Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması17 Kasım 2021Representation in Cyprus

Avrupa Yeşil Anlaşması: Komisyon, ormansızlaşmanın önüne geçmek, sürdürülebilir atık yönetimini yenilemek ve toprakları insanlar, doğa ve iklim için sağlıklı hale getirmek için yeni önerileri kabul ediyor

Bugün Komisyon, Avrupa Yeşil Anlaşmasını gerçeğe dönüştürmek için gerekli olan üç yeni girişimi kabul etti.

Tropical Forests

Komisyon, AB kaynaklı ormansızlaşmayı engellemek için yeni kurallar ve döngüsel ekonomiyi teşvik etmek ve üçüncü ülkelere yasadışı atık ihracatı ve atık sorunlarıyla mücadele etmek için AB içi atık sevkiyatlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kurallar öneriyor. Komisyon ayrıca, tüm Avrupa topraklarının 2050 yılına kadar restore edilmesi, esnek hale getirilmesi ve yeterince korunması için yeni bir Toprak stratejisi sunuyor. Komisyon, bugün yapılan tekliflerle Avrupa Birliği'nde ve dünyada döngüsel bir ekonomiye geçiş, doğayı koruma ve çevre standartlarını yükseltme araçlarını sunuyor.

Avrupa Yeşil Anlaşmasından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans şunları söyledi: “İklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerine karşı küresel mücadelede başarılı olmak için hem yurt içinde hem de yurt dışında hareket etme sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Ormansızlaşma yönetmeliğimiz, Avrupa'nın ormansızlaşmak konusunda yaptıklarını en aza indirmeye ve sürdürülebilir tüketimi teşvik etmeye yönelik vatandaşların çağrılarına yanıt veriyor. Atık sevkiyatlarını yönetmeye yönelik yeni kurallarımız döngüsel ekonomiyi destekleyecek ve atık ihracatının başka yerlerde çevreye veya insan sağlığına zarar vermemesini sağlayacak. Toprak stratejimiz de toprağın sağlıklı olmasını, sürdürülebilir şekilde kullanılmasını ve ihtiyaç duyduğu yasal korumayı almasını sağlayacak.”

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevičius şunları söyledi: “Ortaklardan daha iddialı iklim ve çevre politikaları bekliyorsak, kirliliği ihraç etmekten ve ormansızlaşmaya sebebiyet vermekten vazgeçmeliyiz. Masaya koyduğumuz ormansızlaşma ve atık sevkiyatı düzenlemeleri, dünya çapında bu sorunları çözmek için şimdiye kadar yapılmış olan en iddialı yasal girişimlerdir. Bu önerilerle, kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybı üzerindeki küresel etkimizi azaltarak sorumluluk alıyor ve söylediklerimizi pratiğe döküyoruz. Ayrıca, su, deniz çevresi ve hava ile aynı düzeyde koruma sağlamayı amaçlayan güçlü bir politika gündemi ile çığır açan bir AB toprak stratejisi ortaya koyuyoruz.”

Komisyon, AB kaynaklı ormansızlaşmayı ve orman bozulmasını engellemek için yeni bir Yönetmelik öneriyor. Sadece 1990'dan 2020'ye kadar, dünya, Avrupa Birliği'nden daha büyük bir alan olan 420 milyon hektarlık ormanı kaybetti. Önerilen yeni kurallar, AB vatandaşlarının AB pazarında satın aldığı, kullandığı ve tükettiği ürünlerin küresel ormansızlaşmaya ve orman bozulmasına katkıda bulunmayacağını garanti edecek. Bu süreçlerin ana itici gücü, soya, sığır eti, hurma yağı, odun, kakao ve kahve emtiaları ve bunların bazı türevleri ile bağlantılı tarımsal genişleme olarak görülüyor.

Yönetmelik, AB pazarında yalnızca ormansızlaşma içermeyen ve yasal ürünlere izin verilmesini sağlamak amacıyla bu ürünleri AB pazarına yerleştirmek isteyen şirketler için zorunlu durum tespiti kurallarını belirliyor. Komisyon, ülkeleri ve düzenleme kapsamındaki emtiaların yol açtığı ormansızlaşma ve orman bozulması risk düzeylerini değerlendirmek için bir kıyaslama sistemi kullanacak.

Komisyon, diğer büyük tüketici ülkelerle diyaloğu hızlandıracak ve bu amaçla ortaya konan çabaları desteklemek için çok taraflı olarak çalışacak. 'Ormansızlaşma içermeyen' ürünlerin tüketimini teşvik ederek ve AB'nin küresel ormansızlaşma ve orman bozulması üzerindeki etkisini azaltarak, yeni kuralların sera gazı emisyonlarını ve biyolojik çeşitlilik kaybını azaltması bekleniyor. Son olarak, ormansızlaşma ve orman tahribatıyla mücadelenin, ağırlıklı olarak orman ekosistemlerine bel bağlayan yerli halklar gibi en savunmasız insanlar da dahil olmak üzere yerel topluluklar üzerinde olumlu etkileri olacak.

