Skip to main content
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi2 Ocak 2023Representation in Cyprus4 min read

AB bu yıl, Avrupa bütünleşmesinin en büyük başarılarından ve ana itici güçlerinden biri olan Tek Pazarın 30. yılını kutluyor.

This year, the EU celebrates the 30th anniversary of its Single Market – one of the major achievements of European integration, and one of its key drivers.

The Single European Act

1 Ocak 1993'te kurulan Avrupa Tek Pazarı, ürünlerin, hizmetlerin, insanların ve sermayenin AB içinde serbestçe dolaşmasına olanak tanıyarak insanlar için hayatı kolaylaştırıyor ve işletmeler için yeni fırsatlar yaratıyor.

30 yılı aşkın bir süredir Tek Pazar, Üye Devletlerin ekonomileri arasında benzeri görülmemiş bir pazar bütünleşmesi yaratarak, büyüme ve rekabet gücü için bir itici güç görevi gördü ve Avrupa'nın küresel düzeyde ekonomik ve siyasi gücünü destekledi. Ayrıca, AB'ye katılan yeni Üye Devletlerin ekonomik gelişimini hızlandırmada, giriş engellerini kaldırmada ve büyümeyi hızlandırmada kilit bir rol oynadı.

Tek Pazar son zamanlarda, Avrupa'nın COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan enerji kriziyle başa çıkmasına yardım etmede de çok önemli bir rol oynuyor. Tek Pazar'ın bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi, Avrupa'nın yeni zorluklara koordineli bir şekilde yanıt vermesine ve Avrupa ekonomilerinin rekabet gücünü desteklemeye devam edebilmesi için önem arzetmeye devam edecek.

Tek Pazar sayesinde AB, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm Avrupalıların yaşamlarına katkı sağlıyor:

  • Daha yeşil ve daha dijital bir ekonomiye geçişin hızlandırılması: Avrupa Yeşil Düzeni, AB'nin büyüme stratejisidir. AB'nin Fit For 55 ve Dijital On Yıl önerilerine dayanarak AB, Avrupa'nın yeşil ve dijital geçişlerini desteklemek için düzenleyici bir çerçeve oluşturuyor. Sanayi Stratejisi bu geçişlerde AB sanayisine eşlik ediyor. Tek Pazar aynı zamanda kritik ham maddeler ve yarı iletkenler gibi ileri teknolojiler dahil olmak üzere işletmelerimiz için temel girdilerin sürekli kullanılabilirliğini sağlamaya yardımcı olacak.
  • Yüksek güvenlik ve önde gelen küresel teknolojik standartların garanti edilmesi: AB mevzuatı, tüketicilerin Tek Pazardaki tüm ürünlerin güvenli olduğuna ve yüksek çevre, iş gücü, kişisel veriler ve insan haklarının korunması standartlarına dayalı olduğuna güvenmelerini sağlıyor. Bu kurallar ve standartlar genellikle dünyanın her yerinde benimsenerek Avrupa'daki işletmelere rekabet avantajı sağlıyor ve Avrupa'nın küresel konumunu güçlendirirken standartlar açısından zirveye doğru bir yarışı teşvik ediyor. Bugün, AB küresel bir standart belirleyici konumuna gelmiş bulunuyor.
  • Son krizlere karşı benzeri görülmemiş bir hız ve kararlılıkla mücadele edilmesi: COVID-19 salgını ve mevcut enerji krizi gibi yakın tarihli krizlerin ele alınması, ortak ve koordineli bir Avrupa yaklaşımından kaynaklanıyor. COVID-19 sırasında iç sınırları açık tutmak ve Tek Pazar'ın sorunsuz işlemesini sağlamak, aşıların, tıbbi ekipmanların ve diğer kritik malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı. Bugün, Avrupa'nın enerji krizine yanıtı, AB'nin daha çeşitli enerji kaynaklarını ortaklaşa tedarik etmesi ve temiz ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesini ve dağıtımını önemli ölçüde hızlandırması için Tek Pazar'ın gücüne dayanan REPowerEU planına dayanıyor. Bu, halihazırda AB'nin Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığının azalmasına neden oldu.

Komisyon, Tek Pazar'ın AB'deki tüm insanlara hizmet eden ortak değer olarak kalmasını sağlamak için sürekli olarak yeni alanlar geliştirme üzerinde çalışıyor ve halihazırda yürürlükte olan kuralların uygulamada işlemesini sağlıyor. Bu amaçla Komisyon, Tek Pazar kurallarının etkili bir şekilde uygulanması sorumluluğunu paylaşan Üye Devletlerin kamu yetkilileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Aralık 2022'de, Tek Pazar'ın 30. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler dizisinin başlangıcında Komisyon, Tek Pazar'ın kuruluşundan 30 yıl sonraki durumu ve AB direncinin itici gücü olarak rolü hakkında analitik bir rapor sundu. 2023 boyunca, Tek Pazar'ın başarılarını desteklemek ve vatandaşları geleceği tartışmaya dahil etmek için AB'deki paydaşlarla ortaklaşa düzenlenen çok sayıda tartışma, sergi ve kampanya olacak. Bu bağlamda Komisyon, Tek Pazar'ın önemli başarılarını ve faydalarını sergileyen ve aynı zamanda Tek Pazar'ın kilit rol oynamaya devam etmesi için uygulama boşluklarını ve gelecekteki öncelikleri belirleyen bir Bildiri yayınlayacak.

Kısa Bilgi

Tek Pazar, 7 Şubat 1992'de Maastricht Antlaşması'nın imzalanmasının ardından 1 Ocak 1993'te kuruldu. Tek Pazar, başlangıçta Belçika, Danimarka, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve Birleşik Krallığın dahil olduğu 12 AB ülkesinden oluşuyordu.  Bugün ise Tek Pazar 27 Üye Devletin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç’ten ve kısmi olarak İsviçre'den oluşuyor.

Daha fazla bilgi için

Tek Pazar'ın 30. Yıldönümü

Bilgi Formu

Tek Pazar'la ilgili videoların koleksiyonu

 

Detaylar

Yayın tarihi
2 Ocak 2023 (Son güncelleme tarihi: @name)
Yazar
Representation in Cyprus