Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Gazete makalesi16 Temmuz 20215 min read

Avrupa Yeşil Anlaşması: Komisyon, AB ormanlarını korumak ve ormanları eski haline getirmek için yeni bir strateji önerdi

Bugün, Avrupa Komisyonu, 2030 için AB Biyoçeşitlilik Stratejisini temel alan Avrupa Yeşil Anlaşması'nın amiral gemisi girişimi olan 2030 için Yeni AB Orman Stratejisini kabul etti.

Press conference by Janusz Wojciechowski and Virginijus Sinkevičius, European Commissioners, on the EU Forest Strategy

Strateji, AB'de 2030'a kadar en az %55'lik sera gazı emisyon azaltımı ve 2050'de iklim nötrlüğü elde etmek için önerilen önlemler paketine katkıda bulunuyor. Ayrıca, AB'nin İklim Yasası uyarınca doğal yutaklar yoluyla karbon giderimini artırma taahhüdünü yerine getirmesine yardımcı oluyor. Orman Stratejisi, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları bir arada ele alarak, AB ormanlarının çok işlevliliğini sağlamayı amaçlıyor ve ormancıların oynadığı önemli rolü vurguluyor.

Ormanlar, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelede önemli bir müttefiktir. Karbon yutağı olarak işlev görürler ve örneğin şehirleri soğutarak, bizi yoğun selden koruyarak ve kuraklık etkisini azaltarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmamıza yardımcı olurlar. Ne yazık ki, Avrupa'daki ormanlar iklim değişikliği de dahil olmak üzere birçok farklı nedenden kaynaklanan sorunla karşı karşıya kalıyorlar.

 

Ormanların korunması, restorasyonu ve sürdürülebilir yönetimi

Orman Stratejisi, AB'deki ormanların nicelik ve kalitesinin artırılması ve ormanların korunması, restorasyonu ve dayanıklılığının güçlendirilmesi için bir vizyon ve somut eylemler belirliyor. Önerilen eylemler, gelişmiş yutaklar ve stoklar yoluyla karbon tutulmasını artıracak ve böylece iklim değişikliğinin azaltılmasına katkıda bulunacak. Strateji, birincil ve yaşlı ormanları sıkı bir şekilde korumayı, bozulmuş ormanları restore etmeyi ve ormanların sağladığı ve toplumun bağlı olduğu hayati ekosistem hizmetlerini koruyacak şekilde sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamayı taahhüt ediyor.

Strateji, en iklim ve biyoçeşitlilik dostu orman yönetimi uygulamalarını teşvik ediyor, odunsu biyokütle kullanımının sürdürülebilirlik sınırları içinde tutulması gereğini vurguluyor ve kademeli ilke doğrultusunda kaynak verimli odun kullanımını teşvik ediyor.

AB ormanlarının çok işlevliliğinin sağlanması

Strateji ayrıca alternatif ekosistem hizmetleri sağlamak için ormanlarının bazı kısımlarını sağlam tutarak orman sahiplerine ve yöneticilerine ödeme planlarının geliştirilmesini de öngörüyor. Yeni Ortak Tarım Politikası (CAP), diğerlerinin yanı sıra, ormancılara ve ormanların sürdürülebilir kalkınmasına yönelik daha hedefli destek için bir fırsat olacak. Ormanlar için yeni yönetişim yapısı, Üye Devletler, orman sahipleri ve yöneticileri, endüstri, akademi ve sivil toplumun AB'deki ormanların geleceği hakkında tartışmaları için daha kapsayıcı bir alan yaratacak ve gelecek nesiller için bu değerli varlıkların korunmasına yardımcı olacak.

Son olarak, Orman Stratejisi, AB'de orman izleme, raporlama ve veri toplamayı hızlandırmak için yasal bir öneri duyuruyor. Üye Devletler stratejik planlama ile birleştirilmiş uyumlu AB veri toplama, AB'deki ormanların durumu, evrimi ve öngörülen gelecekteki gelişmeleri hakkında kapsamlı bir resim sağlayacak. Bu, ormanların iklim, biyolojik çeşitlilik ve ekonomi için çoklu işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamak için çok büyük önem taşıyor.

