Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi21 Mart 2022Representation in Cyprus

Ukrayna: Komisyon, Ukrayna'dan gelen mültecileri karşılayan Üye Devletlere ve Rusya'dan gelen fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını aşamalı olarak bırakmalarına destek olmak için özel çağrı başlattı

Press conference by Elisa Ferreira, European Commissioner, on Commission support for Member States’ reforms

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline derhal, birlik içinde ve güçlü bir şekilde tepki verdi. Teknik Destek Aracı, farklı siyasi koşullara uyum sağlayabilen esnek bir araçtır. Şimdi, Üye Devletlere, Ukrayna'daki savaştan kaçan insanları karşılama ve entegre etme ve temiz enerji kaynaklarına ve enerji verimli teknolojilere yatırım yaparak Rusya'dan gelenler de dahil olmak üzere fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltma konusunda yardım etmeye hazırız.”

Acil ihtiyaçlar için esnek bir destek aracı

Bu çağrının ardından Üye Devletler, Komsiyon’a aşağıdaki alanlarda teknik destek için  derhal talep gönderebilir:

Ukrayna'daki savaştan kaçan insanları karşılamak için kurumsal ve operasyonel kapasite oluşturulması. Bu, ulusal makamların geçici koruma programı kapsamında barınma, eğitim, sağlık, iş gibi hayati hizmetlere erişimi yeniden uyarlamalarına ve hızlandırmalarına yardımcı olmayı içeriyor. Üye Devletler, bu özel desteğe ilişkin taleplerini 8 Nisan 2022'ye kadar Komisyon'a gönderebilirler.

Ukrayna'dan gelen mültecilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunun geliştirilmesi. Örneğin, işgücü piyasasına erişim açısından Komisyon, Üye Devletleri mültecilerin akademik niteliklerinin tanınması için standart bir mekanizma oluşturma konusunda destekleyecek. Üye Devletler, bu özel desteğe ilişkin taleplerini 8 Nisan 2022'ye kadar Komisyon'a gönderebilirler.

Ailelere veya refakatsiz çocuklara konaklama sağlamak için mevcut AB fonlarından en iyi şekilde yararlanılması. Üye Devletler, bu özel desteğe ilişkin taleplerini 8 Nisan 2022'ye kadar Komisyon'a gönderebilirler.

Üye Devletlerin Rusya'dan gelen fosil yakıtlara olan bağımlılığının aşamalı olarak kaldırılması. Bu, Komisyon bağlı REPowerEU  ile uyumlu olarak ulusal, bölgesel ve sınır ötesi düzeyde en iyi reformları ve yatırımları belirlemeyi içeriyor.Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini destekleyecek, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandıracak ve enerji verimliliğini artıracak. Üye Devletler, bu özel destek için taleplerini 24 Mart 2022'ye kadar Komisyon'a gönderebilirler.

Sonraki adımlar

Üye Devletler, bu özel desteğe ilişkin taleplerini koordinasyon makamları aracılığıyla Komisyona gönderebilirler. Komisyon, talebi onayladıktan sonra desteğini iletecek.

Kısa Bilgi

TSE, Komisyon’un ulusal makamların taleplerini takiben AB'deki reformlara teknik destek sağlayan en önemli aracıdır. 2021-2027'nin Çok Yıllı Mali Çerçevenin ve Avrupa Arama Kurtarma Planının bir parçasıdır. 2017'den beri tüm Üye Devletlerde 1.400'den fazla teknik destek projesi uygulayan daha önce uygulanan Yapısal Reform Destek Programı'nın başarısını temel alıyor.

9 Mart 2022'de Komisyon, Üye Devletleri modern ve dayanıklı kamu idarelerine, sürdürülebilir büyüme stratejilerine ve dayanıklı ekonomilere yol açacak reformları hazırlama, tasarlama ve uygulama konusunda desteklemek için TSE'nin 2022 turu kapsamında 225 yeni projeyi onayladı. Birçok destek projesi, ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planlarının uygulanmasına katkı sağlıyor.

Özel ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda  özel TSI çağrıları başlatılabilir. Bu çağrı, Haziran 2021'de, Kurtarma ve Dayanıklılık Tesisine erişim sağlayan Kurtarma ve Dayanıklılık Planlarının uygulanmasıyla ilgili olarak yapıldı ve şu anda Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak gerçekleşiyor.

 

Detaylar

Yayın tarihi
21 Mart 2022
Yazar
Representation in Cyprus