Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Haber bülteni15 Nisan 2022Representation in Cyprus3 min read

STANDART EUROBAROMETER 96 KIBRIS TÜRK TOPLUMU RAPORU

Flag_EU_CY

Standart Eurobarometer 96 Araştırması 18 Ocak -14 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve 5 aday ülke (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) ile İngiltere, Bosna Hersek, İzlanda, Norveç, İsviçre, Kıbrıs Türk Toplumu ve Kosova kara bölgesini içermektedir. Araştırma Kıbrıs Türk toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 15 yaş ve üzeri 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma katılımcıları çok katmanlı rastgele örneklem yöntemi ile belirlenmiştir.   Kıbrıs Türk Toplumu için saha çalışması ve raporlama, yüklenici Kantar Public şirketi adına, Lipa Consultancy tarafından yürütülmüştür.

Araştırmaya göre, Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı 2022 yılında %70 olarak görülmektedir. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, %83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 13 puan gerisinde yer almıştır. Kıbrıs Türk toplumu “yaşamdan memnuniyet” konusunda, sıralamada Romanya (%59), Yunanistan (%56) ve Bulgaristan’ın (%54) üstünde yer almıştır.

Kıbrıs Türk toplumunda en önemli sorun olarak “ekonomik durum” %52 ile ilk sırada yer alırken, hemen sonrasında fiyatların yükselmesi enflasyon ve hayat pahalılığı %43 oranı ile ikinci en önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır.

Toplumun gündeminde yer alan en önemli sorunlar ve sorunların ele alınmasına paralel olarak bakıldığında, “işler yanlış yönde ilerliyor” algısında olanların oranı Avrupa Birliği ortalamasının 30 puan üzerinde %75 olarak karşımıza çıkmıştır. Bu soruda “iyi yönde ilerliyor” diyenlerin oranı ise %21’dir.

Pandeminin bir sonucu olarak düşünebileceğimiz bir diğer önemli sorun %25 oran ile “sağlık ve sosyal güvenlik” olarak belirtilmiştir. Bunların devamında ise, eğitim sistemi (%18), işsizlik (%15) gibi konular toplumun gündemindeki sorunlardır.

Kişilerin gündemindeki en önemli sorunlar incelendiği zaman ilk üç sıradaki konunun toplumdaki önemli konular ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Fiyatların yükselmesi/enflasyon hayat pahalılığı (%45) birinci sırada yer alan en önemli kişisel sorun iken, sağlık ve sosyal güvenlik ikinci sıradaki en önemli kişisel sorun olmuştur (%25). Hayat şartları seçeneğini de %19 oran ile kişiler kendilerine yakın cevap görmüştür. Ekonomik durum (%17), eğitim sistemi (%17), işsizlik (%10) gibi konular sıralamada yer almıştır.

AB 27 ülkelerinin oranı da benzer şekilde gerçekleşmiş, kişilerin gündeminde ilk sırada %51 ile fiyatların yükselmesi/enflasyon hayat pahalılığı yer alırken ikinci sırada sağlık ve sosyal güvenlik konuları (%32) yer almıştır.

Araştırmaya göre, toplumun tamamına yakını (%94) Koronavirüs salgınının toplum için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına inanmaktadır. Bunun yanında salgının olumsuz etkilerinden ‘hiçbir zaman’ kurtulmayacağına inanan önemli bir kesim de yer almaktadır (%27).

Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği ile ilgili olumlu imajı %46 ile AB 27 ülkelerindeki ortalamadan yüksektir (%44).  Araştırmaya göre, Avrupa Birliği mevzuatının Kıbrıs Türk toplumunda tam olarak uygulanmasını destekleyen ve ‘iyi bir şey’ olduğunu belirten (%41) ve özellikle ‘yarar sağlayacağını’ (%48) düşünen bir kesim olduğu gözlenmektedir.

Demokrasinin işleyişi ile ilgili katılımcılara yöneltilen sorularda katılımcıların % 40’ı Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu oran AB 27 ülkelerinin 16 puan altında kalmaktadır. Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişi ile ilgili memnuniyetsizliğini ifade eden kesim %49 ile neredeyse toplumun yarısını teşkil etmektedir.

Ekte, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği için hazırlanan Türkçe rapor ve tablolardan oluşan sunumu bulacaksınız.

Daha fazla bilgi ve diğer raporlar için ilgili web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2553

Detaylar

Yayın tarihi
15 Nisan 2022
Yazar
Representation in Cyprus