Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması24 Eylül 2021

Sağlıklı Yaşam Tarzı: Komisyon Avrupa çapında bir kampanya başlattı

Komisyon dün, Avrupalıların sağlığını ve esenliğini iyileştirmek amacıyla nesiller ve sosyal gruplar arasında herkes için sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek için HealthyLifestyle4Allkampanyasını başlattı.

Press conference by Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission, Stella Kyriakides and Thierry Breton, European Commissioners, on the launch of the European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)

Spor ve aktif yaşam tarzlarını sağlık, gıda ve diğer politikalarla ilişkilendiren bu iki yıllık kampanya, sivil toplumu, sivil toplum kuruluşlarını, ulusal, yerel ve bölgesel yetkilileri ve uluslararası kuruluşları içeriyor. Katılan herkes, Avrupalıların daha aktif olmaları ve sağlıkları konusunda daha dikkatli olmaları için çeşitli eylemler yapacak.

Eylemler, HealthyLifestyle4All kampanyası kapsamında belirlenen üç hedefi destekleyecek:

  • Tüm nesillerde sağlıklı yaşam tarzları için daha fazla farkındalık yaratmak;
  • Dezavantajlı gruplara ulaşmak ve dahil etmek için içerme ve ayrımcılık yapmamaya özel olarak odaklanarak, spora, fiziksel aktiviteye ve sağlıklı beslenmeye daha kolay erişimi desteklemek;
  • Politikalar ve sektörler arasında gıda, sağlık, esenlik ve sporu birbirine bağlayan küresel bir yaklaşımı teşvik etmek.

Tüm katılımcı kuruluşlar, çevrimiçi Rehin Panosuna somut eylemler için bir taahhütte bulunabilecek. Uluslararası ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gibi birçok AB ülkesi ve kuruluşu, ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yanında birçok kurumun desteği bekleniyor.

Kampanyanın koordinatörü olarak Komisyon, önümüzdeki iki yıl içinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli eylemler yapacak:

  • Erasmus+, Horizon Avrupa ve EU4Health'te sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyen projeler için finansmanın artırılması.  2021-2027 için, Erasmus+ kapsamında 470 milyon Euro, 290 milyon Euro Horizon Europe ve EU4Health kapsamında 4.4 milyon Euro;
  • Farklı yaşlarda Sporun önemini vurgulamak için yeni bir Nesiller Arasında #BeActive Ödülü oluşturulması;
  • Kanseri önlemede sağlıklı yaşam tarzlarının önemi konusunda farkındalığı artırmak ve Avrupa'nın Kanseri yenme Planının hedeflerini desteklemek için kanseri önlemeye yönelik bir AB Mobil Uygulamasının  başlatılması;
  • Daha sağlıklı gıda ürünlerini teşvik etmek ve şeker, yağ ve tuz oranı yüksek daha az sağlıklı gıda ürünlerinin tüketimini azaltmak için AB'de satılan işlenmiş gıda ürünlerinin besin kalitesi hakkında bilgi içeren bir gıda bileşenleri veri tabanı geliştirilmesi ve güncellenmesi.Uyumlaştırılmış bir zorunlu ambalaj önü beslenme etiketlemesi, Temmuz 2021'de yürürlüğe giren sorumlu gıda işi ve pazarlama uygulamalarına ilişkin AB Davranış Kurallarının yanı sıra bu hedefi daha da destekleyecek;
  • Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme konusuna ve okullarda fiziksel aktivite ve ruh sağlığının önemine değinilmesi. Komisyon, AB Okul meyve, sebze ve süt programını gözden geçirecek ve eğitimle ilgili tavsiyesinde sağlıklı yaşam tarzları kavramının düzene sokulması;
  • Sağlığı Geliştirme ve Hastalık Önleme Bilgi Geçidi ve Kanser Bilgi Merkezi ile sağlıklı yaşam tarzları için kanıta dayalı politika oluşturulması

Kampanyanın lansmanı, üç büyük Avrupalı atlet: Beatrice Vio, Jorge Pina ve Sergey Bubka'nın himayesinde 23-30 Eylül tarihleri arasında Avrupa genelinde gerçekleşecek 2021 Avrupa Spor Haftası'nın başlangıcına denk geliyor. Çevrimiçi ve yerinde binlerce etkinlik, fiziksel aktivitenin mutlu olma, dayanıklılık oluşturma ve nesilleri birbirine bağlama gücünü vurgulayacak. İlk kez 2015'te bu yana Avrupa Spor Haftası, spor ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için Avrupa'nın en büyük kampanyası haline geldi. 2020 Avrupa Spor Haftası (EWoS), Avrupa genelinde 32.000'den fazla etkinliğe 15,6 milyon aktif katılımcının rekor katılımı sağlandı.

