Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi23 Temmuz 2021

Devlet yardımı: Komisyon, AB desteğiyle birleştirilmiş yardım kurallarını basitleştiriyor ve ikiz geçişi ve koronavirüs pandemisinden kurtulmayı destekleyen yardım önlemlerinin uygulanması için yeni olanaklar sunuyor

Avrupa Komisyonu bugün, Üye Devletlerin önceden Komisyon incelemesi olmaksızın belirli yardım önlemlerini uygulamalarına izin verecek olan Genel Grup Muafiyeti Tüzüğü'nün (GBER) kapsamının genişletilmesini kabul etti.

European flags at half-mast in solidarity with the victims of the recent floodings in Belgium, Germany, the Netherlands and Luxembourg

Revize edilen kurallar: (i) yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamında merkezi olarak yönetilen belirli AB programları aracılığıyla finanse edilen projeler için ulusal makamlar tarafından verilen yardım; ve (ii) yeşil ve dijital geçişi destekleyen ve aynı zamanda koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinden kurtulmayla ilgili olan belirli Devlet yardımı önlemlerini kapsıyor.

Bu tür bir yardımın önceden bildirimden muaf tutulması, Tek Pazar'da rekabetin bozulmasını sınırlayan koşulların karşılandığı durumlarda, Üye Devletler tarafından bu tür önlemlerin hızlı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştıran önemli bir basitleştirmeyi amaçlıyor

Rekabet politikasından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager şunları söyledi: “Bugün, Komisyon, belirli AB programlarının kapsamına giren ulusal finansmana uygulanan Devlet yardımı kurallarını düzenliyor. Bu düzenleme, yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamında AB finansman kuralları ile AB Devlet yardımı kuralları arasındaki etkileşimi daha da geliştirecek. Ayrıca Üye Devletlere, yeşil ve dijital bir ekonomiye ikili geçişi desteklemek için önceden bir bildirim prosedürüne ihtiyaç duymadan Devlet yardımı sağlamaları ve aynı zamanda Tek Pazar'da gereksiz rekabet bozulmalarına neden olmamaları için daha fazla olanak sunuyoruz. Yeni kurallar ayrıca Üye Devletlerin koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinden sürdürülebilir ve dirençli bir toparlanmayı desteklemek için çok ihtiyaç duyulan finansmanı hızlı bir şekilde sağlamasını kolaylaştıracak."

Yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamında AB finansman kuralları ile AB Devlet yardımı kuralları arasındaki etkileşimi geliştirmek amacıyla Komisyon, yakın zamanda kabul edilen belirli AB programları kapsamına giren projelerin veya finansal ürünlerin ulusal finansmanı için geçerli Devlet yardımı kurallarını düzenliyor. Bugün GBER'de yapılan değişikliklerle, AB finansmanı ve bu tür finansmanlara uygulanan Devlet yardımı kuralları, gereksiz karmaşıklıklardan kaçınmak ve aynı zamanda AB Tek pazarında rekabeti korumak için uyumlu hale getirilmiş oldu.

 

İlgili ulusal fonlar aşağıdakilerle bağlantılıdır:

1. InvestEU Fonu tarafından desteklenen finansman ve yatırım operasyonları;

2.Horizon 2020 veya Horizon Europe kapsamında bir “Mükemmellik Mührü” almış olan Araştırma, Geliştirme ve Yenilik (RD&I) projeleri ve ayrıca Horizon 2020 veya Horizon Europe kapsamında ortak finanse edilen araştırma ve geliştirme projeleri veya Ekip Oluşturma eylemleri;

3. Interreg olarak da bilinen Avrupa Bölgesel İşbirliği (ETC) projeleri.

 

GBER'de bugün yapılan değişiklikle, bu önlemler artık sadece sonradan haberdar edilmesi gereken Komisyon'a bildirilmeden Üye Devletler tarafından doğrudan uygulanabiliyor. Komisyon tarafından merkezi olarak yönetilen AB programlarına yerleştirilmiş güvenlik önlemleri sayesinde, bu alanlardaki yardımın önceden bildirim yükümlülüğünden muaf tutulması mümkündür. Bu programlar bağlamında verilen destek bilhassa: (i) ortak bir çıkar hedefliyor; (ii) bir piyasa başarısızlığını veya sosyo-ekonomik uyum hedeflerini ele alıyor; ve (iii) gereken en az miktarla sınırlıdır.

Buna ek olarak, GBER'de yapılan değişiklikle Komisyon, Üye Devletlerin ikiz geçiş için ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaları için daha da fazla olanaklar yaratıyor; bu, aynı zamanda, finansman ihtiyacı olan şirketleri, koronavirüs pandemisinden kaynaklanan krizin ekonomik etkileriyle mücadele etmek için hızlı bir şekilde desteklemelerini de sağlayacak.