Atık sevkiyatlarına ilişkin revize edilmiş Yönetmelik kapsamında, Komisyon, atık ihracatına ilişkin daha güçlü kurallar, atıkların bir kaynak olarak dolaşımı için daha verimli bir sistem ve atık kaçakçılığına karşı kararlı eylemler önererek döngüsel ekonomi ve sıfır kirlilik hedeflerine ulaşıyor. OECD üyesi olmayan ülkelere atık ihracatı kısıtlanacak ve yalnızca üçüncü ülkeler belirli atıkları almaya istekliyse ve bunları sürdürülebilir bir şekilde yönetebiliyorsa izin verilecek. OECD ülkelerine yapılan atık sevkiyatları izlenecek ve varış ülkesinde ciddi çevre sorunları yaratmaları halinde askıya alınabilecek. Teklife göre, AB dışına atık ihraç eden tüm AB şirketleri, atıklarını alan tesislerin, bu atıkları çevreye duyarlı bir şekilde yönettiklerini gösteren bağımsız bir denetime tabi tutulmasını sağlamaları gerekiyor.

Komisyon, AB içinde gerekli kontrol seviyesini düşürmeden atıkların döngüsel ekonomiye yeniden girmesini kolaylaştırarak yerleşik prosedürleri önemli ölçüde basitleştirmeyi öneriyor. Bu, AB'nin birincil hammaddelere olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olacak ve AB'nin iklim hedeflerini karşılamak için AB endüstrisinin inovasyonunu ve karbondan arındırılmasını destekleyecek. Yeni kurallar, elektronik belge alışverişini getirerek atık gönderilerini de dijital çağa taşıyor.

Atık gönderilerine ilişkin Yönetmelik, en ciddi çevre suçlarından biri olan atık kaçakçılığına karşı alınan önlemleri daha da güçlendiriyor çünkü yasadışı gönderiler potansiyel olarak yıllık 9,5 milyar Euro değerindeki atık gönderilerinin %30'unu oluşturuyor. Yürütme rejiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, bir AB Atık Sevkiyatı Yürütme Grubunun kurulmasını, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi OLAF'ın AB Üye Devletleri tarafından atık kaçakçılığı konusunda ulusötesi soruşturmaları desteklemesi için yetkilendirilmesini ve idari cezalar konusunda daha güçlü kurallar getirilmesini içeriyor.

Son olarak, Komisyon bugün ayrıca iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleriyle mücadele için Avrupa Yeşil Anlaşması ve 2030 için AB Biyoçeşitlilik Stratejisinin önemli bir çıktısı olan yeni bir AB Toprak Stratejisi sunuyor. Sağlıklı topraklar yediğimiz yiyeceklerin %95'inin temelini oluşturuyor, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin %25'inden fazlasını barındırıyor ve gezegendeki en büyük karasal karbon havuzu olma özelliğini taşıyor. Yine de AB'deki toprakların %70'inin iyi durumda olmadığı biliniyor. Strateji, toprakların korunması, restorasyonu ve sürdürülebilir kullanımı için somut önlemler içeren bir çerçeve oluşturuyor ve çeşitli gönüllü ve yasal olarak bağlayıcı önlem alınmasının altını çiziyor.Bu strateji, tarım arazilerinde toprak karbonunu artırmayı, çölleşmeyle mücadele etmeyi, bozulmuş arazi ve toprağı eski haline getirmeyi ve 2050 yılına kadar tüm toprak ekosistemlerinin sağlıklı durumda olmasını sağlamayı hedefliyor.

Strateji, AB'de su, deniz ortamı ve hava için mevcut olan aynı seviyede toprak korumasının sağlanması için çağrıda bulunuyor. Bu, bir etki değerlendirmesi ve paydaşlar ile Üye Devletler arasında geniş bir istişarenin ardından, 2023 yılına kadar yeni bir Toprak Sağlığı Yasası teklifi yoluyla yapılacak. Strateji aynı zamanda gerekli toplumsal katılımı ve finansal kaynakları harekete geçirir, bilgi paylaşıyor ve sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamalarını ve izlemeyi teşvik ederek AB'nin toprak üzerinde küresel eylem arzusunu destekliyor.

Daha fazla bilgi için

Ormansızlaşmadan arındırılmış ürünler için yeni kurallar hakkında Soru ve Cevaplar

Ormansızlaşmadan arındırılmış ürünler için yeni kurallar hakkında bilgi formu

AB kaynaklı ormansızlaşmayı ve orman bozulmasını engellemek için yeni bir Yönetmelik önerisi

Revize edilmiş atık sevkiyat kuralları hakkında bilgi formu

Atık sevkiyatlarına ilişkin revize edilmiş bir Yönetmelik teklifi

Toprak Stratejisi Soru-Cevapları

Toprak Stratejisi Hakkında Bilgi Formu

Yeni AB Toprak Stratejisi

Detaylar

Yayın tarihi
17 Kasım 2021
Yazar
Representation in Cyprus