Komisyon üyeleri şunları söyledi:

Avrupa Yaşam Tarzını Teşvikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas şunları söyledi: “Spor ve fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza katkıda bulunur. Fiziksel aktivite eksikliği sadece toplum ve insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik maliyetlere de neden olur. Ayrıca spor, hoşgörü mesajlarını güçlendirme ve Avrupa genelinde vatandaşlığı güçlendirme potansiyeline sahiptir. Bugün açıklanan HealthyLifestyles4All  kampanyası, Komisyonun her vatandaş için sağlıklı bir yaşam tarzına yönelik çıkarımlarının bir kanıtıdır.”

Kampanyayı dün Slovenya'daki Avrupa Spor Haftası ile birlikte başlatan Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik’ten sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel şunları söyledi: “İnsanların sağlıklı bir yaşam tarzı için spor ve zindeliğin rolü konusundaki farkındalığı, özellikle pandemi nedeniyle yıllar içinde arttı. Momentumu korumak zorundayız. Avrupa Komisyonu, sporun toplumlarımız için oynadığı kilit rol hakkında farkındalığı artırmak için çalışmaya devam edecek; insanların sağlığı, sosyal içerme ve esenliği için. HealthyLifestyle4All girişimi, sporu, fiziksel aktiviteyi ve sağlıklı beslenmeyi teşvik eden kilit sektörleri, sağlıklı alışkanlıklarımızı iyileştirebilecek eylemleri teşvik etmek için Komisyon'a katılmaya davet ediyor.”

Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi Stella Kyriakides şunları söyledi: “Sağlık, güçlü toplumların ve güçlü ekonomilerin temelidir. Ve önlem almak her zaman tedaviden daha iyidir. Bu nedenle, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi, sağlık konusundaki çalışmalarımız için çok önemli bir bileşen ve Avrupa'nın Kanseri Yenme Planı'nın ana odak noktasıdır. HealthyLifestyles4All girişimi, tüm nesiller ve sosyal gruplar arasında sağlıklı yaşam tarzlarının önemine ışık tutmamıza yardımcı olacak. Sağlıklı yaşam tarzlarının önemi konusunda farkındalığı artıracak, daha sürdürülebilir diyetlere geçişi destekleyecek ve sorumlu gıda ticareti ve pazarlama uygulamalarını teşvik edecek.”

Kısa Bilgi

En son yapılan Eurobarometer araştırmasına göre, Avrupalıların neredeyse yarısı hiç egzersiz yapmıyor veya spor yapmıyor ve bu oran son yıllarda giderek artmış bulunuyor. 15 yaş ve üzerindeki 7 kişiden sadece 1'i (yaklaşık %14,3) günde en az beş porsiyon meyve veya sebze tüketiyor,  bu gruptaki gençlerin %33’ü günde hiç meyve veya sebze tüketmiyor. Sağlıklı yaşam tarzları, bulaşıcı olmayan hastalıkların azaltmasına katkıda bulunur. Örneğin, kanserlerin %40'tan fazlasının önlenebilir olduğu ve sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının önemli belirleyiciler olduğu bilinen bir gerçektir. Etkili kanser önleme stratejileri hastalıkları önleyebilir, hayat kurtarabilir veya hissedilen ağrıyı azaltabilir. Avrupa'nın Kanseri Yenme planı, söz konusu diyet ve egzersiz olduğunda, insanlara daha sağlıklı seçimler yapmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve araçları sağlamaya odaklanıyor.

Spor, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, zihinsel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olması ve bize önemli katılım ve katılım değerlerini öğretmesi ile bilinir. AB genelinde Komisyon, Erasmus+, Horizon Europe ve EU4Health aracılığıyla finansal destek yoluyla fiziksel aktivitenin teşvik edilmesini destekliyor. 2014'ten bu yana Erasmus+ 1175 projeyi finanse etti ve 3700 kuruluşa 250 milyon € değerinde destek sağladı. Komisyon ayrıca, Avrupa çapında spor ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmeye adanmış projeleri ve bireyleri desteklemek için #BeActive ödüllerini oluşturdu.

Komisyon, gıda reformülasyonu, yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıdaların agresif (dijital) pazarlanmasının azaltılması, okul gıdalarının kamu tarafından satın alınması, fiziksel aktivitenin ve etiketleme dahil olmak üzere tüketici bilgileri. Beslenme ve fiziksel aktiviteye ilişkin politika girişimlerine genel bir bakış, kanser, kardiyovasküler hastalık, obezite ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün azaltılmasına katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Tarladan Çatala Stratejisi, herkesin yeterli, güvenli, besleyici ve sürdürülebilir gıdaya erişebildiği sürdürülebilir bir gıda sistemine geçişimizi hızlandırmayı amaçlıyor.

Daha Fazla Bilgi için

HerkesiçinSağlıklıYaşam

Avrupa Spor Haftası

Beslenme ve fiziksel aktivite

Avrupa'nın Kanseri Yenme Planı

Detaylar

Yayın tarihi
24 Eylül 2021