Skip to main content
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi8 Mart 2022Representation in Cyprus

Uluslararası Kadınlar Günü 2022: Komisyon, kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele için AB genelinde yeni kurallar önerdi

Önerilen kurallar, kadına zorla tecavüz, kadın sünneti ve siber şiddete dayalı tecavüzü suç haline getirecek ve mahrem görüntülerin rıza dışı paylaşılması; siber takip; siber taciz; ve siber şiddet veya nefrete teşviki de kapsıyor. Yeni kurallar aynı zamanda mağdurların adalete erişimini güçlendiriyor ve Üye Devletleri tek noktadan alışveriş mekanizması uygulamaya teşvik ediyor, bu da tüm destek ve koruma hizmetlerinin aynı yerde bulunacağı anlamına geliyor. Mağdurların cezai takibat sırasında tazminat talep edebilmelerini sağlıyor. Teklif ayrıca, örneğin ücretsiz yardım hatları ve tecavüz kriz merkezleri aracılığıyla yeterli ve uzmanlaşmış koruma ve destek de talep ediyor. Ayrıca, silahlı çatışmalardan kaçan kadınlar da dahil olmak üzere, belirli ihtiyaçları olan veya risk altındaki gruplara hedefli destek sağlıyor. 

Önerilen yeni kuralların temel unsurları:

1. Tecavüz, kadın sünneti ve siber şiddetin suç sayılması

Komisyon, AB genelinde aşağıdaki suçların suç sayılmasını öneriyor: (i) zorla tecavüz; (ii) kadın sünneti (FGM); (iii) siber takip (iv) mahrem görüntülerin rıza dışı paylaşımı; (v) siber taciz; ve (vi) nefret veya şiddete siber teşvik.

Teklif, siber şiddetle ilgili yasa dışı çevrimiçi içeriği tanımlayarak onu işler hale getiren Dijital Hizmetler Yasasını (DSA) tamamlıyor. Ayrıca, ilgili çevrimiçi içeriğin hızlı bir şekilde kaldırılması için hızlı adli işlemlere izin veriyor.

2. Güvenli raporlama ve risk değerlendirme prosedürleri

Öneri, kadına yönelik şiddetin nerede ve nasıl bildirilmesi konusunda çalışma yapıyor ve şiddet eylemlerini bildirmenin, çevrimiçi de dahil olmak üzere cinsiyete duyarlı, daha güvenli, daha kolay, daha erişilebilir ve çocuk dostu olan yeni alternatifler sunuyor. Sağlık çalışanları veya psikiyatristler gibi profesyonellerin, yakın bir ciddi fiziksel zarar riskine ilişkin makul şüpheleri bildirmeleri artık gizlilik rejimleri tarafından engellenmeyecek. Yetkililer ayrıca, faillerin oluşturduğu riski değerlendirmek için mağdur ilk temas kurduğunda bireysel risk değerlendirmeleri yapmakla yükümlü olacak. Bu temelde, yetkililerin acil durum engelleme veya koruma emirleri yoluyla acil koruma sağlaması gerekecek.

3. Adli işlemlerde mağdurun mahremiyetine saygı ve tazminat hakkı

Komisyon, mağdurların özel hayatlarına, özellikle de cinsel geçmişlerine ilişkin kanıt veya soruların yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanılabileceğini öneriyor. Mağdurlar, sağlık, destek hizmetleri, kayıp gelir, fiziksel ve psikolojik zarar da dahil olmak üzere zararları için faillerden tam tazminat talep etme hakkına sahip olacak. Ayrıca cezai kovuşturma sırasında tazminat alabilmeleri sağlanacak.

4. Yardım hatları ve tecavüz kriz merkezleri aracılığıyla mağdurlara destek

Cinsel şiddet mağdurlarının çok özel ihtiyaçlarını ele almak için Komisyon, Üye Devletlerin tecavüz kriz merkezleri de dahil olmak üzere özel hizmetler sağlamasını öneriyor. Silahlı çatışmalardan kaçan kadınlar da dahil olmak üzere, artan şiddet riski altındaki mağdurlar, Üye Devletlerden hedefe yönelik destek almaları gerekiyor. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarını desteklemek için ulusal yardım hattı tüm yıl boyunca 7/24 erişilebilir ve ücretsiz olması gerekiyor. Mağdur bir çocuk olduğu zaman ise, yetkililerin çocuğun yüksek yararı için yaşına uygun destek sağlamaları gerekiyor. Siber şiddet mağdurları, nasıl yasal yardım alınacağı ve çevrimiçi içeriğin nasıl kaldırılacağı konusunda tavsiyeler de dahil olmak üzere yeterli desteğe hak kazanacak. İşyerinde cinsel taciz vakalarında, mağdurlar ve işverenler için dış danışmanlık hizmeti sağlanması gerekiyor.

5. Daha iyi koordinasyon ve işbirliği

Üye Devletler, Eurojust ve Avrupa Yargı Ağı da dahil olmak üzere ceza davalarında en iyi uygulamaları paylaşmalı ve birbirlerine danışmalıdır. İlerlemeyi takip etmek ve tüm Üye Devletlerdeki durumu izlemek için Komisyon, Üye Devletlere her beş yılda bir AB çapında bir ankete bilgi sağlamak amacıyla kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet hakkında veri toplama yükümlülüğü de öneriyor.

