Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Basın açıklaması10 Ocak 2022Representation in Cyprus4 min read

Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası: Komisyon halkla istişare başlattı

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 22/12/2021

İstişare, 21 Aralık 2021'de yayınlanan ve girişimin ana amaçlarını, olası seçenekleri ve etkilerini özetleyen bir kanıt çağrısını takip ediyor.

Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Věra Jourová şunları söyledi: “Medya demokrasinin direğidir. Ancak bugün, hükümetlerin ve özel grupların medya üzerinde baskı kurma girişimleriyle bu sütun çatlıyor. Bu nedenle Komisyon, medyanın bağımsızlığını ve çoğulculuğunu korumak için ortak kurallar ve güvenceler öneriyor. Gazeteciler işlerini yapabilmeli, vatandaşları bilgilendirebilmeli ve korkusuzca ve iyilik yapmadan hesap verebilmelidir. Şimdi en iyi teklifi sunmak için geniş kapsamlı istişarelerde bulunuyoruz.”

İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton şunları ekledi: “Avrupa medyasının bağımsız, yenilikçi ve sürdürülebilir kalmasını ve ister özel ister kamusal olsun, faaliyetlerinde herhangi bir haksız müdahale olmaksızın faaliyet göstermesini sağlamalıyız. Bugün yaklaşmakta olan Medya Özgürlüğü Yasası ile ilgili istişaremizi başlatıyoruz: Vatandaşlara çeşitli ve güvenilir bilgiler sunan esnek bir medya pazarı için görüşlerinizi duymak ve çözümlerinizi keşfetmek istiyoruz.”

Danışma, medyaya farklı müdahale türleri ve ekonomik eğilimler de dahil olmak üzere, iç medya pazarının işleyişini etkileyen en önemli konular hakkında görüş toplamayı amaçlıyor. Medya piyasalarıyla ilgili üç ana alanı kapsıyorç Bunlardan ilki şeffaflık ve bağımsızlığa odaklanıyor (örneğin medya piyasası işlemlerinin incelenmesi, medya sahipliğinin şeffaflığı ve izleyici ölçümü), ikincisi sağlıklı işleyişi için koşullara (örneğin, halkın maruz kalması) görüş çokluğu, AB pazarında medya yeniliği) ve üçüncüsü ise devlet kaynaklarının adil dağılımı (örneğin, kamu hizmeti medyasının bağımsızlığı, şeffaflık ve devlet reklamlarının adil dağıtımı) konularına odaklanıyor. Ayrıca, Avrupa Düzenleyiciler Grubu Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri (ADGGİMH) üzerine kurulabilecek Yasanın temel yönetişim seçenekleri hakkında da geri bildirim bekleniyor.

Teklifin Komisyon tarafından 2022'nin son aylarında sunulması planlanıyor. Açık halkla istişare, vatandaşlardan, özellikle gazetecilerden, medyadan (hem özel hem de kamu hizmeti veren medya), akademisyenlerden, sivil toplumdan, kamu otoritelerinden, işletmelerden ve tüm ilgili taraflardan Komisyon'un bu yeni tüzükleri şekillendirmesine yardımcı olmak için görüş, kanıt ve veri toplamayı amaçlıyor. Söz sizde portalında   21 Mart 2022'ye kadar  girdi sağlanabilecek.

Kısa Bilgi

Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası'nın, 2022 Komisyonu Çalışma Programında belirtildiği gibi, 2022'nin üçüncü çeyreğinde kabul edilmesi planlanıyor. Medya düzenleyicilerinin bağımsızlığı için kurallar belirleyen, medya sahipliğinin şeffaflığını destekleyen ve editoryal kararların müdahaleden arınmış olması gerektiğini tanıyan gözden geçirilmiş Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi üzerine kurulacak. Girişim, medya hizmetlerinin kurulması ve işletilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına odaklanacak ve bu pazarda medya özgürlüğünü ve çoğulculuğu korumak açısından medya sektöründeki iç pazarı geliştirmek için ortak bir çerçeve oluşturmayı amaçlayacak. Avrupa Demokrasi Eylem Planı'nda belirtildiği gibi, AB'nin demokratik katılımı teşvik etme, dezenformasyonla mücadele etme ve medya özgürlüğünü ve çoğulculuğu destekleme çabalarıyla uyumlu olacak. Özellikle, gazetecilerin korunması, güvenliği ve güçlendirilmesine ilişkin yakın zamanda kabul edilen Tavsiyeyi, önerilen Dijital Hizmetler Yasası paketini ve gazetecileri ve hak savunucularını taciz içeren davalardan (SLAPP) korumaya yönelik yaklaşan girişimi tamamlayıcı nitelikte olacak. Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası, Medya ve Görsel-İşitsel Eylem Planı kapsamında yürütülen medya sektörünün yaşayabilirliği, dayanıklılığı ve dijital dönüşümü ile ilgili eylemler dikkate alınarak düzenlenecek.

Daha Fazla Bilgi için

Gözden Geçirilmiş Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi

Avrupa Demokrasi Eylem Planı – basın açıklaması

Avrupa Demokrasi Eylem Planı – web sitesi

Avrupa Demokrasi Eylem Planı – bilgi sayfası

Avrupa Demokrasi Eylem Planı – Sorular ve Cevaplar

Gazetecilerin güvenliğine ilişkin tavsiye – basın açıklaması

Gazetecilerin güvenliğine ilişkin tavsiye – bilgi formu

Gazetecilerin güvenliğine ilişkin tavsiye – yasal metin

Medya ve Görsel-İşitsel Eylem Planı – basın açıklaması

Medya ve Görsel-İşitsel Eylem Planı – web sitesi

Medya ve Görsel-İşitsel Eylem Planı – bilgi sayfası

Dijital Hizmetler Yasası Paketi

Medya özgürlüğü ve çoğulculuk

Haber medyası sektörüne AB desteği

 

Detaylar

Yayın tarihi
10 Ocak 2022
Yazar
Representation in Cyprus