Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Basın açıklaması28 Ekim 20213 min read

Avrupa Yeşil Anlaşması: Komisyon, atıklardaki bazi zararlı kimyasallar için yeni sınırlamalar getiriyor

Avrupa Komisyonu bugün, insan sağlığını ve çevreyi atıklardaki en zararlı kimyasallar olan Kalıcı Organik Kirleticilerden (KOK) bazılarından korumak için bir teklifi kabul etti.

Visit of Virginijus Sinkevičius, European Commissioner, to Iceland

Teklif, atıktaki bu kimyasalların kullanım sınırlarını daraltarak ekonomiye yeniden girmelerini engelliyor.

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevičius şunları söyledi:

 “Bugün, en zararlı kirleticileri günlük hayatımızdan yok etme sözümüzü yerine getirmek için bir adım daha atıyoruz. Atıklardaki kalıcı kimyasalları uzaklaştırmak, sağlığımızı ve çevremizi korumak için çok önemlidir. Büyüyen bir döngüsel ekonomide güvenle kullanılabilecek yüksek kaliteli, toksik olmayan ikincil malzemeleri teşvik etmek için bu maddeler için iddialı sınırlara da ihtiyaç var.”

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK), çevrede çok uzun süre kalan, besin zincirlerinde biriken, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek toksik özelliklere sahip kimyasallardır. Bugün yapılan teklifin amacı, KOK'ların atıklardan kaynaklanan emisyonlarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek olarak öngörülüyor. Kalıcı Organik Kirleticiler, artık yeni ürünlerde kullanılmasa da, su geçirmez tekstiller, mobilya, plastik ve elektronik ekipman gibi bazı tüketici ürünlerinden kaynaklanan atıklarda hala görülmeye devam ediyor.

Bugün yapılan teklifle Komisyon, atıklarda bulunan aşağıdaki üç madde veya madde grubu için katı sınırlamalar getirmeyi öneriyor:

  • su geçirmez tekstillerde ve yangın söndürme köpüklerinde bulunan perflorooktanoik asit (PFOA) ve tuzları ve ilgili bileşikleri;
  • daha önce tarımda kullanılan bir pestisit olan dicofol;
  • işlenmiş ahşap ve tekstillerde bulunan pentaklorofenol, ve onun tuzları ve esterleri.

Buna ek olarak, Komisyon, halihazırda düzenlenmiş olan diğer beş madde veya madde grubu için atıklarda bulunan maksimum sınırların daraltırılmasını öneriyor.

Teklif, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında ilan edildiği üzere daha döngüsel bir ekonomiye ulaşmak için önemli bir adımdır. Avrupa Yeşil Anlaşması'nın Sıfır Kirlilik Eylem Planına ve Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisine, genellikle "sonsuza kadar kimyasallar" olarak adlandırılan per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS) üzerindeki ilişkili eylemiyle katkıda bulunuyor.

Kısa Bilgi

Bugün yapılan teklif, kalıcı organik kirleticilere ilişkin Yönetmeliğin eklerinde değişiklik yapılmasıdır. KOK Yönetmeliği (Kalıcı organik kirleticilere ilişkin 2019/1021 sayılı Yönetmelik), Avrupa Birliği'nin Stockholm Sözleşmesi ve KOK'lara ilişkin UNECE Protokolü kapsamındaki uluslararası taahhütlerini uyguluyor.

Yönetmeliğe göre, KOK maddeleri içeren atıklar, insan sağlığı ve çevre üzerinde minimum etkiyle, çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. KOK'ların havaya, suya ve toprağa olan emisyonlarını en aza indirgemek ve nihai amacı bu emisyonları ortadan kaldırmak olmalıdır. Ayrıca bu toksik maddelerin çevreye salınma derecesini de en aza indirmelidir. Ortaya çıkan ikincil malzemelerin kullanımı her zaman güvenli olmalı ve mümkün olduğunca toksik maddelerden arındırılmalıdır. Belirli konsantrasyon sınırlarının üzerinde KOK içeren atıklar bertaraf edilirken, KOK içeriği yok edilmeli veya geri döndürülemez şekilde dönüştürülmelidir.

Daha fazla bilgi için

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Yönetmeliği eklerinde değişiklik teklifi Teklife ilişkin Soru-Cevaplar

KOK içeren atıklarla ilgili web sayfası

AB atık politikası

 

Detaylar

Yayın tarihi
28 Ekim 2021