Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
Basın açıklaması25 Ocak 2022Representation in Cyprus

Avrupa'nın Geleceği: Avrupalılar iklim değişikliğini AB için en büyük sorun olarak görüyor

Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu bugün Avrupa'nın Geleceğine ilişkin ortak bir Özel Eurobarometre yayınlıyor.

COP26: EU encourages partners to turn ambition into action and deliver on the Paris Agreement

- Avrupalı gençlerin %90’ı, iklim değişikliğiyle mücadelenin kendi sağlık ve refahlarını  iyileştireceğine inanıyor (15-24 yaşındakilerin %91'i) ve tüm katılımcıların %87'si de bu görüşü paylaşıyor.)

- Ankete katılanların %81'i AB'de yaşamaktan mutlu olduklarını söylüyor.

- Avrupalıların %68'i, AB'nin sorunlu bir dünyada istikrarlı bir bölge olduğu konusunda hemfikir; %67'si AB projesinin Avrupa gençliği için bir gelecek perspektifi sunduğuna katılıyor.

Avrupa'nın Geleceği

Avrupa Gençlik Yılı olarak belirlenen 2022 başlarken, bugünkü anket genç Avrupalıların Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu sorunlar ve gençlerin Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nda oynadıkları kilit role ilişkin görüşlerini vurguluyor.

Bugün açıklanan Eurobarometer, 15-24 yaşındakilerin %91'inin iklim değişikliğiyle mücadelenin kendi sağlık ve refah düzeylerini iyileştirebileceğine inandığını, 55 yaş ve üzerindekilerin ise %84'ünün aynı fikirde olduğunu gösteriyor. Avrupalıların neredeyse yarısı (%49) iklim değişikliğini AB'nin geleceği için başlıca küresel zorluk olarak görüyor ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nın çevresel hedeflerine büyük destek veriyor: Avrupalıların %88'i yenilenebilir enerjinin payını artırmanın önemli olduğunu, %80'i Avrupa'yı 2050 yılına kadar dünyanın iklim açısından nötr ilk kıtası yapmanın ve sıfır ve düşük emisyonlu araç pazarının büyümesini teşvik etmenin önemi konusunda ayni görüşü paylaşıyor.

Katılımcılar tarafından vurgulanan diğer küresel sorunlar arasında sağlık (%34) ve zorunlu göç ve yerinden edilme (yaklaşık %30) bulunuyor.

Karşılaştırılabilir yaşam standartlarına (%31) ve ortak bir sağlık politikasına (%22) sahip olmak, Avrupa'nın geleceği için en yararlı iki unsur olarak ortaya çıkıyor. Avrupalılar ayrıca Üye Devletler arasında daha güçlü dayanışmaya (%21) ve enerji bağımsızlığına (%20) öncelik veriyor.

AB'deki varlıklar, sorunlar ve değerler

AB'nin en çok karşılaştığı dört sorun, sosyal eşitsizlik (%36), işsizlik (%32), ve ardından göç sorunları (%31) olarak görülüyor. Küresel sorunlarda olduğu gibi, çevre sorunları ve iklim değişikliği de AB'nin karşı karşıya olduğu zorluklar listesinde üst sıralarda yer alıyor ve ankete katılanların %32'si tarafından dile getiriliyor.

Avrupalılar, AB'nin demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duymasını (%27) AB'nin ana değeri olarak görüyor, bunu ekonomik, endüstriyel ve ticari gücü (%25) takip ediyor.

Barış (%49), düşünce özgürlüğü (%47), toplumsal eşitlik ve dayanışma (%45),ve hoşgörü ve başkalarına karşı açıklık (%44), yanıt verenlere göre diğer ülkelerle karşılaştırıldığında AB'nin en iyi somutlaştırdığı değerler  olarak görülüyor.

Avrupa Birliği'nde Yaşam

Avrupalıların büyük bir çoğunluğu AB'de (%81) ve ülkelerinde (%89) yaşamaktan ve aile hayatlarından (%89) mutlu olduklarına inanıyor.

