukça iyi haberdar olma” düzeyi Kıbrıs Türk toplumu için %52 iken, AB27 için bu oran %35 olarak ortaya çıkmıştır.

 

Araştırmada Kıbrıs Türk toplumundaki medya takip ve medyaya duyulan güven konusundaki eğilimler de sorgulanmıştır. Medya ile ilişkin toplumda ciddi bir güvensizliğin olduğu, gerçekliği saptırılmış haberlerin toplumda sorunlu ve demokrasi zedeleyici olduğu (%94 ile) da baskın bir şekilde verilen cevaplarla ortaya konmuştur.

 

Medyaya duyulan güven ile ilgili “Kıbrıs Türk toplumu medyası güvenilir bilgi sunar” ifadesine verilen cevaplar dikkat çekicidir. Bu ifadeye gelen cevaplar olumlu/olumsuz toplamları “Evet, kesinlikle” ve “Evet, bir nebze” %47, “Hayır, pek değil” ve “Hayır, hiç” %52’dir. Bu bağlamda Toplumun yarısından fazlasının Kıbrıs Türk medyasını güvenilir bulmadığı rapora yansımıştır.

Ekte, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği için hazırlanan Türkçe rapor, İngilizce bilgi fişi ve tablolardan oluşan sunumu bulacaksınız.

Avrupa Birliği’nde Kamuoyu: Ulusal Rapor KIBRIS TÜRK TOPLUMU

Daha fazla bilgi ve diğer raporlar için ilgili web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2872

Detaylar

Yayın tarihi
29 Mart 2023
Yazar
Representation in Cyprus