 

2022 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu

Komisyon ayrıca bugün, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin Avrupa’nın 2022 taslak yıllık raporunu yayınlıyor,  2021 yılında,Search for available translations of the preceding linkEN•••. yasal teklifler açısından, yani ödeme şeffaflığıSearch for available translations of the preceding linkEN•••,  AB'de yeterli asgari ücretler Search for available translations of the preceding linkEN•••, ayrıca yeni bir Dijital Hizmetler Kullanıcıları Search for available translations of the preceding linkEN••• (DSA) konusunda önemli adımlar atıldı,  Komiyon ayrıca, Aralık 2021'deSearch for available translations of the preceding linkEN•••, nefret söylemi ve nefret suçunu AB suçları listesine dahil etmeyi önerdi.

Bunun yanında, rapora göre kadınlar salgından orantısız bir şekilde etkileniyor. 2020 yılında, kadınların işgücüne katılımı, on yıllık istikrarlı artışın ardından 2019'a göre % 0,5 azaldı. AB’de kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet de yaygınlığını koruyor ve pandemi döneminde çevrimiçi şiddet de dahil olmak üzere şiddet içeren eylemler daha da arttı.

Raporda belirtildiği gibi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı önlem almamak yılda yaklaşık 289 milyar Euro'ya mal oluyor.

 

Kolej üyeleri şunları söyledi:

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Avrupa'nın koruma ve destek sağlayarak kadınların yanında olmasını istiyorum. Kadına yönelik şiddetin önlendiği, kınandığı ve gerçekleştiği anda yargılandığı bir toplum istiyorum. Şimdi adalet ve eşitlik zamanı. Bu yüzden bugün değişimi hızlandırmak için doğru kurallarla öne çıkıyoruz.”

Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourová şunları söyledi: “Çok sayıda kadın ve kız çocuğu tecavüz veya tacize maruz kalıyor. Modern Avrupa'da buna yer yok. Ne yazık ki, durum yeterince hızlı iyileşmiyor ve şiddet çevrimiçi olarak yükseliyor. Bugün, kadına yönelik şiddetle mücadele için ilk kez AB çapında bir yasa teklif ediyoruz. Bu, mağdurlar için gerçek araçlar sunacak. Failler, eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmelidir.”

Eşitlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Helena Dalli şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddet, kadınların eşitliğini doğrudan etkiliyor, toplumda gelişme ve liderlik etme yeteneğimizi etkiliyor. Hedefler, amaç ve taahhütler açıktır. Bugün, uluslararası standartlarda yaşarken kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konusunda kapsamlı bir yasa teklifi sunuyoruz. Bu teklifle Avrupa genelinde kadın ve kız çocukları için bir fark yaratacağız.”

Kısa Bilgi

Kadına yönelik şiddeti önleme ve bunlarla mücadele etme, mağdurları koruma ve suçluları cezalandırma ihtiyacı, Başkan von der Leyen'in Yönlendirici İlkelerinde Komisyon için temel bir öncelik olarak duyuruldu ve   2020-2025 Cinsiyet Eşitliği Stratejisi'nin Search for available translations of the preceding linkEN•••  bir parçasını parçasını oluşturuyor.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet AB genelinde yaygındır ve AB'deki her 3 kadından 1'ini etkilediği tahmin ediliyor. Şiddete uğrayan iki kişiden biri cinsel tacize uğramış, 20 kadından biri tecavüze uğradığını söylüyor. Gazeteciler ve politikacılar gibi özellikle kamusal yaşamdaki kadınları hedef alan çevrimiçi şiddet de artıyor. Her 2 genç kadından 1'i toplumsal cinsiyete dayalı siber şiddete maruz kaldı. Kadınlar ayrıca işyerinde şiddete maruz kalıyor: AB'de cinsel tacize maruz kalan kadınların yaklaşık üçte biri bunu işyerinde yaşadı.

Avrupa Parlamentosu'nun yanı sıra AB genelindeki STK'lar ve mağdur hakları örgütleri, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin yanı sıra daha genel olarak kadınlara yönelik siber şiddetle ilgili olarak defalarca bir yasa çıkarılması çağrısında bulundular.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek ve eşitliği teşvik etmek için devam eden çalışmaların bir parçası olarak ve 1,55 milyar Euro bütçesiyle yeni Vatandaşlar, Eşitlik, Haklar ve Değerler için planlanan finansman programı kapsamında, 2022'de kadınlara yönelik şiddeti önleme ve bunlarla mücadele eden projeler için  30,5 milyon Euro, kadın ve çocukların yanı sıra kadınların haklarından tam olarak yararlanmasını, toplumsal cinsiyet klişelerinden kurtulmasını, iş-yaşam dengesini ve kadınların güçlendirilmesini ve toplumsal cinsiyetin ana akımın bir parçası olmasını teşvik eden projeler için 6,8 milyon € kullanılabilecek.

 

Detaylar

Yayın tarihi
8 Mart 2022
Yazar
Representation in Cyprus