Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
Gazete makalesi6 Eylül 2021

Komisyon, Açık Kaynağın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin bir çalışma yayınladı

Corporate and office relations

Komisyon bugün, Açık Kaynak Yazılım ve Donanımın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkisini analiz eden bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı. AB'de yerleşik şirketlerin 2018'de Açık Kaynak Yazılıma yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yaptığı ve bunun Avrupa ekonomisine 65 ila 95 milyar Euro arasında olumlu bir etki yarattığı tahmin ediliyor. Çalışmada, Açık Kaynak Yazılım koduna yapılan katkılarda %10'luk bir artışın, yıllık olarak ek %0,4 ila %0,6 GSYİH sağlayacağı ve AB'de 600'den fazla yeni BİT girişimi oluşturacağı tahmin ediliyor. Örnek olay çalışmalarına göre, kamu sektörü, sahipli (kapalı kaynak kodlu) yazılım yerine Açık Kaynak Yazılım satın alarak toplam sahip olma maliyetini azaltabilir, satıcıya ve ürünlerine bağlı kalmayı önleyebilir ve böylece dijital özerkliğini artırabilir. Çalışmada, dijital olarak özerk bir kamu sektörü, Avrupa'nın büyümesini sağlayan açık araştırma ve inovasyon ve dijitalleştirilmiş ve kendi içinde rekabetçi bir endüstri elde etmeyi amaçlayan bir dizi özel kamu politikası tavsiyesi sunulmaktadır. Çalışmanın bulguları, uzun vadede, AB endüstrisi için gelecekte yazılım ve donanım politikalarının geliştirilmesinde açık kaynak boyutunu güçlendirmek için kullanılabilir. Çalışma hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Ayrıca, Ekim 2020'den bu yana, Komisyonun kapsayıcı Dijital Strateji hedeflerine ulaşma ve Dijital Avrupa programına katkıda bulunma kapsamında, Komisyonun kendine ait, açık kaynağın dönüştürücü, yenilikçi ve işbirlikçi potansiyelini daha da teşvik eden ve güçlendiren, yeni bir Açık Kaynak Yazılım Stratejisi 2020-2023 vardır. Komisyonun Stratejisi, yazılım çözümlerinin, bilginin ve uzmanlığın paylaşılması ve yeniden kullanılmasının yanı sıra bilgi teknolojileri ve diğer stratejik alanlarda açık kaynak kullanımının yaygınlaştırılmasına da özel bir vurgu yapmaktadır.

Detaylar

Yayın tarihi
6 Eylül 2021