Strateji ile birlikte, 2030 yılına kadar ekolojik ilkelere tam olarak saygı göstererek Avrupa çapında doğru amaç için doğru yerde doğru ağaç ilkesiyle üç milyar ek ağaç dikmek için bir Yol Haritası da çizilmiş bulunuyor.

Kolej üyeleri şunları söyledi:

Avrupa Yeşil Anlaşmasından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans şunları söyledi: “Ormanlar, Dünya'da bulduğumuz biyoçeşitliliğin çoğuna ev sahipliği yapıyor. Suyumuzun temiz, topraklarımızın zengin olması için sağlıklı ormanlara ihtiyacımız var. Avrupa'nın ormanları risk altında. Bu nedenle onları korumak ve eski haline getirmek, orman yönetimini geliştirmek, ormancıları ve orman bekçilerini desteklemek için çalışacağız. Sonuçta hepimiz doğanın bir parçasıyız. İklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle mücadele etmek için ne yapıyorsak, kendi sağlığımız ve geleceğimiz için yapıyoruz.”

Tarımdan sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski şunları söyledi: “Ormanlar dünyamızın ciğerleridir: iklimimiz, biyolojik çeşitliliğimiz, toprak ve hava kalitemiz için hayati öneme sahiptir. Ormanlar aynı zamanda toplumumuzun ve ekonomimizin ciğeridir: Kırsal alanlarda geçimini, vatandaşlarımız için gerekli ürünleri sağlıyor ve doğası gereği derin bir toplumsal değer taşyorlar. Yeni Orman Stratejisi bu çok işlevliliği tanıyor ve çevresel hırsın ekonomik refahla nasıl el ele gidebileceğini gösteriyor. Bu Strateji aracılığıyla ve yeni ortak tarım politikasının desteğiyle ormanlarımız ve ormancılarımız sürdürülebilir, müreffeh ve iklim açısından nötr bir Avrupa'ya hayat verecek.”

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevičius şunları söyledi: “Avrupa ormanları, hafife alınamayacak değerli bir doğal mirastır. Avrupa ormanlarının korunması, eski haline getirilmesi ve dayanıklılığının artırılması, yalnızca iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleriyle mücadele için değil, aynı zamanda ormanların sosyo-ekonomik işlevlerini korumak için de gereklidir. Halkla istişarelere büyük katılım, Avrupalıların ormanlarımızın geleceğini önemsediğini gösteriyor, bu nedenle ormanlarımızı koruma, yönetme ve büyütme yöntemimizi herkes için gerçek faydalar sağlayacak şekilde değiştirmeliyiz.”

Kısa Bilgi

Ormanlar, karbon yutağı olarak işlevlerinin yanı sıra, örneğin şehirleri soğutarak, bizi yoğun selden koruyarak ve kuraklığı azaltarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltma yetenekleri sayesinde, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelede önemli müttefiktirler.  Aynı zamanda, Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan değerli ekosistemlerdir. Ekosistem hizmetleri, su düzenlemesi, gıda, ilaç ve malzeme temini, afet riskinin azaltılması ve kontrolü, toprak stabilizasyonu ve erozyon kontrolü, hava ve su arıtma yoluyla sağlığımıza ve refahımıza katkıda bulunur. Ormanlar rekreasyon, dinlenme ve öğrenmenin yanı sıra geçim kaynaklarının bir parçasıdır.

 

Daha fazla bilgi için

2030 için Yeni AB Orman Stratejisi

2030 için Yeni AB Orman Stratejisine İlişkin Sorular ve Cevaplar

Doğa ve Ormanlar Bilgi Notu

Bilgi Formu – 3 milyar ek ağaç

3 milyar ağaç web sitesi

Avrupa Yeşil Anlaşması: Komisyon, iklim hedeflerini karşılamak için AB ekonomisinin ve toplumunun dönüştürülmesini öneriyor

 

Detaylar

Yayın tarihi
16 Temmuz 2021