Bu hedeflere ulaşmak için Komisyon'a önceden bildirim yapılması gerekmeyen ilgili yardım, ayni zamanda kriz sonrası döneme hazırlanmak için de kullanılacak. Bildirim yükümlülüğünden muaf tutulacak yeni yardım kategorileri, ikiz geçiş için öncelikli olan politika alanları kapsamında yer alıyor. Bu alanlarda sağlanan yardımlar, koronavirüs krizinin ekonomik etkilerinden kurtulmayı da destekleyecek ve bu toparlanmanın yeşil ve dijital bir ekonomiye geçişe katkıda bulunmasını sağlayacak. İlgili yardım kategorileri şöyle sıralanıyor:

1. Binalarda enerji verimliliği projeleri için yardım;

2. Düşük emisyonlu karayolu taşıtları için yeniden şarj ve yakıt ikmali altyapısına yönelik yardım;

3. Sabit geniş bant ağlar, 4G ve 5G mobil ağlar, belirli Avrupa ötesi dijital bağlantı altyapısı projeleri ve belirli kuponlar için yardım.

Kısa Bilgi

Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın (TFEU) 108(3). Maddesi, Üye Devletlerin tüm Devlet yardımlarını Avrupa Komisyonu'na bildirmelerini ve bunu ancak Komisyon'un onayından sonra uygulamalarını gerektiriyor. AB Devlet Yardımını Etkinleştirme Tüzüğü, Komisyonun belirli Devlet yardımı kategorilerinin Tek Pazar ile uyumlu olduğunu ve Antlaşma'da öngörülen bildirim yükümlülüğünden muaf olduğunu beyan etmesine olanak tanıyor.

GBER, açık koşulları yerine getirmeleri koşuluyla belirli Devlet yardımı kategorilerini Antlaşma ile uyumlu ilan ediyor ve bu kategorileri Komisyon'a önceden bildirimde bulunma ve Komisyon'dan onay alma zorunluluğundan muaf tutuyor. Bu, Üye Devletlerin bu tür önlemleri tam yasal kesinlik ile doğrudan uygulamalarına izin veriyor. 2014 Genel Grup Muafiyeti Tüzüğü, Üye Devletlerin, rekabeti bozma olasılığı düşük olduğundan, önceden Komisyon onayı olmaksızın çok çeşitli Devlet yardımı önlemlerini uygulamalarına olanak sağladı. Sonuç olarak, 2015'ten bu yana, harcamaları ilk kez rapor edilen yeni Devlet yardımı önlemlerinin %96'sından fazlasının Komisyon'a bildirilmesine gerek yoktu. Bu, Komisyonun katma değerin daha sınırlı olarak algılandığı yerlere daha az odaklanırken daha fazlasını ve daha hızlı teslim etmeye odaklanma yaklaşımıyla uyumludur.

Haziran 2018'de kabul edilen bir Komisyon önerisinin ardından, bir sonraki Çok Taraflı Mali Çerçevenin (MFF) uygulanmasını kolaylaştırmak ve AB Fonları kuralları ile Devlet yardımı kuralları arasındaki etkileşimi geliştirmek için, AB Konseyi AB'nin Devlet Yardımını Etkinleştirme Yönetmeliğinini (Konsey Yönetmeliği (AB) 2015/1588) Kasım 2018'de kabul etti. Gözden geçirilmiş Etkinleştirme Yönetmeliğine dayanarak, Komisyon, GBER'de hedeflenen değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

Revize edilmiş GBER metin taslakları, iki kamu istişaresi ve ayrıca Komisyon ile Üye Devletler arasında üç Danışma Komitesi Toplantısında ele alındı. Bu süreç, Üye Devletlerin ve paydaşların Komisyon teklifi taslağı hakkında yorum yapmak için yeterli fırsatlara sahip olmasını sağladı. Komisyon, tüm yorumları dikkatle değerlendirdi ve gerekşi yerlerde teklifte düzeltmeler yaptı.

Bugün kabul edilen GBER kapsamının genişletilmesine ek olarak, Komisyon, ikiz geçişle ilgili Komisyon öncelikleri ışığında Devlet yardımı kurallarını daha da kolaylaştırmayı amaçlayan GBER'de yeni bir revizyon başlattı. Süreç içerisinde bu yeni değişikliğin taslak metni hakkında Üye Devletler ve paydaşlarla da istişare edilecek.

Daha fazla bilgi için

Soru-Cevap - Devlet yardımı: Komisyon, Genel Grup Muafiyeti Yönetmeliğinin kapsamını genişletiyor - sık sorulan sorular

 

Detaylar

Yayın tarihi
23 Temmuz 2021