Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Basın açıklaması22 Aralık 2021Representation in Cyprus7 min read

Komisyon, yeni nesil AB öz kaynaklarını öneriyor

European Semester Autumn Package

Komisyon bugün, üç yeni gelir kaynağı öne sürerek AB bütçesi için yeni nesil öz kaynakları oluşturmayı teklif etti: birincisi emisyon ticaretinden (ET) elde edilen gelirlere dayalı, ikincisi önerilen AB karbon sınır ayarlama mekanizması tarafından üretilen kaynaklara ve üçüncüsü, vergi haklarının yeniden tahsisine ilişkin son OECD/G20 anlaşması (“Birinci Sütun”) kapsamında AB Üye Devletlerine yeniden tahsis edilecek çok uluslu şirketlerden elde edilen kâr payına dayanıyor. 2026-2030 yıllarında, bu yeni gelir kaynaklarının AB bütçesi için yıllık ortalama 17 milyar Euro'ya varan bir gelir yaratması bekleniyor.

Bugün önerilen yeni öz kaynaklar, NextGenerationEU'nun hibe bileşenini finanse etmek için AB tarafından toplanan fonların geri ödenmesine yardımcı olacak. Yeni öz kaynaklar aynı zamanda Sosyal İklim Fonu'nu da finanse etmesi gerekiyor. İkincisi, binaları ve karayolu taşımacılığını kapsayan önerilen yeni Emisyon Ticareti Sisteminin temel bir unsurudur ve karbondan arındırılmış bir ekonomiye geçişin kimseyi geride bırakmamasını sağlamaya katkıda bulunacak.

Bütçe ve İdareden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn şunları söyledi: “Bugün açıklanan paketle, NextGenerationEU'nun geri ödenmesinin temellerini atıyor ve Sosyal İklim Fonu'nun finansmanını devreye sokarak Fit for 55 paketine temel destek sağlıyoruz. Bu nedenle, bir dizi yeni öz kaynakla, gelecek neslin NextGenerationEU'dan gerçekten faydalanmasını sağlıyoruz.”

Bugün yapılan teklif, Komisyonun 2021-2027 uzun vadeli bütçesine ve Yeni Nesil AB kurtarma aracına ilişkin siyasi anlaşmanın bir parçası olarak üstlendiği taahhüdüne dayanıyor. Bu paket kabul edildiğinde, geri dönüştürülmemiş plastik atık bazlı öz kaynakların dahil edilmesiyle 2020'de başlatılan gelir sistemi reformunu güçlendirecek.

AB emisyon ticareti

55 için Temmuz 2021 paketi, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşma yolunda ilerlemek için AB'deki net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 yılına kıyasla en az %55 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu paket, AB Emisyonları Ticaret Sistemi’nin bir revizyonunu içeriyor. Gelecekte, emisyon ticareti denizcilik sektörüne de uygulanacak, havacılık ödeneklerinin ihaleleri artacak ve binalar ve karayolu taşımacılığı için yeni bir sistem kurulacak.

Mevcut AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında, emisyon izinlerinin açık artırmadan elde edilen gelirlerinin çoğu ulusal bütçelere aktarılıyor. Bugün Komisyon, gelecekte AB emisyon ticaretinden elde edilen gelirin %25'inin AB bütçesine akmasını öneriyor. Seyir hızında, AB bütçesi için gelirlerin 2026-2030 arasında yılda ortalama 12 milyar € (2023-2030 arasında ortalama 9 milyar €) olduğu tahmin ediliyor.

Yeni Nesil AB fonlarının geri ödenmesine ek olarak, bu yeni gelirler, Temmuz 2021'de Komisyon tarafından öne sürülen Sosyal İklim Fonu'nu finanse edecek. Bu Fon, sosyal açıdan adil bir geçiş sağlayacak ve enerji verimliliği, yeni ısıtma ve soğutma sistemleri ve daha temiz mobilite yatırımlarının yanı sıra uygun olduğunda geçici doğrudan gelir desteğini finanse etmek için hassas konumdaki ev halkını, ulaşım kullanıcılarını ve mikro işletmeleri destekleyecek. Fonun toplam mali kapsamı, prensip olarak, binalar ve karayolu taşımacılığı için yeni emisyon ticaret sisteminden beklenen gelirin yaklaşık %25'ine eşdeğer bir miktara tekabül ediyor.

Karbon sınır ayar mekanizması

Komisyonun Temmuz 2021'de de önerdiği karbon sınırı ayarlama mekanizmasının amacı, AB üyesi olmayan ülkelerdeki üreticileri üretim süreçlerini yeşillendirmeye teşvik ederek karbon kaçağı riskini azaltmaktır. Ürünler AB'de üretilmiş olsaydı ödenecek olana tekabül eden ithalata bir karbon fiyatı koyacak. Bu mekanizma, hedeflenen sektör seçimi için geçerli olacak ve DTÖ kuralları ile tamamen tutarlı olacak.

Komisyon, bu karbon sınır ayarlama mekanizması tarafından üretilen gelirlerin %75'inin AB bütçesine tahsis edilmesini öneriyor. AB bütçesi için gelirlerin 2026-2030 arasında yılda ortalama 1 milyar € (2023-2030 arasında ortalama 0,5 milyar €) olduğu tahmin ediliyor. KSAM'nın 2023'ten 2025'e geçiş döneminde gelir elde etmesi beklenmiyor.