Avrupa'nın Geleceği Konferansı

Avrupalıların yaklaşık %43'ü, genç nesli Konferansa dahil etmenin asıl yararının kendilerini ilgilendiren konulara odaklanmak olduğunu söylüyor. Konferanstaki kilit rollerinin diğer faydaları, getirdikleri reform ve değişim için enerji ve motivasyon (%35 tarafından alıntılanmıştır) ve Avrupa'nın geleceğini günümüzde toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlarla daha alakalı hale getirmeye odaklanmaları(%33) olarak görülüyor.

Avrupa vatandaşları, Avrupa'nın Geleceği Konferansına katkıda bulunmak ve katılmakla sürekli olarak ilgilenmeye devam ediyor. Avrupalıların yarısından fazlasının (%59) belirttiği gibi, bunu yapmanın en gözde yolu  anketi yoluyla olsa da, neredeyse Avrupalıların yarısı (%46) kendi bölgelerinde yapılacak toplantılara katılmayı hayal edebiliyor. Çevrimiçi istişarelere katılmak (%40), Avrupalı ve ulusal politikacılara fikir ve önerilerde bulunmak (%39) ve Konferansla bağlantılı Avrupa kültür ve spor etkinliklerine katılmak (%39) ilgi çeken vatandaş katılımı biçimleri olarak ortaya çıkıyor.

Genel olarak, Avrupalılar iklim değişikliğini ve çevreyi (%44), sağlığı (%40), ayrıca daha güçlü bir ekonomiyi, sosyal adaleti ve istihdamı(%40) Konferans için kilit konular olarak görüyorlar.

Konferansın somut sonuçlara yol açması gerektiğine dair açık bir beklenti bulunuyor. Gerçekten de, katılımcılar, katılımlarının gerçek bir etki yaratacağına (%53) ikna olmuşlarsa, bu onların Konferans faaliyetlerine katılmaya en çok teşvik edilecek bir motivasyon olacak.

AB vatandaşlarının sesi

Avrupalıların %90'ı, Avrupa'nın geleceğine ilişkin kararlarda AB vatandaşlarının seslerinin daha fazla dikkate alınması gerektiği konusunda hemfikir görülüyor. Avrupalıların %55'i, AB düzeyinde karar vericiler tarafından seslerin duyulmasını sağlamanın en etkili yollarından biri olarak Avrupa seçimlerinde oy kullanmayı işaret ediyor.

Kısa Bilgi

Avrupa Vatandaş Panellerinin Avrupa'nın Geleceği Konferansı'na tavsiye kararlarını kabul eden çalışmalarına paralel olarak, bugün açıklanan Özel Eurobarometer anketi 517 'Avrupa'nın Geleceği', Avrupa'nın Geleceği Konferansı'na ve Birliğimizin karşı karşıya olduğu temel sorunlara ilişkin Avrupa'nın görüşleri ve tutumları hakkında fikir veriyor.

Avrupa Parlamentosu ve Komisyon tarafından ortaklaşa yürütülen anket, 27 AB Üye Devletinde 16 Eylül ve 17 Ekim 2021 (dalga EB 96.1) arasında gerçekleştirildi. Anket yüz yüze gerçekleştirilmiş olup, koronavirüs pandemisi sonucunda gerekli görülen yerlerde online görüşmelerle tamamlandı. Toplamda 26.530 görüşme yapıldı.

Tüm Avrupalılar, Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın Çok Dilli Dijital Platformunda ortak geleceğimizi nasıl şekillendireceklerine dair fikirlerini paylaşabiliyor.

Bugün açıklanan Özel Eurobarometre, 1974'ten beri her iki kurum tarafından yayınlanan Eurobarometer anketlerine ve verilere erişim sağlayan yeni bir özel Eurobarometer web sitesinde bulunuyor.

Daha Fazla Bilgi için

Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Özel Eurobarometre (Ocak 2022)

Eurobarometer - Avrupa Birliği'nde Kamuoyu düşüncesi

Detaylar

Yayın tarihi
25 Ocak 2022
Yazar
Representation in Cyprus