Skip to main content
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi23 Ocak 2023Representation in Cyprus

Avrupa'nın Kanseri Yenme Planı: Avrupa Kanser Görüntüleme Girişiminin Başlatılması

Komisyon bugün, Brüksel'deki bir etkinlikte kanser tedavisi ve bakımı için yenilikçi veri odaklı çözümlerden en iyi şekilde yararlanma konusunda sağlık hizmeti sunucularını, araştırma enstitülerini ve yenilikçileri desteklemek için Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi'ni başlattı.

cancer imaging

Avrupa'nın Kanseri Yenme Planı kapsamında amiral gemisi bir eylem olan girişim, yüksek etik standartlarına uyulmasını, kişisel verilerin güvenini, güvenliğini ve korunmasını sağlarken, AB genelinde kanser görüntüleme verilerinin kaynaklarını ve veri tabanlarını birbirine bağlayan bir dijital altyapı oluşturmaya yönelik çalışacak. Ayrıca, AB düzeyindeki ve ulusal girişimleri, hastane ağlarını ve araştırma havuzlarını görüntüleme verileri ve diğer ilgili sağlık verileriyle birleştirecek.

Veri korumayla birleştirilen teknolojik yenilik, araştırmacılar, yenilikçiler, doktorlar ve hastalar için güvenilir bir çerçeve oluşturabilecek. Yeni Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi sayesinde araştırmacılar, hastalıkla ilgili anlayışımızı geliştirmek ve incelemek için daha yüksek kaliteli verilere verimli bir şekilde erişebilecek. Yenilikçiler, kanser tedavisi için veriye dayalı çözümler geliştirip test edebilecek. Veriye dayalı çözümlerin geliştirilmesinin kolaylaştırılması, doktorların kanser hastalarının yararına daha kesin ve daha hızlı klinik kararlar, tanı, tedavi ve öngörücü tıp vermelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, sağlık veri kümelerini zenginleştirmenin bir yolu olarak, ürettikleri verileri kullanıma sunmak için gönüllü olarak rıza veya izin verebilecek vatandaşların veri özgeciliğini destekleyecek.

Mahremiyeti koruyacak sınır ötesi, birlikte çalışabilir ve güvenli bir altyapı, tıbbi araştırmalarda yeniliği hızlandıracak. Örneğin, standartlaştırılmış ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) tam uyumlu büyük bir veri kümesi üzerinde yapay zeka (AI) kullanan yeni teknolojilerin eğitilmesi mümkün olacak. Bu, daha hızlı kanser teşhisi ve gelişmiş kişiselleştirilmiş bakım sunabilen yenilikçi araçların gelişimini hızlandıracak.

Sağlık araştırmalarını ve bakımını dijital teknolojiyle ilerletmek

Avrupa Veri Stratejisi ve Avrupa Sağlık Veri Alanı ile uyumlu olarak, Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi, Avrupa'nın Yenen Kanser Planının (EBCP) amiral gemilerinden biridir. Araştırmacılara, yenilikçilere ve doktorlara değerli verilere erişim sağlamak için güvenilir ve emniyetli bir çerçeve oluşturmak üzere dijital teknoloji inovasyonu ile Avrupa veri korumasını bir araya getirecek.

Başlıca Avrupa araştırma kuruluşları, kurumları ve şirketleri, birlikte çalışarak aşağıdakileri sağlayacak altyapıyı tasarlayacak:

  • Avrupalı klinik çalışanlarına, araştırmacılara ve yenilikçilere büyük miktarda kanser görüntüleme verisine kolay erişim sağlayacak;
  • Kanser teşhisi ve tedavilerini ilerletmek için kişiselleştirilmiş tıp araçlarının test edilmesini ve geliştirilmesini destekleyecek;
  • Avrupa Veri Stratejisi ile uyumlu olarak yeni kanser görüntüsü veri setlerinin oluşturulmasını ve mevcut olanların birlikte çalışabilirliğini destekleyecek.

Sonraki adımlar

EUCAIM projesi ve Sağlık için Yapay Zeka Test ve Deney Tesisi (TEF-Sağlık) adlı iki projeyle Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi'nin bugün başlatılmasının ardından, Aralık 2023'e kadar pan-Avrupa dijital altyapısının tasarımının tamamlanmış ve işbirliği mekanizmaları oluşturulmuş olması bekleniyor. Veri sağlayıcılar daha sonra bu yeni Avrupa birleşik platformuna bağlanabilecek. Platformun ilk versiyonu 2024 yılı sonunda, nihai sürümünün ise 2025 yılı sonunda çıkması bekleniyor. Dijital altyapı 2026 yılında tam olarak çalışır durumda olacak.

Kısa Bilgi

Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi kapsamında yer alan EUCAIM projesi, Dijital Avrupa Programı (DIGITAL) tarafından 18 milyon Euro ile destekleniyor. Ufuk 2020 araştırma programı tarafından desteklenen 5 projeden oluşan bir küme olan “AI for Health Imaging Network” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara dayalı olarak birleşik Avrupa kanser görüntüleme verileri altyapısını devreye alacak büyük ölçekli bir projedir. Altyapı, 2025 yılına kadar 100.000'den fazla kanser vakasını ve kanser görüntüleri içeren bir Atlas'a en az 60 milyon açıklamalı kanser görüntüsünü dahil etmeyi hedefliyor. Proje 12 ülkeden 21 klinik site ile başlıyor ve 15 ülkeden en az 30 dağıtılmış veri sağlayıcıya sahip olmayı hedefliyor.

Kanser görüntüleme verileri, DIGITAL programı kapsamında kurulan TEF-Health'e sunulacak. Bu, kanser bakımı için yapay zeka çözümleri geliştiren küçük ve orta ölçekli işletmelerin bunları gerçek yaşam ortamlarında test etmelerini sağlayacak. Diğer test tesisleri de dikkate alınacak.

Ayrıca, DIGITAL Programı kapsamındaki Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri, girişimle ilgili teknolojilerin kullanıma sunulmasını destekleyecek. Yenilikçileri yasal gereklilikler ve kendilerine sunulan test tesisleri hakkında bilgilendirecekler. Ayrıca, dijital çözüm kullanıcılarına ve sağlayıcılarına yatırım öncesi test hizmetleri, eğitim ve ağ oluşturma fırsatlarının yanı sıra finansmana erişim gibi bir dizi hizmet de sunacaklar.

Daha fazla bilgi için

Komisyon Üyesi Breton - Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi etkinliğinin videosu

Komisyon Üyesi Kyriakides'in videosu - Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi etkinliği

Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi

Bilgi Formu: Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi

Bilgi Formu: Avrupa'nın Kanseri Yenme Planı – şimdi neredeyiz?

AB'nin kanser politikası

Detaylar

Yayın tarihi
23 Ocak 2023
Yazar
Representation in Cyprus