Uluslararası kurumlar vergisi çerçevesinin reformu

8 Ekim 2021'de, OECD/G20 Baz Erozyonu ve Kâr Değişimi Kapsayıcı Çerçevesi üyesi 130'dan fazla ülke, uluslararası vergi çerçevesi reformu üzerinde anlaşmaya vardı: vergiden kaçınmanın üstesinden gelmek için iki ayaklı bir çözüm ve ekonomik faaliyet ve değer yaratmanın gerçekleştiği yerlerde kârların vergilendirilmesini sağlamayı amaçlıyor. İmza sahibi ülkeler, küresel GSYİH'nın %90'ından fazlasını temsil ediyor. Sütun Bu anlaşmanın birinci sütunu, dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerinden elde edilen sözde artık kârların bir payını dünya çapındaki katılımcı ülkelere vergilendirme hakkını yeniden tahsis edecek. Komisyon, AB Üye Devletlerine yeniden tahsis edilen kapsam dahilindeki şirketlerin kalan kârlarının payının %15'ine eşdeğer bir öz kaynak öneriyor.

Komisyon, Birinci Sütun üzerine OECD/G20 Kapsayıcı Çerçeve anlaşmasının ayrıntıları tamamlandıktan sonra, Tek Pazarın gereklilikleri doğrultusunda Birinci Sütun anlaşmasını uygulayarak 2022'de bir Yönerge önermeyi taahhüt etti. Bu süreç, Komisyonun bugün ayrı bir teklif kabul ettiği İkinci Sütun Direktifini tamamlayıcı nitelik taşıyor. Anlaşmanın sonuçlandırılmasına kadar, AB bütçesinin gelirleri yılda yaklaşık 2,5 ila 4 milyar Euro arasında olabileceği düşünülüyor.

Yasama süreci

Bu yeni öz kaynakları AB bütçesine dahil etmek için AB'nin iki önemli mevzuat parçasını değiştirmesi gerekiyor:

İlk olarak, Komisyon, önerilen üç yeni kaynağı mevcut olanlara eklemek için Öz Kaynaklar Kararını değiştirmeyi teklif ediyor.

İkinci olarak, Komisyon ayrıca, Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF Yönetmeliği) olarak da bilinen mevcut uzun vadeli AB bütçesi 2021-2027 ile ilgili düzenlemede hedeflenen bir değişiklik ortaya koyuyor. Bu değişiklik, halihazırdaki MFF sırasında NextGenerationEU için borçlanmayı geri ödemeye başlamak için yasal olasılık sunuyor. Aynı zamanda, Sosyal İklim Fonu için ek harcamaları karşılamak için 2025-2027 yılları için ilgili MFF harcama tavanlarının artırılmasını öneriyor.

Öz Kaynaklar Kararı, Avrupa Parlamentosu'na danışıldıktan sonra Konsey'de oybirliğiyle onaylanması gerekiyor. Karar, anayasal gereklilikleri doğrultusunda tüm AB ülkeleri tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girebilecek. MFF Tüzüğünün, Avrupa Parlamentosu'nun onayı alındıktan sonra Konsey tarafından oybirliğiyle kabul edilmesi gerekiyor

Sonraki Adımlar

Avrupa Komisyonu şimdi paketin kurumlar arası anlaşmada belirlenen zaman çizelgeleri dahilinde hızla uygulanması için Avrupa Parlamentosu ve Konsey ile el ele çalışacak.

Ayrıca, Komisyon, 2023 yılı sonuna kadar ikinci bir yeni öz kaynak sepeti için bir teklif sunacak. Bu ikinci paket, 2023 için öngörülen 'Avrupa'da İşletme: Gelir Vergilendirmesi Çerçevesi (AİGVÇ)' teklifi üzerine inşa edilecek.

Kısa Bilgi

Eşi benzeri görülmemiş pandemi sorununa yanıt olarak, Avrupa Birliği 2020'de 2 trilyon Euro'yu aşan rekor bir teşvik paketi üzerinde anlaşarak, geçici kurtarma aracı NextGenerationEU'nun (cari fiyatlarla) 800 milyar Euro'dan fazla ateş gücüyle uzun vadeli bütçeyi artırdı.

NextGenerationEU ile Komisyon, AB bütçesi tarafından desteklenen büyük ölçekte tahvil ihraç etme olanağına kavuşmuştur. Bu, Birliğin krizle mücadele etmek ve direnç oluşturmak için tüm Üye Devletleri desteklemek için borca girebileceği anlamına geliyor. Borçlanmanın geri ödenmesine yardımcı olmak için, AB kurumları, doğrudan ortak siyasi önceliklerimizle ilgili daha çeşitli ve esnek gelir türlerine izin vereceğinden yeni öz kaynaklar getirmeyi kabul etti. Yeni öz kaynaklar, NextGenerationEU geri ödemelerinin AB programlarında gereksiz kesintilere veya Üye Devletlerin katkılarında aşırı artışlara yol açmasını önleyecek.

2021'de Komisyon, uzun vadeli tahviller yoluyla (cari fiyatlarla) 71 milyar € artırdı ve şu anda, egemen tarzda çeşitlendirilmiş bir finansman stratejisi kapsamında ödenmemiş 20 milyar €'luk kısa vadeli AB Bonosuna sahip.

 [Aksi belirtilmedikçe tüm fiyatlar 2018 fiyatları üzerinden verilmiştir.]

Daha Fazla Bilgi için

Soru ve Cevap

Bilgi formu

Yasal işlemler

Gelir | Avrupa Komisyonu (europa.eu)

 

Detaylar

Yayın tarihi
22 Aralık 2021
Yazar
Representation in Cyprus